Psalmi care ajută împotriva păcatului desfrânării

Psaltirea este o carte plină de leacuri. Psalmii sunt aducători de liniște sufletelor tulburate de tot felul de patimi și ispite.

Psalmii sunt dătători de pace. Risipesc mulțumea gândurilor, angoasele, mânia și toată neliniștea din suflet. 

Psalmi care ajuta impotriva pacatului desfranării

Psalmi care ajuta impotriva pacatului desfranarii

Limpezesc mintea, potolesc pornirile cele rele, alungă întristarea și opresc frământările care zbuciumă sufletul.

Psaltirea îi ajută pe cei care sunt luptați de diferite vicii sau patimi. Chiar și aceia care sunt pururea biruiți și nu mai au nădejde că se vor izbăvi de faptele lor necuviincioase.

Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, psalmii îl înfrânează pe cel desfrânat. Există chiar și o rugăciune specială, compusă din psalmi, care se poate citi împotriva acestei porniri.

Această rugăciune este inspirată din psalmii lui Dumnezeu și chiar cuprinde unele versete din acestea. Cel care le citește poate vedea cât de cumplită este lucrarea diavolului și cât de mult îl netrebnicește pe omul care se lasă înrobit de păcatele spre care cel rău îl imboldește.

Patimile sunt definite ca un sentiment violent care îl stăpânește pe om până la senzația de copleșire. Lucrarea lor este atât de puternică în trup, încât întunecă și mintea și dreapta judecată.

Toate patimile sunt distrugătoare de om, însă patima desfrânării întinează foarte tare trupul, conștiința și sufletul. Până și cei mai curați și drepți oameni au fost ispitiți de ea și chiar biruiți. Proorocul David ne stă înainte pildă de păcătuire, dar și de pocăință adâncă.

Vedem, din experiența lui, că păcatul adulterului, curvia sau desfrânarea atrag după sine și alte păcate grele. Dorința pătimașă l-a orbit atât de tare pe Împăratul David, încât a ucis om nevinovat. Așa cum spune în Canonul Sfântului Andrei Criteanul care se citește în Postul Mare, profetul David a amestecat desfrâul cu uciderea.

Cei care sunt cuprinși de această ispită a desfrânării se pot ruga Proorocului David să mijlocească pentru dânșii și să îi ajute să se tămăduiască. El este dascăl al pocăinței și al nădejdii în Dumnezeu, chiar și în cele mai negre și dificile circumstanțe ale vieții.

Rugăciune pentru lupta cu păcatul desfrânării din psalmii lui David

Doamne, Dumnezeul dreptății, tăria mea și ajutorul și scăparea mea în ziua cea rea, Tu mântuiești în vremea necazului.

Mântuiește-mă, că au intrat ape până la sufletul meu; afundatu-m-am în tina adâncului și nu este sprijin de către fața vrăjmașului, cel ce silește, că a prigonit sufletul meu, călcat-a la pământ viața mea, toată noaptea războindu-mă, m-a necăjit.

Binevoiește, Doamne, a mă izbăvi din mâna celui ce nelegiuește și nedreptățește, ca să nu greșesc Ție, că frica morții a căzut asupra mea și m-a acoperit întunericul.

Până când Te voi chema, Doamne, și nu vei auzi? Striga-voi către Tine ziua și noaptea, și nu vei mântui? Caută din cer, Doamne, și vezi din casa cea sfântă a Ta și a slavei Tale, unde este mulțimea îndurărilor Tale, după mila Ta, că ne-ai răbdat pe noi.

Doamne, judecă pe cei ce mă nedreptățesc; nu fi precum un om ce nu aude și nu se poate mântui. Că Milostiv și Iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Citește și:

Psalmul 42 – împotriva mâhnirii și întristării
Psalmul 22 și psalmul 102 – psalmii însănătoșirii
Citirea de Psalmi înlătură dezechilibrele psihice și afective – psihologul Dana Crișan

Surse articol:

1. Pr. Cristian Dumitraș, Psaltirea – izvor de har, Doxologia: https://doxologia.ro/psaltirea-izvor-de-har
2. Rugăciune pentru lupta cu păcatul desfrânării din psalmii lui David, Carte de Rugăciuni, Editura Felicitas Stockholm, 2019, p. 263

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.