Psalmul 22 și psalmul 102 – psalmii însănătoșirii

Nu există nicio îndoială că Psaltirea are un efect binefăcător asupra sufletului și trupului. Toți cei care se îndeletnicesc cu citirea acestei cărți pot confirma acest lucru.

Psaltirea este o carte cu putere, pentru că ea a fost scrisă la inspirația Duhului Sfânt. Dintre cei 150 de psalmi câți are psaltirea, unii au un efect tămăduitor aparte, precum Psalmul 22 și Psalmul 102.

Psalmul 22 si psalmul 102 - psalmii insanatosirii

Psalmul 22 si psalmul 102 – psalmii insanatosirii

Fiecare psalm are o anumită poveste în spate și un scop pentru care a fost scris, are anumite înțelesuri pe care le oferă și efecte pe care le transmite.

Citește și – 10 psalmi care ajută la refacerea sănătății

Psalmii însănătoșirii

Psalmii se împart în mai multe categorii. Sunt psalmi dogmatici, istorici, liturgici, mesianici sau profetici.

Unii sunt psalmi laudă sau de mulțumire, alții sunt psalmi de umilință sau de pocăință. Există și psalmi cu caracter taumaturg care produc schimbări importante în firea omului.

Cei mai cunoscuți psalmi tămăduitori sunt Psalmul 22 și Psalmul 102. Aceștia se mai numesc și „psalmii însănătoșirii”.

Psalmul 22 – remediu pentru tulburările psihosomatice

Psalmul 22 poate fi întrebuințat ca leac duhovnicesc de către cei care suferă de tulburări psihosomatice.

Citește și – Citirea de Psalmi înlătură dezechilibrele psihice și afective – psihologul Dana Crișan

Acest psalm trebuie citit în deplină liniște și după ce însăși inima și mintea s-au domolit.

 1. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi.
 2. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit; la apa odihnei m-a hrănit.
 3. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-m-a pe căile dreptății, pentru numele Lui.
 4. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești.
 5. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat.
 6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
 7. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile”.

Versetele acestui psalm fac referire la nădejdea pe care credința în Dumnezeu o dă sufletului și minții. În ele găsim de asemenea o risipire a temerilor, inclusiv a fricii de moarte.

Prin prezența Sa în suflet, Domnul scoate afară orice frică, și odată cu ea, toată suferința trupească”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Cel care citește acest psalm este dispus să primească tot ce vine de la Dumnezeu, inclusiv toiag și vargă, care sunt îndreptări pentru păcate. Pe acestea proorocul David le percepe ca pe niște mângâieri, căci ele dau sufletului și vieții îndreptare pe calea cea bună.

Paharul la care se face referire aici poate însemna chiar Sfântul Potir care conține vinul vieții. Acesta se bea spre iertarea păcatelor, spre unirea noastră cu Dumnezeu și spre viața veșnică.

Psalmul 102 – psalmul întineririi duhovnicești

Psalmul 102 are un mesaj de însuflețire. Cuprinde și rugăciuni de mulțimire, de slăvire a lui Dumnezeu pentru mila și bunătatea Lui. 

 1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
 2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui.
 3. Pe Cel ce curățește toate fărădelegile tale, Pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
 4. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, Pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări;
 5. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețile tale.
 6. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
 7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
 8. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv.
 9. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia.
 10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă.
 11. Ci cât de departe este cerul de pământ, atât de mare este mila Lui spre cei ce se tem de El.
 12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
 13. În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
 14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și-a aminte că țărână suntem.
 15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea-câmpului; așa va înflori.
 16. Că duh a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său.
 17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
 18. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
 19. Și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește.
 20. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari la vârtute, care face cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui.
 21. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui.
 22. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

Citește și – Psalmul 102 – rugăciune de mulțumire pentru binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra noastră

Sursă articol: Pr. Ioniță Apostolache, Psaltirea – dar dumnezeiesc pentru suflet, Ziarul Lumina: https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/theologica/psaltirea-dar-dumnezeiesc-pentru-suflet-160372.html

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.