Rugăciune către Sfinții Îngeri – puterile cerești care ne îndrumă, ne vindecă și ne luminează

Sfinții îngeri fac parte din viața noastră, chiar dacă noi nu-i vedem. Părintele Arsenie Papacioc spunea că e cu neputință să vezi un înger în strălucirea lui și să rămâi în viață. Frumusețea lor covârșitoare este de nedescris.

Ei au primit de la Dumnezeu tărie să ne apere, înțelepciune să ne îndrume spre tot lucrul bun și iluminare divină să ne călăuzească pe calea mântuirii.

ingeri

Sfinții îngeri sunt ființe fără de trup care viețuiesc în ceruri și-L slujesc neîncetat, dar sunt într-o legătură tainică și cu lumea cea văzută, cu noi oamenii.

Numărul lor trebuie să fie foarte mare. Iisus a zis celui care a tăiat urechea slugii arhiereului, în noaptea prinderii Sale în Grădina Ghetsimani: „Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu și să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (Matei 6, 23) Or, o legiune însemna în armata romană între 4.200 și 600 de oameni.

Sfântul Apostol Ioan spune în Apocalipsă că a auzit glas de îngeri și că numărul lor era „zeci de mii de zeci de mii și mii de mii”.

Îngerii apar în numeroase locuri din Sfânta Scriptură, mai ales în Vechiul Testament. Rolurile lor sunt diverse. Ei apar în vis și îi învață pe oameni ce să facă (Matei 1, 18-24), sau pot lua chiar înfățișarea omenească (Facerea 19, 1, Facerea 32, 1). Ei se arată și aievea oamenilor (Facerea 10, 3, 7 22).

Îngerii îi izbăvesc pe oameni din primejdii (Iov 33, 23). Ei vestesc tainele lui Dumnezeu (Matei 28, 1-7) și descoperă viitorul sau vestesc evenimente care au să se întâmple (Facerea 19, 13, Regi 19, 5-7, Matei 2, 13, Luca 2, 1-5).

Unii îngeri s-au arătat mijlocitori ai tămăduirii celor bolnavi (îngerul care tulbura apa la Scăldătoarea Vitezda și cei care intrau în apă se vindecau de orice boală aveau – Ioan 5, 4).

Ca slujitori devotați ai lui Dumnezeu și împlinitori ai poruncilor Lui, îngerii au primit și putere de a pedepsi pe cei necredincioși (prin orbire – Facere 19, 11), prin pucioasă și foc din cer (Facere 19, 13, 24), prin ciumă sau alte necazuri și boli de moarte (Facere 7, 21, Apocalipsa 15)

Rugăciunile către Sfinții Îngeri au fost alcătuite pentru a-i cinsti pe aceștia, ca pe cei care au o dragoste arzătoare către Dumnezeu și slujesc la mântuirea noastră, și pentru a ne învrednici de ajutorul lor, după cum spune într-o rugăciune de la Miezonoptică: „Înconjoară-ne cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la lumina cunoștinței și a slavei Tale celei neapropiate.” 

Rugăciune către Sfinții Îngeri

Înaintea scaunului Stăpânului stând întru lumină preasfinții îngeri, pe Cel împreună fără de început cu Tatăl și Înger al sfatului celui mare, rugați-L ca să-mi insufle cuvânt mie, celui ce vă laud pe voi.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Revărsare de înțelepciune și bogăție de cunoștință din însăși Înțelepciunea cea una și neîmpărțită, cu evlavie primind heruvimii, o dau celorlalți, după pilda lui Dumnezeu, împărtășindu-le strălucire.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cetele celor fără de trup, Doamne, stând înaintea scaunului slavei Tale, cu neîncetate glasuri îngerești Te laudă: că Tu ești tăria și lauda lor, Hristoase.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Îngerii cei ce văd fața Ta, frumusețea cea neasemănată, bună-cuviința Ta cea nemărginită, cu dumnezeiești raze se luminează: că Tu ești lumina și bucuria lor, Hristoase.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cetele îngerilor Tăi le rugăm spre mijlocire către Tine, Hristoase, mântuiește-ne și Te îndură spre noi, pentru dânșii, ca un preabun, trecând cu vederea toate greșelile noastre cele cu știință și cu neștiință.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Oștile îngerești lumini le-ai așezat, oglinzi care răsfrâng strălucirea Ta cea nespusă, Dumnezeul părinților, Cel lăudat și preaslăvit!

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cel ce ești Domnul tuturor, cu căpeteniile îngerești înconjuri spre mântuire neamul omenesc. Că pe acestea le-ai așezat peste toți cei ce cred și cu dreaptă credință Te laudă pe Tine, Dumnezeul părinților, Cel lăudat și preaslăvit!

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Tăinuitoare ale slavei Tale celei negrăite, mințile cele fără de trup le-ai adus la ființă, Mântuitorule. Și acum printr-însele păzește pe poporul Tău, cel ce aleargă la Tine cu credință și cu dragoste, ca neîncetat să Te slăvim pe Tine, Stăpâne.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pe îngerul păcii îl trimiți să apere turma Ta, Atotțiitorule, că Tu ești izvorul păcii și al dragostei. Și acela păzește credința cea înțeleaptă și toate eresurile, cu puterea Ta, le surpă.

Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cel ce ești lăudat, cu dulceață cu totul dulce, luminarea cea dulce a celor cerești sădește-o în Bisericile Tale, Stăpâne, și le dă așezarea cea bine rânduită, ca pe Tine, Mântuitorule, neîncetat să Te slăvim.

Surse:

1. Octoihul Mare, Canonul Îngerilor, Slujba de Luni, Glasul 1

2. https://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Engeri#.C3.8Engerii_.C3.AEn_Biblie

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


4 comentarii

  1. Slava Sfintelor puteri ceresti.

  2. SFINTILOR INGERI RUGATIVA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI!

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

[bws_google_captcha]