Când ne va judeca, Dumnezeu va căuta la inima noastră, nu la funcții, averi, titluri

Atunci când ne rânduim viața după poruncile lui Dumnezeu putem avea o anumită siguranță că ne îndreptăm într-o direcție bună.

Înaintea ochilor minții trebuie să avem neîncetat Judecata lui Dumnezeu și răspunsul pe care îl vom da.

Cand ne va judeca, Dumnezeu va cauta la inima noastră, nu la functii, averi, titluri

Cand ne va judeca, Dumnezeu va cauta la inima noastră, nu la functii, averi, titluri: Basilica.ro

Dacă am face aceasta tot timpul, am conștientiza că multe din lucrurile pe care le săvârșim sau le agonisim nu și-ar mai avea rostul sau locul în viața noastră.

Dumnezeu cere de la noi câteva lucruri simple și clare: milă și dragoste.

Citește și – La Judecata de Apoi Dumnezeu va cere foarte puțin de la noi

La Judecată Dumnezeu va judeca inimile oamenilor, spunea Părintele Cleopa. Nu va judeca funcțiile, rangurile, averile sau pozițiile noastre înalte în societate.

Nu acestea îl vom preamări pe om în Împărăția lui Dumnezeu. Nu acestea îi vor da slavă și strălucire după moarte, ci milostenia și faptele bune – izvorâte din credință și dragostea față de Dumnezeu și aproapele.

„Când va judeca Dumnezeu inimile, nu va căuta la mitre arhierești, nici la coroane împărătești, nici la dregătorii înalte. Va căuta la inimile noastre”.

Cei care au milă față de semenii lor vor fi la rândul lor miluiți de Dumnezeu în ziua cea cumplită a judecății.

Împărăția cerurilor nu se câștigă cu bani. Ci se câștigă cu fapte bune simple, precum o pâine întinsă celui flămând, un pahar de apă oferită celui însetat, vizitarea celui bolnav sau întemnițat.

Dumnezeu primește aceste gesturi de milostenie, pentru că El Însuși se află în chipul celui sărman pe care îl ajutăm.

„Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 40).

Dumnezeu caută permanent la inima omului și acum și atunci, în ziua Judecății. Se prea poate să avem multe surprize atunci. Căci nu cei puternici și mândri ai pământului se vor mântui, ci cei mai smeriți dintre toți. Cei prigoniți și nedreptățiți. Cei care au îndurat necazuri fără cârtire.

„Se vor slăvi cei smeriți, cei nebăgați în seamă, cei ocărâți, cei prigoniți pentru dreptate, cei săraci cu duhul, care se socotesc pururea săraci de fapta bună, cei ce flămânzesc pentru dreptate, cei ce doresc să facă dreptate și toți pe care i-a fericit Hristos”.

Despre ceata celor care se mântuiesc vorbește Mântuitorul în predica de pe munte, la fericiri.

„Se vor ferici atunci cei nebăgați în seamă, cei ce au fost ca gunoiul pământului. Cele proaste și nebăgate în seamă ale lumii vor rușina pe cele înțelepte. Cele slabe vor rușina pe cele tari. De aceea zice că cele de pe urmă vor fi cele dintâi”.

Toți cei smeri care sunt ignorați, luați peste picior, batjocoriți sau jigniți, toți aceia vor primi plată de la Dumnezeu.

„Cei pe care nu-i băgăm noi în seamă acum, dacă se roagă lui Dumnezeu din toată inima, vor străluci mai mult decât soarele în Împărăția Cerurilor, iar împărații lumii și toți puternicii pământului vor fi atunci gunoi înaintea lui Dumnezeu, dacă nu vor fi crezut în El”.

Așa este dreptatea lui Dumnezeu. Nu după gândurile noastre, nu după principiile acestei lumi căzute.

„Căci El este drept și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului”.

Cei umili, cei necăjiți, cei cuprinși de mari dureri, lipsuri și necazuri, care suspină cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu – toți aceștia, spune Părintele Celopa, „vor fi în ziua Judecății mai mari decât împăratul lumii de astăzi și de mâine și de alaltăieri. Căci Dumnezeu nu va căuta la față, cum i-a spus lui Samuil, când a ales pe David”.

Dumnezeu mântuiește pe cei smeriți la cuget, răniți la inimă de dragostea Lui, pe cei blânzi și făcători de pace, pe cei care sunt împlinitori ai poruncilor Lui, pe cei care și-au ales în viață „partea cea bună”, adică rugăciunea și ascultarea de Dumnezeu.

Citește și – Ce este judecata particulară și cea universală?

Sursă articol: Arhimandritul Cleopa Ilie, Dumnezeu caută la inima omului, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/dumnezeu-cauta-la-inima-omului

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.