Nu cu oamenii trebuie să ne luptăm, ci cu duhurile rele

Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, în ultimele sale clipe de viață, a rostit câteva cuvinte importante pentru viața duhovnicească.

Toți cei care vor să trăiască în duh și în adevăr trebuie să se lupte cu puterile cele demonice.

Lupta noastra nu este impotriva oamenilor ci a duhurilor rele

Lupta noastra nu este impotriva oamenilor ci a duhurilor rele

Acest război nevăzut ne însoțește permanent pe calea vieții.

Atacurile celui rău le simțim cu toții, chiar dacă nu se fac văzute ochiului liber.

„Copiii mei, cu mare stăruință vă îndemn, înarmați-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteți păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiți ce viclean este”.

Vicleșugul diavolului este să îi facă pe oameni să nu creadă în existența lui, să petreacă în nesimțire.

Căci dacă oamenii ar ști cât de mult îi urăște și câte curse și capcane le întinde, s-ar apăra împotriva lui.

„Diavolului nu-i este de folos să gândească și să simtă cineva că îi stă aproape”.

Viclenia lui este cu atât mai mare cu cât îi pornește pe oameni unii împotriva altora.

Citește și – Diavolul nu iubește nimic mai mult decât tulburarea păcii în familie – Sfântul Macarie de la Optina

„Satan” înseamnă „dezbinător”, iar lucrarea lui de căpătâi aceasta este. Să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea aproapelui.

„Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile și puterile, adică duhurile rele”.  

Când un frate de-al nostru ne pricinuiește vreun rău, să nu ne pornim împotriva lui cu ură și mânie. Să ne arătăm răbdători, lesne iertători și grabnici spre împăcare. Căci știm cine l-a îndemnat pe acela să ne vatăme.

Dușmanii noștri nu sunt oamenii, ci diavolul și toți slujitorii lui.

 „Acești vrăjmași nevăzuți ai lui Dumnezeu au ca singur rost, zi și noapte, nimicirea noastră. Însă nu vă temeți. Luați putere din numele lui Iisus!”

Împotriva unora ca aceștia trebuie să luptăm cu arme duhovnicești. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva duhurilor celor viclene.

Tăria noastră este în Domnul.

Nimeni să nu se lupte cu mâinile goale cu acest cumplit vrăjmaș.

„Întăriți-vă în Domul și întru puterea tăriei Lui” (Efeseni 6, 10).

Sfântul Apostol Pavel spune să ne înarmăm cu armele lui Dumnezeu, căci El este singur tare și puternic și tare în război.

„Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac” (Efeseni 6, 11).

Armele care îl biruie pe diavol nu sunt arme nucleare sau care vatămă carnea și sângele, ci sunt arme duhovnicești.

Citește și – Nici o armă nu este mai puternică în mâna diavolului ca deznădejdea – Sfântul Ioan Gură de Aur

Acestea sunt dreptatea, adevărul lui Dumnezeu, credința, nădejdea, dragostea, pacea, blândețea, răbdarea, înfrânarea, smerita cugetare, rugăciunea, postul, privegherea.

„Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății. Și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.

În toate luați pavăza credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului.

Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu”.

„Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții” (Efeseni 6, 14-18).

Citește și – „Numele lui Iisus distruge toate cursele diavolului” – Starețul Varsanufie de la Optina

Sursă articol: Bizanticons.ro, Chirurgie pentru veșnicie – ce nu știam despre Sfântul Luca al Crimeii, Doctorul Fără de Arginți: https://blog.bizanticons.ro/2021/06/09/chirurgie-pentru-vesnicie-ce-nu-stiam-despre-sfantul-luca-al-crimeii-doctorul-fara-de-arginti/

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.