Rugăciune la rănile lui Iisus din mâini și din picioare

Pătimirile Domnului nu au fost nici întâmplătoare, nici lipsite de sens sau de menire.

Fiecare din loviturile, ocările și rănile Sale au înțelesuri adânci.

Rugaciune la ranile lui Iisus din maini si din picioare

Rugaciune la ranile lui Iisus din maini si din picioare

Nimeni nu-și poate întoarce fața dinspre ele, căci pentru fiecare dintre noi a murit Hristos Domnul.

Dar nici nu putem privi direct spre ele, căci ne străpung sufletul de durere.

Creștinul trebuie să trăiască permanent cu gândul că Cineva a murit pentru el.

Cu atât mai mult cu cât acest „cineva” nu este un om oarecare, ci Fiul lui Dumnezeu.

Rănile lui Iisus sunt o realitate înfricoșătoare. A fost condamnat la moartea cea mai josnică și cea mai cumplită.

Citește și – Când ai un dușman care te-a nedreptățit, când ai boli și necazuri, aleargă la Crucea Domnului și ia vindecare

Țintuirea aceasta este de neînchipuit, la fel și chinurile și agonia.

De ce au fost străpunse mâinile lui Iisus? Ca să ne curățească de faptele mâinilor noastre pline de fărădelege.

De ce au fost străpunse picioarele Lui? Ca să ne oprească din calea păcatelor.

De ce a fost împunsă coasta Lui? Ca din trupul și sângele Lui cele preacurate să ne dea și nouă o părtăcică spre viața cea veșnică.

Rănile Mântuitorului s-au făcut pricină de vindecare pentru noi, după cum spune profetul Isaia:

„Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă.

Dar El a luat asupră-Și durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat. Și noi Îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu.

Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui toți ne-am vindecat” (Isaia 53, 3-5).

Hristos a fost Omul durerilor. Al durerilor pricinuite de păcat asupra întregii omenirii.

Citește și – Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos la pătimirile Sale

Chinurile pe care El le-a îndurat ne-au izbăvit de chinurile iadului pe fiecare dintre noi.

Sângele pe care Și l-a vărsat de bunăvoie pe cruce ne-a curățit și trupul și sufletul de întinăciunea păcatului și s-a făcut băutură spre viața veșnică.

„Sângele și trupul nostru s-au făcut necurate din pricina păcatelor”.

Murdăria păcatelor nu putea fi spălată decât cu izvorul curăției și al neprihănirii.

„Numai ce este curat poate curăți necurăția, numai ce este sănătos poate vindeca boala și numai ce este puternic poate ridica de jos pe neputincioși”.

Sângele Domnului este preacurat și fără de păcat. Este singurul Sânge de acest fel în toată zidirea, spune Sfântul Nicolae Velimirovici.

„O, de ar cunoaște oamenii puterea absolutei curății. Atunci toți necurații și păcătoșii ar alerga să se curățească cu Preacurat Sângele al lui Hristos, și toți neajutorații ar alerga să se împărtășească cu Preacurat Sângele și Preacurat Trupul lui Hristos, și toți necredincioșii ar crede în El”.

Numai cel ce se hrănește cu Sfintele Taine primește viață, lumină și bucurie.

„Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu și Eu viez pentru Tatăl, și cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinții voștri mana și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac” (Ioan 6, 57-58).

După cum pruncul se hrănește cu trupul maicii sale, tot așa și noi trebuie să ne hrănim cu Hristos.

Pruncul nu poate crește, nici nu poate trăi fără hrana pe care i-o dă mama lui. Nici omul nu poate trăi, nici sufletului nu poate avea viață fără să guste din izvorul vieții, care este Dumnezeu.

Rugăciune celor cinci răni ale lui Iisus

Prea dulcele meu Iisuse! Închinu-mă preacuratei, preasfintei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai în mâna Ta cea dreaptă și mă rog Ție, Dumnezeu meu; pentru dânsa învrednicește-mă ca să stau de-a dreapta măririi Tale.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai în mâna Ta cea stângă și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa izbăvește-mă de partea cea de-a stânga.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai la piciorul Tău cel drept și mă rog Ție, Dumnezeul meu; pentru dânsa îndreptează-mă la calea cea dreaptă a pocăinței.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai la piciorul Tău cel stâng și mă rog Ție, Dumnezeul meu; pentru dânsa oprește rătăcirile mele de la toată calea cea vicleană.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai în preacurata coasta ta și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa, înfrânge inima mea cea mult împietrită, pătrunde-o pe dânsa cu frica Ta, rănește-o pe ea cu dragostea Ta, ca pe Tine, Dumnezeul meu, să Te iubesc cu toată inimea mea, cu tot sufletul, cu toată vârtutea și cu toate simțirile mele și-mi dă mie, ca până la sfârșitul vieții mele, totdeauna să-mi amintesc de mântuitoarele Tale chinuri și închinându-mă lor, să-Ți aduc Ție cântare de biruință”.

Citește și – Ce înseamnă să îți duci crucea de fiecare zi?

Surse articol:

1. Închinăciune celor cinci răni ale lui Hristos Dumnezeu, Canonul Dumnezeieștilor Partimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2017, pp. 31-32
2. Sfântul Nicolae Velimirovici, Mâini și picioare străpunse, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/maini-picioare-strapunse
3. Sfântul Nicolae Velimirovici, Vindecarea omenirii cu rănile lui Hristos, Mărturie athonită: https://marturieathonita.ro/vindecarea-omenirii-cu-ranile-lui-hristos/
4. Sfântul Nicolae Velimirovici, Sufletul trebuie să se hrănească cu Hristos dacă vrea să trăiască, Mărturie athonită: https://marturieathonita.ro/sufletul-trebuie-sa-se-hraneasca-cu-hristos-daca-vrea-sa-traiasca/

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.