Rugăciune pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei

Această rugăciune pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei a fost alcătuită de Înaltpreasfințitul Macarie, Episcopul românilor ortodocși in Europa de Nord.

Ea cuprinde cereri către trei sfinți mucenici, care s-au arătat mijlicitori pentru sporul casei și gospodăriei. Este vorba despre Sfântul Haralambie al Magneziei, Sfântul Modest al Ierusalimului și Sfântul Trifon din Lampascul Frigiei.

Rugaciune pentru binecuvantarea casei si sporul gospodariei

Rugaciune pentru binecuvantarea casei si sporul gospodariei

Sfinții cărora ne putem ruga pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie a trăit în secolul al 2-lea, pe vremea Împăratulii Septimiu Sever. El era preot al creștinilor din cetatea Magnezia din Asia Mică.

Dregătorul cetății era păgânul Luchian, care nu suferea propovăduirea preotului Haralambie. Avea 113 ani când l-au prins și dus la judecată.

Chiar dacă era înaintat în zile, Sfântul Haralambie nu s-a temut de chinuri. Și mărturisind cu bărbăție duhovnicească pe Hristos, a fost supus la multe munci. I-au jupuit trupul cu unghii de fier, apoi i-au tăiat pielea fâșii.

După aceea l-au dus înaintea Împăratului din Antiohia, unde a fost din nou chinuit. Însă prin minunile pe care Dumnezeu le făcea cu el, mulți au crezut în Hristos, până și fiica împăratului – Gaiani.

În cele din urmă l-au osândit la moarte prin decapitare. Și așa, fiind tăiat pentru Hristos, s-a mutat către Domnul la 10 februarie, în anul 202.

Sfântul Modest al Ierusalimului a fost patriarh al Ierusalimului. El s-a născut prin rugăciune, iar părinți săi au fost chinuiți pentru Hristos.

Rămânând orfan încă din pruncie, ostașii l-au dat Împăratului Maximian, iar acesta unui senator, ca să-l crească în credința zeilor. Însă când a crescut, Modest a aflat că părinții săi au murit pentru credința lor creștină. La 13 ani a întâlnit un dascăl creștin care l-a învățat dreapta credință.

Mergând în Atena și primind sfântul botez, a făcut prima minune cu o fată bolnavă de moarte, rugându-se și punându-și mâinile peste ea. Apoi a tămăduit un om stăpânit de duhuri rele.

A fost vândut ca rob în Egipt, unde a petrecut 7 ani. Când a împlinit 59 de ani, a fost numit episcop al Ierusalimului.

Sfântul Trifon a trăit tot în secolul al 2-lea, în satul Lampasc din Frigia (Asia Mică). Este prăznuit în Biserica Ortodoxă pe data de 1 februarie. Încă din copilărie s-a învrednicit de harul tămăduirilor. La 17 ani a vindecat pe fiica împăratului Gordie.

Când a început prigoana împotriva creștinilor din porunca împăratului Decius, Trifon a fost prins și băgat în temniță împreună cu alți tineri.

Nevrând să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor mincinoși, Sfântul Trifon a fost osândit la moarte prin tăiere. Însă pe când călăii au ridicat sabia asupra grumazului său, el făcând rugăciune, și-a dat sfântul său suflet în mâinile Domnului.

Sfântul Trifon este cunoscut ca fiind ocrotitor al grădinilor, viilor și ogoarelor. În Molitfelnic există rugăciuni speciale către Sfântul Trifon care se citesc pentru păzirea țarinilor, holdelor, grădinilor și gospodăriei de animalele sălbatice și alte vietăți, de secetă și nerodire.

Într-o primăvară, pe când locuitorii din Campsada se confruntau cu o invazie de lăcuste, Sfântul Trifon s-a rugat ca Dumnezeu să scape semănăturile de distrugere.

Rugăciune pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei

Sfinților ocrotitori ai gospodăriei și Mucenicilor Haralambie al Magneziei, Modest al Ierusalimului și Trifon din Lampascul Frigiei, ca aceia care ați câștigat de la Hristos mari daruri pentru nevoințele și mucenicia voastră, primiți rugăciunile noastre pentru binecuvântarea casei și gospodăriei noastre.

Sfinte Haralambie, tu care înainte de a-ți preda viața în mâinile lui Hristos Dumnezeu te-ai rugat așa pentru poporul tău: „Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoșata Ta slavă. Doamne, de-ți va fi Ție bineplăcut, mă rog să dai slavă numelui Tîu, ca oriunde se vor pune oasele mele și se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă roadele.

Ci să fie mai ales în locurile acelea pace și sănătate trupească, mântuire sufletească și îndestulare de grâu și vin, precum și înmulțire de dobitoace, pentru trebuința oamenilor.

Doamne, Tu știi că oamenii sunt trup și sânge, iartă-le lor păcatele și le dă îmbelșugare din roadele pământului, ca, pentru osteneala lor, cu îndestulare, să se sature și să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăților; iar roua ce se pogoară de la Tine să le fie tămădure. O! Doamne, Dumnezeul meu, varsă peste tot darul tău și îi izbăvește de boala ciumei”. Astfel rugându-te, Domnul ți-a zis: „Fie după cererea ta, viteazul meu ostaș”.

Asemenea și tu, Sfinte Modest, ai dus lupta cea aspră a păstorilor Bisericii lui Hristos, tămăduind nu doar neputințele păstoriților tăi, ci și bolile animalelor domestice din gospodăria lor.

Te-ai arătat în vis și femeii celei care avea animalele răpuse de boală, sfătuind-o să le însemneze cu chipul crucii, iar acestea s-au tămăduit.

Iar tu, Sfinte Trifon, ai spus către Domnul: „Doamne, Dumnezeule, Împărate al împăraților, mai sfânt decât toți sfinții; Îți mulțumec că m-ai învrednicit a săvârși nevoința aceasta fără poticnire.

Acum mă rog Ție să nu se atingă de mine vicleana mână a vrăjmașului celui nevăzut, nici să mă pogoare în adâncul pierzării, ci să mă duci cu sfinții Tăi îngeri în locașurile cele iubite și fă-mă moștenitor al Împărăției tale celei dorite.

Primește în pace sufletul meu și pe toți care mă vor pomeni pe mine, robul Tău, și întru pomenirea mea Îți vor aduce sfinte jertfe, ascultă-i din înălțimea sfințirii Tale și caută spre dânșii din sfânt locașul Tău, dându-le lor îndestulare și nestricăcioase dăruiri, că Însuți ești bun și îndurat dătător în vecii vecilor”.

Sfinților ai lui Dumnezeu, Haralambie, Modest și Trifon, păziți casa noastră cu animalele domestice și cu toate cele din cuprinsul ei: de boli, de pagube, de călcarea hoților, de distrugeri și de alte năpaste.

Lucrul nostru binecuvântați-l ca să aibă spor și roadă. Nu dorim să dobândim lucruri necuvinte sau mai mult de trebuința noastră, ci pentru pâinea noastră cea de toate zilele vă cerem vouă mijlocirea.

Încă ne rugăm vouă să ajutați slabei noastre priceperi, ca să ținem în bună rânduială gospodăria noastră și unul către altul să fim cu dragoste și cu răbdare.

Astfel încât, întru cuviință și evlavie petrecând, slugi bune și credincioase să fim aflați de Hristos, când va veni întru Împărăția Sa, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Citește și:

Rugăciuni pentru sporul casei, binele familiei şi izbăvirea de pagube
Rugăciune pentru casă și bunăstarea familiei
Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru binecuvântarea casei
Rugăciune pentru binecuvântarea copiilor

Surse articol:

1. Rugăciune către Sfinții Haralambie al Magneziei, Modest al Ierusalimului și Trifon din Lampascul Frigiei, pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei, Carte de Rugăciuni, Editura Felicitas Stockholm, 2019, pp. 477-480
2. Pemptousia, Sfântul Mucenic Trifon din Apameea: https://www.pemptousia.ro/2012/02/obiceiuri-de-sfantul-trifon/

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

[bws_google_captcha]