Paraclisul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou pentru vindecarea de boli

Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou este unul din cei mai „populari” sfinți recenți, pe care creștinii îl au la mare evlavie.

S-a arătat grabnic ajutător în problemele cele mai diverse. Este un mare tămăduitor al bolnavilor, vindecând nu doar bolile trupului, ci și pe cele ale sufletului sau ale psihicului.

Paraclisul Sfantului Efrem cel Nou

Paraclisul Sfantului Efrem cel Nou: Se intampla minuni

Ajută în depresie, diabet, cancere, accidente vasculare cerebrale, răni grave.

Creștini îi cer mijlocirea și atunci când caută un loc de muncă sau o locuință, sau vor să se căsătorească ori să aibă înțelegere în familie sau între vecini.

Îi pot citi acatistul sau una din numeroasele rugăciuni care au fost alcătuite în ultimii ani în cinstea lui.

Paraclisul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou este o rugăciune foarte puternică pentru tămăduirea de boli.

O pot citi cei bolnavi, sau cei apropiați se pot ruga pentru ei, făcând în mod regulat acest paraclis.

Fără îndoială, Sfântul Efrem va auzi cererile lor și nu-i va lăsa fără răspuns.

Sfântul Efrem nu împlinește doar rugămințile rostite, ci și pe cele nerostite, dând fiecăruia cele care sunt de folos sufletului, ca un dar pentru evlavia și cinstirea lor arătată către el.

Citește și – Rugăciunea celui covârșit de mulțimea durerilor către Sfântul Efrem

Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou

Rugăciunile începătoare, apoi:

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Troparul:

Bine ai plăcut lui Dumnezeu, purtătorule de chinuri, și prin nevoință ți-ai albit haina și te-ai îmbrăcat în harul Duhului Sfânt, Părinte. Cu ardoare ai pătruns în lupta cea mucenicească, și ca un porumbel curat te-ai odihnit în locașurile Sfinților care cântă acolo întreit sfânta cântare. De aceea, Efrem, făcătorule de minuni, nu înceta a te ruga către Domnul (de 2 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea primejdii? Cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluiește-mă, Dumnezeule…

Canonul, glasul al 8-lea

Cântarea 1

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat….

De multe necazuri fiind cuprins, de neputințe amare și cumplite, cu credință mă apropii de racla ta. Tămăduiește-mă, Sfinte, cu mijlocirea ta.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Datu-s-a ție har de la Dumnezeu a tămădui bolile și felurite neputințe. Și pe mine mă scoală, cel ce zac în boală grea, ca să te slăvesc pe tine, Sfinte Efrem, izbăvitorul meu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

În adâncul păcatului fiind căzut, de vrăjmașii văzuți și nevăzuți mă izbăvește pe mine, cel ce mă rog ție și cu lacrimi te chem.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stăpână Fecioară, Maica lui Dumnezeu, nu înceta a ruga pentru mine păcătosul, ca o slăvită Maică a Celui Preaînalt, ca să mă miliască și să mă mântuiască din îndelungatele mele boli, preanevinovată.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut…

Strâmtorat fiind cu totul, cu durere strig ție: Grăbește Cuvioase spre cei ce strigă ție și tinde mâna ta cea sfântă, scoală-mă din pat și tămăduire dăruiește-mi Sfinte, mie, robului tău.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De greutatea păcatelor sunt acum împovărat și în marea necazurilor cu totul mă topesc. Grăbește cu rugăciunea ta cea fierbinte, și pe vrăjamșul acum îl zdrobește și cu totul îl nimicește, Cuvioase, și pace dăruiește inimii mele, Părintele noastre, Sfințite Efrem.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izvor de tămăduiri nesecat ești, Sfinte Efrem, cel asemenea îngerilor, care împreună cu îngerii slujești. De aceea lăudăm nevoințele tale și dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acela neîncetat roagă-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În grele boli căzut-am acum, Preasfântă Fecioară. Tu îmi ajută, nădejdea mea în tine mi-am pus-o, eu, smeritul, nu mă trece cu vederea, bună Stăpână. Mântuiește-mă, Curată, prin Fiul tău, ca să mă izbăvesc de osândă.

Stihiri:

Izbăvește, de Dumnezeu cugetătorule Efrem, Cuvioase Mucenice, pe cei ce vin la dumnezeiasca ta ocrotire, de toată vătămarea, de boli și de necazuri.

Caută cu milostivire, prealăudată, de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Doamne miluiește (de 12 ori)

Sedealna

Izvor de tămăduiri nesecat ești, Sfinte Efrem, cel asemenea îngerilor, care împreună cu îngerii slujești. De aceea lăudăm nevoințele tale și dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acela neîncetat roagă-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu osârdie strigăm ție, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână: vino degrabă și ne izbăvește din primejdii, ceea ce ești una grabnic folositoare.

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne…

Fii călăuzitor sufletului meu celui rătăcit, vrednicule de cântare. Potolește tulburarea și pace inimii mele dăruiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Rogu-te, Sfinte Efrem, sfințite, fii ajutător sărmanului meu suflet. Pe tine te chem în noapte și în zi. Vino degrabă, Sfinte Efrem, și izbăvește pe robul tău din nevoia de acum.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nu ne trece cu vederea pe noi cei primejduiți cumplit, izbăvește-ne de tot păcatul și de boala cea amară.

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi…

Miluiește-ne, Sfinte al lui Dumnezeu Efrem, sfințite făcătorule de minune, și ne călăuzește la limanul voii Celui Preaînalt, ca să cântăm: Aliluia.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întărește-ne pe noi pe Piatra credinței pentru care ai luptat, Fericite, și cu sângele tău cel sfânt ai întărit Biserica lui Hristos și inimile noastre cele clătinate.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Nu trece cu vederea rugăciunile noastre, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, sfințite slujitor, preot și prieten adevărat al lui Hristos. Ție îți cerrem și pe tine te rugăm: Nu înceta a te ruga

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, bucuria tuturor, nădejdea cea neînfruntată. Bucură-te, Marie, cea fără prihană, ajutorul celor ce te cheamă. Bucură-te, mângâierea cea dumnezeiască a sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Primește rugăciunea mea ce săracă și lacrimile mele nu le trece cu vederea, Sfinte, că neputința sufletului și a trupului până la iad au pogorât viața mea. Ci, ca un doctor împreună-pătimitor și milostiv, dăruiește tămăduire celui ce se roagă ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Îndrăzneală mare având către Stăpânul, Sfințite, cere pace lumii și tămăduire dăruiește robilor tăi. Ridică-mă din pat, Sfinte, ca după datorie să te laud, izbăvitorul meu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Izbăbvește din bolile de tot felul pe robii tăi, Sfinte Efrem sfințite, că ai multă îndrăzneală. De aceea, nu ne trece cu vederea pe noi cei din primejdii, Părinte.

Stihiri:

Izbăvește, de Dumnezeu cugetătorule Efrem, Cuvioase Mucenice, pe cei ce vin la dumnezeiasca ta ocrotire, de toată vătămarea, de boli și de necazuri.

Curată, care prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu înceta rugându-L, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Doamne miluiește de 3 ori,

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Condacul:

Apărător fierbinte al celor ce te cheamă ești, Efrem, podoaba Cuvioșilor. Nu trece cu vederea rugăciunile robilor tăi, ci ca un împreună-pătimitor al celor ce zăcem în boli cumplite, vino degrabă în ajutorul nostru, ca să strigăm cu dragoste: Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegea mea.

Stihurile:

Nu mă părăsi pe mine cel amăgit de înșelăciunea șarpelui celui viclean, care oarecând pe strămoși i-a alungat. Necazurile m-au înconjurat și bolile grele, și nu am afară de tine altă scăpare și ajutor și mângâiere, eu ticălosul. Către tine scap, doctorul cel mare al sufletului meu, Efrem, lauda Cuvioșilor, nu mă părăsi.

Nimeni alergând către tine nu iese rușinat, fără a lua tămăduire. De aceea, cu fierbinte credință, eu, robul tău, strig ție: Miluiește-mă.

Mă pocăiesc și strig din adâncul inimii mele: Păcătuit-am, Sfinte al meu, Efrem, miluiește-mă pe mine nevrednicul tău rugător și dăruiește-mi vindecare sufletului și trupului.

Doamne miluiește (de 12 ori).

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea…

Tu, cel ce stai cu îndrăzneală multă înaintea tronului Sfintei Treimi, fă pomenire pentru pacea lumii și mântuirea noastră, a păcătoșilor. Întărește credința noastră ortodoxă, ca să cântăm neîncetat: Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din pricina feluritelor păcate am ajuns în cădere de jale și preacumplită, și nu putem a privi la tine, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem fericite. Ci ne ridică din boală, ca să strigăm: Dumnezeul nostru, slavă ție!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Noi, nevrednicii tăi robi, Sfinte Efrem, ne rugăm ție: Nu lepăda rugăciunile cele din noapte și din zi ale celor ce strigă către tine. Ci auzi-ne pe noi cei ce cu frică, cu dragoste și cu umilință strigăm: Întărește credința noastră ortodoxă, pentru care te-ai nevoit până la sânge, Sfinte.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cea plină de har, Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, bucuria îngerilor, desfătarea tuturor Sfinților, scăparea și nădejdea noastră a păcătoșilor, pe tine te rugăm, Preasfântă și preaneprihănită, împreună cu Sfințitul Mucenic Efrem, Cuviosul Părintele nostru, rugați-vă pentru pacea lumii și întărirea Bisericii.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Împăratul Ceresc…

Pe corifeul credinței cu laude și cântări îl mărim, noi, credincioșii, că a zădărnicit sfaturile celor fărădelege. De aceea cântăm: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe cel ce sălălșluiește în locașurile cerești împreună cu îngerii, în cântări și laude îl mărim, pe Efrem, viteazul ostaș și nevoitor al lui Hristos, cel ce se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Adunați-vă, ceata tuturor Mucenicilor și a Cuvioșilor, împreună cu Sfințitul Mucenic Efrem cel de Dumnezeu înțelepțit, și ca unii ce stați înaintea Sfintei Treimi, neîncetat rugați-vă pentru pacea lumii și întărirea Bisericii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Împărăteasa cerurilor o laudă cetele îngerilor neîncetat și mulțimile Cuvioșilor o slăvesc. Cu aceștia împreună și cu Sfințitul Mucenic Efrem, roagă-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu pentru întărirea credinței ortodoxe și mântuiește sufletele noastre.

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…

Înțelepțitule de Dumnezeu și de Dumnezeu purtătorule, pe tine te lăudăm, noi cei izbăviți prin tine de tot felul de boli. Pentru aceasta, cu dragoste, Efrem, te fericim.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lăudăm, binecuvântăm pe Domnul slavei, Care a slăvit, Părinte Efrem, pomenirea ta, că tu ești slava Mucenicilor și podoaba monahilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Genunchii plecând, Părinte Efrem, cu lacrimi strig ție, eu, robul tău: Ajută-mă. Primește mica mea cântare de laudă și izbăvește-mă, Sfinte.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, ceea ce ai născut pe Stăpânul și Domnul slavei, te lăudăm Preacurată Stăpână, ceea ce ești Maica și lauda ortodocșilor.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Megalinariile:

Bucură-te, apărătorule cel dumnezeiesc al mănăstirii tale și temelia cea strălucitoare a cinului monahicesc. Bucură-te, vas cu dumnezeiesc mir al moaștelor, prin care luăm tămăduire, Sfinte Efrem.

Bucură-te, doctorul celor bolnavi; bucură-te râu ce pururea minuni izvorăști; bucură-te lauda cea mare a sufletului meu. Efrem, purtătorule de minuni, ocrotește turma ta.

Efrem, veselia îngerilor, bucuria și podoaba tuturor Sfinților, rugămu-ne ție, apără mănăstirea ta în care cu dragoste te-ai nevoit și cinstita mucenicie a săvârșit.

Fiind înălțat în pom, ca și pe o cruce, ai urmat dumnezeului tău, Stăpânului și Izbăvitorului, pentru Care ai răbdat, fericite, arderea pântecelui tău, zdrobind pântecele vrăjmașului începător al răutății.

Pe tine, Sfințite Mucenice al lui Hristos, lauda Cuvioșilor și podoaba Mucenicilor, te rugăm, Efrem, făcătorule de minuni, miluiește-ne pe noi degrabă cu rugăciunile tale.

Noi cei aflați în primejdii și ispite, cu toată evlavia și cu dorire sărutăm icoana ta cea dumnezeiască, pe care ai izbăvit-o, fericite, de prăpădul focului mistuitor, arătând o altă minune între minunile tale, Efrem.

Toate oștirile îngerilor, Înaintemergătorul al Domnulului, cei doisprezece Apostoli și toți Sfinții, cu Născătoarea de Dumnezeu, rugați-vă ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Troparul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

În Muntele Neprihăniților ca o făclie ai strălucit, și mucenicește către Dumnezeu te-ai mutat, purtătorule de Dumnezeu, suferind năvălirile barbarilor, Cuvioase Mucenice al lui Hristos, Efrem; pentru aceasta, izvorăști pururea har celor ce cu evalvie strigă ție: Slavă Celui ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce minunat te-a arătat! Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Stihirile

Bucură-te, doctorul celor bolnavi; bucură-te toiag și zid al celor ce în amare nevoie, în neputințe, în necazuri și mâhniri la tine scapă, Părinte, cu suflet îndurerat.

Nu mă părăsi până în sfârșit, că tu ești apărătorul meu, Cuvioase Efrem, rogu-mă Ție.

Izbăvește pe robii tăi, cei ce nădăjduiesc în tine, Cuvioase Efrem, bucuria și acoperământul nostru; nu trece cu vederea, rugămu-ne ție, pe cei ce cu credință și cu dragoste scapă la milostivirea ta. Scapă de necazurile cele potrivnice pe toți cei ce aleargă la racla ta și se închină moaștelor tale.

Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin”.

Citește și – Rugăciune pentru învingerea fricii, neliniștii, anxietății, către Sfântul Efrem cel Nou

Sursă articol: Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou (5 mai), Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2015, pp. 50-78

 

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.