Rugăciune către Maica Domnului, Născătoarea Luminii celei neînserate

Însemnătatea cultului Maicii Domnului este covârșitor de mare. Părintele Cleopa spunea că Dumnezeu a început planul mântuirii neamului omenesc prin mijlocirea ei.

Dacă Fecioara Maria nu și-ar fi dat acceptul să poarte în pântece și să nască pe Fiul lui Dumnezeu, omenirea nu ar fi putut fi salvată.

Rugaciune către Maica Domnului, Nascatoarea Luminii celei neinserate

Rugaciune către Maica Domnului, Nascatoarea Luminii celei neinserate

Căci Dumnezeu a pregătit-o și a ales-o pe dintre neamuri, pe cea mai curată decât razele soarelui.

De aceea și Sfinții Părinți au așezat praznicele Maicii Domnului la începutul și sfârșitul anului bisericesc.

În prima lună a anului bisericesc prăznuim Nașterea Maicii Domnului, iar în ultima zi a anului bisericesc facem Adormirea ei.

Prin acel cuvânt plin de smerenie al Fecioarei Maria – „Iată roaba Domnului”, Fiul lui Dumnezeu S-a zămislit în pântecele ei, S-a întrupat, S-a jertfit și a liberat neamul omenesc din robia diavolului, a morții și a iadului.

Citește și – Rugăciune către Maica Domnului, ocrotitoare neobosită

Domnul Însuși arată rolul primordial al Maicii Domnului în mântuirea oamenilor când îi spune Evei după cădere că sămânța ei va zdrobi capul șarpelui (Facerea 3, 15).

Maica Domnului închipuiește tainic pe Eva cea nouă, iar Hristos este noul Adam.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este maica luminii, a Luminii celei neînserate.

Ea este pricina bucuriei sfinte. Ea vestește izbăvirea neamului omenesc și milostivirea lui Dumnezeu față de noi.

Citește și – Cum arăta și cum era Maica Domnului în realitate

Ea nu este doar un om sfânt, ci este mai presus decât toți sfinții. Ea este așezată chiar și mai sus de îngeri și arhangheli.

Maica Domnului nu este maică de împărat pământesc, ci maică a Împăratului slavei. Și ca ceea ce L-a născut pe Împăratul tuturor, pe toate le poate cu rugăciunea ei.

Oricât de mult ar încerca cineva să pătrundă cu mintea taina nașterii sale celei mai presus de fire, nu-i este lui cu putință.

Nici laude de ar alcătui cineva în cinstea ei, nu poate cuprinde mărirea pe care i-a dat-o Dumnezeu.

„Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, căci se întunecă și mintea cea mai presus de lume a cânta ție, de Dumnezeu Născătoare” (Axionul Botezului Domnului).

Pentru a o putea lăuda pe Maica Domnului trebuie să fim precum pruncii, fără de răutate.

Viața noastră trebuie să fie curată și fără prihană.

Inima noastră trebuie să se umple de smerenie și de blândețe. De la ea se cuvine să învățăm fecioria, supunerea și ascultarea față de Dumnezeu, dragostea jertfelnică, răbdarea și milostivirea față de toți.

„Rugăciunile noastre, darurile noastre, dacă ies din inimi pline de păcate, de ură și de răutate, nu vor fi primite de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu”.

Rugăciune către Preasfânta Nascătoare de Dumnezeu a Sfântului Ioan Damaschinul

Născătoarea Luminii celei neînserate, ia aminte la mine, cel ce mă mărturisesc ție. Că m-am întinat și m-am spurcat și cu totul m-am întunecat eu, ticălosul, cu păcatele mele cele multe, care, suspinând, strigă acum asupra mea către Judecătorul cel nemitarnic, aducând asupra mea, vai mie! și martori: cerul împreună cu soarele și stelele.

Viforul gândurilor m-a cuprins și mă ajung întru deznădejde. Iar sufletul meu plin de cutremur așteaptă hotărârea. Născătoare de Dumnezeu, toată nădejdea mea spre tine am pus-o eu, ticălosul.

Iată, fața mea este pină de rușine, ci roagă-te neîncetat Celui pe Care L-ai născut să se milostivească spre mine, nevrednicul. Dezleagă legăturile mele cele nedezlehate, ceea ce ai născut lumii pe Izbăvitorul.

Albește-mă cu lacrimile pocăinței pe mine, cel ce m-am înnegrit și întunecat. Ridică-mă pe mine, cel omorât de trândăvia cea multă, ceea ce ai născut Viața mea. Și mă întoarce pe mine, cel înstrăinat, către Dumnezeu și îngerii Lui.

Cu adevărat, minune mare este că a răbdat Domnul păcatele mele! Cum de nu m-a pogorât de viu în fundul iadului, pe mine, ticălosu? Cum nu a trimis de sus toiag sau sabie să mă bată?

Numai tu, cu adevărat, Stăpână, mi-ai dăruit viață cu rugăciunile tale, așteptând pocăința mea, pe care tu însăți, Preabună, dă-mi-o mie, robului tău. Că tu îmi ești zid și liman și tărie.

Strălucește peste mine lumina feței tale celei îndumnezeite și mă scoală din somnul lenevirii. Dăruitește-mi umilință, suspin neîncetat și lacrimi fierbinți. Spală întinăciunile mele cele sufletești și dă-mi iertarea cea desăvârșită, ca aceea ce ai născut pe Dumnezeu-Omul, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Te voi vedea pe tine, Maică Preacurată, cu ochii cei cugetători ai inimii mele și mă voi bucura. O, nădejde nerușinată! O, viață și lumină dulce a robului tău! Primește rugăciunea aceasta din gură spurcată și limbă întinată. Și mă izbăvește de patimi și de greșeli și de necazuri, căci acum este vremea de ajutorare,

Ca să se bucure de mine, Stăpână, îngerii și sufletele drepților. Iar eu, cu mulțumire și cu veselie, să măresc numele tău cel preasfânt, Prealăudată, ceea ce poți face toate cele ce le voiești, că L-ai născut pe Dumnezeu. Amin”.

Citește și – Când sunt boli sau epidemii pe fața pământului, Maica Domnului aduce scăpare – Părintele Cleopa

Surse articol:

1. Rugăciune către Preasfânta Nascătoare de Dumnezeu a Sfântului Ioan Damaschinul, Carte de Rugăciuni, Editura Felicitas Stockholm, 2019, pp. 129-131
2. Părintele Ilie Cleopa, Predică la Nașterea Maicii Domnului, Pagini Ortodoxe: https://paginiortodoxe2.tripod.com/predici_cleopa_sfinti/predica_nasterea_maicii_domnului_norom.html

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.