Dumnezeu a pregătit pentru noi ceva mai bun decât lumea aceasta

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, și toate celelalte se vor adăuga vouă”, spune Mântuitorul ucenicilor, și prin ei, lumii întregi.

Cât de mare și tainic este cuvântul acesta! El arată pe de o parte purtarea de grijă a Tatălui ceresc față de fiii Săi. Iar pe de altă parte arată menirea și destinația noastră adevărată.

Dumnezeu a pregatit pentru noi ceva mai bun decat lumea aceasta

Dumnezeu a pregatit pentru noi ceva mai bun decat lumea aceasta

Dumnezeu se îngrijește de noi în cele mai mici detalii. Vedem aceasta din bogățiile pe care le-a pus în natură.

Toată creația Sa a fost zidită pentru a ne ajuta să supraviețuim. A făcut lumina zilei, cu soare care să ne încălzească și să facă roadele să crească.

Apoi a zidit noaptea, ca să ne dea răgaz de odihnă și somn.

A făcut aerul curat, a făcut apele. A poruncit pământului să răsară iarbă, plante cu sămânță și pomi cu rod ca să ne fie hrană.

Chiar și de cele mai mici viețuitoare se îngrijește Dumnezeu, le îmbracă și le hrănește. Cu atât mai mult are grijă să ne dea nouă tot ce avem nevoie.

Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Ni le-a dat pe toate în dar, ca să nu ne ostenim mai mult pentru viața aceasta, iar de cea veșnică să nu ne îngrijim deloc.

De aceea a zis: „Căutați mai întâi Împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu”. Adică să căutăm să împlinim poruncile Lui și să umblăm în căile Lui, ca să câștigăm viața cea adevărată.

Citește și – Omul este ființă spirituală, chemată la viața cerească și veșnică

Petrecerea noastră pe pământ este vremelnică. Timpul acesta ne-a fost dat pentru a ne lucra mântuirea și nicidecum pentru a ne statornici aici și a ne aduna comori pe pământ.

După cum spune Sfântul Apostol Pavel, având hrană și îmbrăcăminte, vom fi îndestulați cu tot ce ne trebuie, iar de altceva mai mult nu trebuie să ne îngrijim.

„Adică, dacă avem cele necesare, și Dumnezeu ne poartă de grijă, să nu căutăm mai mult decât atât”.

Dacă nu vom păzi cuvântul acesta, ne vom îmbolnăvi ostenindu-ne peste măsură.

Iar de vom căuta să adunăm cele de prisos, vom intra în slujba celui rău, spune Sfântul Nicolae Velimirovici.

Atunci când i-a învățat pe ucenici cum să se roage, le-a spus că trebuie să ceară doar pâinea cea de toate zilele, sau pâinea cea spre ființă.

Adică să ceară doar hrana de care avem trebuință, nu mai mult.

Pâinea cea spre o ființă sau de o ființă se referă și la pâinea cea duhovnicească, care este Trupul și Sângele Domnului.

Această pâine se dă pentru iertarea păcatelor și pentru viața de veci.

Căci nu numai cu pâinea cea de toate zilele va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

Cel care nu mănâncă din pâinea aceasta, adică din Trupul Mântuitorului, nu va avea viață în el, zice Domnul.

Citește și“Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 48-54)

Rugăciunea „Tatăl nostru” este cât se poate de explicită în ce trebuie să cerem, să căutăm și să facem.

„Nu ne învață să cerem de la Dumnezeu nici lux, nici desfătări pentru trupul nostru, că după toate acestea se străduiesc păgânii, adică cei ce nu-L cunosc pe Adevăratul Dumnezeu și puterea și iubirea Lui, nici valoarea sufletului nemuritor, nici frumusețea și dulceața Împărăției lui Dumnezeu și a dreptății Sale, și caută mai mult decât le trebuie”.

Lucrați nu pentru pâinea și viața aceasta, care întărește trupul, ci pentru pâinea cea cerească, care se dă spre viața veșnică, zice Domnul.

Viața trupului este scurtă, pe când sufletul este nemuritor. Ce folos dacă vom câștiga lumea întreagă, iar sufletul îl vom pierde?

„Toată slava păsărilor din văzduh e cuprinsă întreagă în viața lor pământească, la fel și frumusețea florilor câmpului e o frumusețe trecătoare, o frumusețe vremelnică”.

Cei care se ostenesc numai pentru bunătățile acestei lumi nu le vor câștiga cele veșnice.

Dumnezeu a pregătit pentru om – creația Sa cea mai de preț – ceva mult mai bun și mai frumos decât această lume.

„Dar pentru fiii Săi a pregătit Dumnezeu, încă de la întemeierea lumii, Împărăția Cerească și o slavă negrăită în această Împărăție”.

De aceea ne cere să căutăm această Împărăție, iar de celelalte să nu ne îngrijim peste măsură.

Împărăția Cerurilor nu este mâncare și băutură, ci dragoste, bucurie și pace în Duhul Sfânt, spune Sfântul Apostol Pavel.

„Așadar, slava omului nu stă în mâncare, în băutură și în îmbrăcăminte, fiindcă dacă ar sta în aceasta, omul ar fi de o mie de ori mai bine hrănit și îmbrăcat în viața aceasta decât orice altă creatură de pe pământ, din aer sau din apă”.

Să ne îndreptăm toată atenția și râvna inimii spre cele de sus, căci pentru ele am fost creați, rânduiți și răscumpărați prin Sângele Fiului lui Dumnezeu.

Mântuitorul a murit pentru ca noi să dobândim viața veșnică.

Citește și – Dacă oamenii nu se vor pocăi și nu se vor întoarce la Dumnezeu, vor pierde viața veșnică – Sfântul Paisie Aghioritul

Iată ce frumos spune Sfântul Nicolae Velimirovici:

„Nu căutați zdrențe de la Cel Care vă poate dărui odăjdii împărătești și nu cerșiți firimituri de la masa Celui Ce vrea să vă așeze la ea cu cinste. El este Împăratul și voi sunteți fiii Lui.

Căutați cele cuvenite fiilor împărătești, cele ce le-ați avut cândva și le-ați pierdut prin păcat”.

La aceste bogății trebuie să cugetăm și să aspirăm și pentru ele să lucrăm.

Căci aceste bogății nu sunt mâncate de molii sau de rugină, ori săpate de hoți.

Pământul și lumea aceasta sunt pentru noi ca o țară îndepărtată de Împărăția lui Dumnezeu.

Să nu ne purtăm ca fiul cel risipitor, care a cheltuit toată partea sa de avere pe care i-a dat-o tatăl său și s-a înstrăinat de El și de bunătățile casei părintești.

„Nu fiți ca Esau care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de linte”.

Să nu dăm viața cea veșnică pentru viața aceasta muritoare.

Să nu pierdem Împărăția cerească pentru slava aceasta lumească amăgitoare și pieritoare.

„Să păzească El ochiul minții voastre, ca să nu se întunece și să nu se piardă cu răutatea mamonei, cu amăgirea pământului cea înșelătoare”.

Sursă articol: Sfântul Nicolae Velimirovici, Căutarea Împărăției, Dicționarul Vieții Veșnice, Editura Egumenița, Galați, 2014, trad. Monahia Domnica Țalea, pp. 77-79

 

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.