Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru binecuvântarea casei

În cartea care conține Acatistul și Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou – Ajutorul celor aflați în căutarea unei locuinței (sau a unui serviciu), se găsesc și câteva rugăciuni de binecuvântare a casei, de mulțumire pentru găsirea unei locuințe, precum și rugăciuni pentru pacea și buna înțelegere între vecini.

Sfântul Mucenic Efrem cel Nou s-a arătat un mijlocitor puternic înaintea lui Dumnezeu pentru toți cei care îl cheamă în ajutor. Ajutorul lui vine atât de grabnic, încât mulți ajung să îl prețuiască și să-l cinstească întocmai ca pe un prieten al lor cel mai apropiat și bun.

Rugaciune catre Sfantul Efrem pentru binecuvantarea casei

 

Această rugăciune de binecuvântare a casei se poate citi la mutarea într-o casă nouă sau la sfințirea casei, precum și în fiecare zi, pentru a beneficia de ocrotirea Sfântului Efrem.

Cerem ajutorul lui pentru a ne păzi de primejdii, de vrajbă, de certuri, de pagube, de lipsuri și de toate întâmplările cele rele. În această rugăciune găsim de asemenea cereri pentru curățirea casei noastre lăuntrice, a sufletului, și de înnoirea lui întru poruncile Domnului.

Sufletul nostru trebuie să fie neprihănit pentru ca în el să-și poată face sălaș Duhul Sfânt. Pentru aceea cerem vindecarea noastră de patimi și de vicii.

Totodată, cerem de la Sfântul Mucenic Efrem, să ne fie alături în vremea sfârșitului vieții noastre și să mijlocească pentru noi o casă veșnică în ceruri și sălășluirea în Împărăția Cerurilor, unde ne așteaptă Părintele nostru cel bun.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru binecuvântarea casei

Sfinte Părinte Efrem, știindu-te ca pe un mare și mult-milostiv binefăcător al oamenilor, venim la tine plini de nădejde, încredințându-ne din toată inima cererile noastre.

Tu ai viețuit în chilie strâmtă mănăstirească, pe care o socoteai foarte odihnitoare, pentru că nu-ți lăsa cugetele să se reverse întru cele lumești, ci prin strâmtorare își aduna mintea către pomenirea numelui lui Dumnezeu.

Mai apoi, în asprimea peșterii tale sihăstrești, focul lacrimilor de umilință și de pocăință a pogorât asupra ta lumina cea dumnezeiască, înveșmântându-te cu strălucirea dragostei Preasfintei Treimi.

Iar atunci când prigonitorii te-au închis în temniță spre a te supune chinurilor, nu te-ai înspăimântat de beznă și de cazne, ci ai mulțumit Părintelui Ceresc pentru toate cele pe care ți le-a rânduit.

Darurile de care Domnul te-a învrednicit au fost încununate de îndelunga ta răbdare și de multa pătimire. De aceea, te chemăm în rugăciune pentru binecuvântarea casei acesteia, rugându-te nu numai să sfințești și să luminezi sălășluirea noastră întru ea, ci și toate intrările și ieșirile noastre să fie în căile Domnului.

Și chiar de vom și greși, ca niște oameni neputincioși ce suntem, ajută-ne să ne ridicăm iar și iar, ca să nu ne statornicim în rele și pătimașe aplecări ale sufletului, ci să învățăm bărbăția mărturisii înaintea feței lui Dumnezeu.

Încă te rugăm, învrednicește-ne să urmăm în căile Evangheliei, spre a putea primi cu bucurie și recunoștință Trupul și Sângele Domnului Hristos, ca prin sălășluirea Acestuia întru noi, să ne facem noi înșine casă și sălășluire a Preasfintei Treimi și astfel să ni se lumineze și să se sfințească sufletul și toată alcătuirea noastră.

Preacuvioase Mucenice Efrem, fii nouă milostiv în toate zilele viețuirii noastre pământești, iar în acele zile din urmă, când sufletul va trebui să se despartă de trup, ajută-ne cu blândețea ocrotirii tale, ca nu spre robie și întuneric veșnic să mergem, ci să ajungem Acasă, în Ceruri, unde ne așteaptă lumina, bunătatea și dragostea Dumnezeului nostru, Preasfânta și de viață făcătoarea Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin”.

Citește și Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru găsirea unei locuințe

Sursă: Sfântul Efrem cel Nou, Ajutătorul celor aflați în căutarea unui serviciu sau a unei locuințe, Mărturii și rugăciuni de folos, „Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru binecuvântarea casei”, Editura Sophia, pp. 104-105

Citeşte mai multe despre:

loading...
Loading...

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.