Rugăciune către Sfinții Îngeri pentru luminare, povățuire și ajutor

Această rugăciune către Sfinții Îngeri a fost alcătuită de Sfântul Chiril al Turovului. Ea cuprinde cereri către toate puterile cerești: Arhangheli, serafimi, heruvimi, stăpânii, începătorii.

Ca unii care stau înaintea tronului dumnezeiesc și slujesc cu multă evlavie, ardoare și frică lui Dumnezeu, au îndrăzneală către Dânsul și pot să-L roage pentru noi.

Rugaciune catre ingeri

Rugaciune catre ingeri

Rugăciunea Sfântului Chiril este ca un strigăt de ajutor către ființele cele luminoase și netrupești, care viețuiesc în curăție și virtute. Sfântul le cere mijlocirea și harul tămăduirii de patimile cele trupești și sufletești.

Ca unii care împlinesc necontenit și cu devotament cuvântul Domnului, le putem cere sprijinul ca și noi să lucrăm poruncile cu mărinimie de suflet.

Îngerii sunt pentru noi pildă de ascultare față de poruncile lui Dumnezeu, pildă de curăție și neprihănire, pildă de smerenie și supunere, pildă de dragoste și înțelepciune.

Căci asemenea nouă, ei sunt înzestrați cu liberul arbitru. Din voie proprie slujesc lui Dumnezeu, iar nu din constrângere. Din iubire ascultă de Ziditor și împlinesc cuvântul Lui, iar nu din vreo silire.

Libertatea cu care au fost dăruiți o folosesc cu înțelepciune, luând aminte să nu sufere cumplita cădere a lui Lucifer. Și îngerii se pot mândri și îngerii pot face neascultare de Dumnezeu. Și ei pot greși, fiindcă au libertare de alegere.

Sfinții s-au făcut asemenea îngerilor viețuind în trup ca fiind fără de trup. Căci toată deșertăciunea urând și cu Dumnezeu dorind a se uni desăvârșit, au lepădat petrecerea cea trupească.

Lor se cuvine să le urmăm și noi măcar cu dorirea, iar cele ce sunt cu neputință la noi, să le cerem de la Dumnezeu.

Rugăciune către Sfinții Îngeri pentru luminare

Cei ce stați prealuminat înaintea Luminii celei dintâi, luminători cu chip de foc, luminați-mă cu rugăciunile voastre pe mine, care petrec în întunericul păcatului, ca aceia ce primiți preaîmbelșugat strălucirea Dumnezeirii Celei în Trei Sori.

Iată, înaintea voastră am stătut acum, alungând somnul cel greu; nu arătați deșartă nădejea mea.

Puterilor îngerești cerești! Văzând smerenia sufletului meu, cu milostivire primiți rugăciunea mea. Nu am virtute să adaug la aceasta, că nechibzuit fiind, te depărtezi de virtute, suflete.

Mă bucur grijind de trup, ce va să se prefacă în țărână. Cinstit cu chipul Ziditorului, am îndrăgit viața dobitocească și m-am împărtășit de starea necuvântătoare, pornirilor supunându-mă. Venit-a sfârșitul vieții mele, și de răutăți nu m-am lepădat. Pentru aceasta, căzând, mă rog vouă, mulțime a arhanghelilor netrupești și cinuri îngerești: izbăviți-mă de focul gheenei, rugați-vă să mă înfrânez de la patimi!

Puterilor, sfinte cinuri, supuneți-mă legilor dumnezeiești! Puteri de sus, faceți-mă puternic împotriva vrăjmașului văzut și a celui nevăzut.

Cu rugăciunile voastre, plăcut făceți-mă acum Ziditorului, că vrea pocăința oamenilor, pentru care S-a înomenit întrupându-Se. Cu ceata celor ce s-au mântuit numărați-mă, Mihaile și Graviile, mai-marilor voievozi ai îngerilor: de văpaia ce nu se stinge mă izbăviți.

Începătoriilor și stăpâniilor și domniilor netrupești, nu mă lepădați pe mine, nevrednicul: la voi am alergat, ticălosul de mine, ca la unii ce sunteți apărători.

Izbăviți-mă de munci, că pe voi v-am câștigat solitori și mijlocitori către dumnezeu, arhanghelilor! Pentru aceasta, slavă și laudă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Citește și:

Sfinții Arhangheli sunt îngerii care îi ajută cel mai mult pe oameni
Îngerii sunt mesageri, călăuze, ocrotitori și ajutători în toate lucrurile
Când aveți greutăți și ispite, alergați la ajutorul îngerilor!
Rugăciune către Sfinții Îngeri – puterile cerești care ne îndrumă, ne vindecă și ne luminează

Sursă articol: Cuvânt de Folos, Rugăciune către sfinții îngeri: https://cuvantdefolos.ro/rugaciune-catre-sfintii-ingeri/

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.