Cum se citește PSALTIREA în diferite cazuri: boli, întristări, neliniște, ispite, necazuri

Citirea Psaltirii a fost numită un balsam pentru suflet, fiindcă rugăciunile cuprinse în ea au multă putere, de a vindeca, de a liniști și de a ajuta în diferite trebuințe: boli, încercări, neliniști și ispite.

Cum se Citește Psaltirea

Cum se Citește Psaltirea

Așa cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, psalmii aduc liniștirea sufletului. Ei sunt dătători de pace, întrucât “potolesc cugetele furtunoase și învăluitoare”, și sunt „liman împotriva demonilor”.

Sfântul Arsenie Capadocianul avea o anumită rânduială de citire a Psaltirii, conform diferitelor trebuințe. După cum veți vedea, indiferent de Psalmul care se citește, se cere ajutorul lui Dumnezeu, ca El să ajute și să vindece acolo unde este cazul. Veți vedea în nenumărate rânduri că Sfântul Arsenie cerea de la Dumnezeu ajutor pentru ca oamenii să nu se mâhnească. Acest lucru denotă multă iubire de oameni.

Cei care au duhovnic, trebuie să ceară binecuvântare pentru a citi Psaltirea, pentru a avea folos, și a fi izbăviți de ispite.

Cum se citește Psaltirea pentru diferite trebuințe

Psalmul 1: când se plantează pomi sau viță de vie, pentru a rodi.
Psalmul 3: pentru ca Dumnezeu să alunge răutatea de la oameni;
Psalmul 4: pentru ca Dumnezeu să vindece pe oamenii sensibili, bolnavi de melancolie din cauza oamenilor nemiloși;
Psalmul 6: pentru slobozirea de farmece
Psalmul 7: pentru izbăvirea de înfricoșările și amenințările celor răi;
Psalmul 8: pentru cei care au pătimit de la demoni sau oameni vicleni
Psalmul 9: pentru potolirea înfricoșărilor și închipuirilor de la demoni în somn sau în timpul zilei;
Psalmul 10: pentru soții cu inimă împietrită, care se ceartă și se despart;
Psalmul 11: pentru nebuni și cei răi care fac rău oamenilor;
Psalmul 12: pentru cei bolnavi de ficat
Psalmul 13: pentru alungarea demonilor înfricoșători;
Psalmul 14: pentru ca hoții să-și schimbe gândul și să se întoarcă pocăiți;
Psalmul 15: pentru aflarea cheii, când s-a pierdut;
Psalmul 16: pentru izbăvirea de clevetire mare
Psalmul 17: la vreme de cutremur, potop de ape și trăsnete, calamități;
Psalmul 18: la vreme de naștere, pentru slobozirea mamelor
Psalmul 19: pentru soții care nu pot acea copii din cauza unei infirmități, pentru ca sa-i vindece Dumnezeu și sa nu se despartă.
Psalmul 20: pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile bogaților și să facă milostenie celor săraci.
Psalmul 21: pentru ca Dumnezeu să împiedice incendiile;
Psalmul 22: pentru îmblânzirea copiilor neastâmpărați și neascultători, care ii mâhnesc pe părinții;
Psalmul 24: pentru oamenii pe care îi pizmuiește diavolul și le aduce mereu piedici în viața lor, ca sa cârtească;
Psalmul 26: pentru păzirea sătenilor de jafuri în gospodăriile lor;
Psalmul 27: pentru vindecarea celor bolnavi de neurastenie și a celor care suferă de nervi;
Psalmul 28: pentru cei care suferă de rău de mare;
Psalmul 29: pentru ca Dumnezeu să-i păzească cei care se primejduiesc departe, printre popoarele necredincioase, iar pe aceia să-i lumineze și sa-i îmblânzească ca sa-L cunoască pe Dumnezeu.
Psalmul 30: pentru ca Domnul să dea belșug semănaturilor și roadelor din pomi, când vremea nu este prielnică;
Psalmul 31: pentru cei rătăciți, ca sa afle drumul atunci când călătoresc;
Psalmul 32: pentru ca Dumnezeu sa descopere adevărul în privința celor închiși pe nedrept, ca sa fie eliberați;
Psalmul 33: pentru cei care se afla în agonia morții, când sunt chinuiți de demoni în ceasul morții sau pentru oștirile vrăjmașe, atunci când amenință să calce hotarele ca să facă rău;
Psalmul 34: pentru ca Dumnezeu sa-i slobozească pe oamenii plini de bunătate de cursele oamenilor vicleni, care își bat joc de oamenii lui Dumnezeu;
Psalmul 35: pentru ștergerea vrăjmășiei de după certuri sau neînțelegeri;
Psalmul 36: pentru oamenii răniți profund de crimele făcătorilor de rele;
Psalmul 37: când te dor maxilarele din pricina dinților stricați;
Psalmul 38: pentru ca oamenii cei părăsiți și nefericiți sa găsească de lucru, ca sa nu se întristeze;
Psalmul 39: pentru ca sa revină dragostea între șefi și funcționări, atunci când există neînțelegeri;
Psalmul 40: pentru ca mamele să se slobozească la naștere, când au naștere prematură;
Psalmul 41: pentru tineri când se îmbolnăvesc de dragoste, când este rănită o persoană și se întristează;
Psalmul 42: pentru slobozirea celor robiți din temnițele neamului vrăjmaș;
Psalmul 43: pentru ca Dumnezeu sa descopere adevărul soților care nu se înțeleg, ca să se împace;
Psalmul 44: pentru oamenii care suferă de inima sau de rinichi;
Psalmul 45: pentru tinerii pe care vrăjmașul îi împiedică să facă familie (să se căsătorească).
Psalmul 47: la vreme de mari catastrofe și jafuri de către cete de pirați barbari.
Psalmul 48: pentru cei care fac munci primejdioase;
Psalmul 49: pentru ca oamenii rătăciți să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, ca să se mântuiască.
Psalmul 50: atunci când din pricina păcatelor noastre vine mânia pedagogică a lui Dumnezeu (epidemie de boală și de moarte la oameni sau la animale);
Psalmul 51: pentru ca stăpânitorii împietriți la inima să se pocăiască și să se facă milostivi, ca să nu chinuiască poporul;
Psalmul 52: pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze mrejele ca să se umple de pește;
Psalmul 53: pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei bogați care au robi cumpărați, ca să-i slobozească;
Psalmul 54: pentru restabilirea numelui cel bun al familiei care a fost clevetită;
Psalmul 55: pentru cei sensibili care au fost răniți sufletește de semenii lor;
Psalmul 56: pentru oamenii care suferă de durere de cap din pricina multei mâhniri;
Psalmul 57: pentru îndreptarea spre bine a lucrurilor, să împiedice Dumnezeu orice lucrare vicleană a demonilor sau a oamenilor pizmași;
Psalmul 58: pentru cei muți, ca Dumnezeu să le dea grai;
Psalmul 59: pentru ca Dumnezeu sa descopere adevărul, când este clevetită o mulțime de oameni;
Psalmul 60: pentru cei care se îngreuiază la lucru, fie din trândăvie, fie din frică;
Psalmul 61: pentru ca Dumnezeu sa slobozească din încercări pe omul slab la suflet, care nu are răbdare și cârtește;
Psalmul 62: pentru a rodi ogoarele și pomii, când este lipsă de apă;
Psalmul 63: când este mușcat omul de lup sau de câine turbat;
Psalmul 64: pentru ca negustorii sa aibă binecuvântare, ca să nu pălăvrăgească și să nedreptățească pe oamenii simpli;
Psalmul 65: pentru ca cel viclean să nu aducă ghinioane în case și să mâhnească familiile;
Psalmul 66: pentru binecuvântarea păsărilor (crescătoriile de pasări);
Psalmul 67: sa se slobozească maicile care se îngreuiază să lepede, atunci când pătimesc ceva rău;
Psalmul 68: la vreme catastrofe, când râurile se revarsă luând case și oameni;
Psalmul 69: pentru oamenii sensibili care se mâhnesc pentru cel mai mic lucru și se deznădăjduiesc, ca să-i întărească Dumnezeu;
Psalmul 70: pentru oamenii părăsiți care devin împovărați din invidia diavolului și ajung la deznădejde, ca să afle ajutor și ocrotire de la Dumnezeu;
Psalmul 71: pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze noua recoltă, pe care țăranii au adus-o în casele lor;
Psalmul 72: pentru pocăirea oamenilor făcători de rele;
Psalmul 73: pentru ca Dumnezeu sa-i păzească pe țăranii care lucrează pe ogoarele lor, atunci când vrăjmașii au înconjurat satul;
Psalmul 74: pentru îmblânzirea stăpânului barbar, ca să nu-i chinuiască pe semenii lui, pe lucrători;
Psalmul 75: pentru mama care se teme la naștere, pentru ca Dumnezeu s-o întărească și s-o păzească;
Psalmul 76: atunci când nu există înțelegere între părinți și copii, pentru a-i lumina Dumnezeu, ca sa asculte copiii pe părinți, iar părinții să arate dragoste;
Psalmul 77: pentru ca Dumnezeu sa-i lumineze pe cei care împrumută, ca sa nu-i silească pe semenii lor pentru datoria lor, și să fie milostivi;
Psalmul 78: să păzească Dumnezeu satele de jafuri și catastrofe din partea armatelor vrăjmașe;
Psalmul 79: pentru ca să-l vindece Dumnezeu pe om, atunci când i se umflă fața și-l doare tot capul;
Psalmul 80: pentru ca Dumnezeu să aibă grija de cei săraci, care sunt lipsiți și se mâhnesc din pricina lipsei și se amărăsc;
Psalmul 81: pentru ca oamenii să cumpere produsele țăranilor, pentru ca aceștia sa nu se întristeze și amărască;
Psalmul 82: pentru ca Dumnezeu să-i împiedice pe oamenii răi care vor sa facă ucideri;
Psalmul 83: pentru ca Dumnezeu să păstreze bine toate bunurile casei, animalele și produsele producătorilor;
Psalmul 84: pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care au fost răniți de tălhari și au pătimit și din pricina fricii;
Psalmul 85: pentru ca Dumnezeu să izbăvească lumea atunci când vine holeră și mor oameni;
Psalmul 86: pentru ca Dumnezeu să prelungească viața familiștilor care mai au obligații familiale;
Psalmul 87: pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe toți oamenii fără ocrotire, care sunt chinuiți de semenii lor nemilostivi;
Psalmul 88: pentru ca Dumnezeu să-i întărească pe oamenii cei bolnăvicioși și neputincioși pentru a putea lucra, fără să se obosească și să se mâhnească;
Psalmul 89: pentru ca Dumnezeu să dea ploaie atunci când este secetă sau seacă fântânile, să scoată apă;
Psalmul 90: să piară diavolul atunci când se arată omului și-l înfricoșează;
Psalmul 91: pentru ca Dumnezeu să dea înțelepciune oamenilor ca să sporească duhovnicește;
Psalmul 92: pentru ca Dumnezeu să păzească corabia când se primejduiește de furtuna puternică pe mare;
Psalmul 93: pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe oamenii cei fără rânduiala, care pricinuiesc probleme neamului și tulbură poporul, chinuindu-l cu neorânduieli și vrăjmașii;
Psalmul 94: pentru a nu se apropia vrăjile de cei căsătoriți și a crea probleme și neînțelegeri;
Psalmul 95: pentru cei surzi, ca Dumnezeu să le dea auz;
Psalmul 96: pentru îndepărtarea vrăjilor de la oameni;
Psalmul 97: pentru ca Dumnezeu să dea mângâiere oamenilor întristați, ca să nu se mâhnească peste măsură;
Psalmul 98: pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i umple de Har pe tinerii care vor să se afierosească Lui;
Psalmul 99: pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze și să împlinească dorințele dumnezeiești ale oamenilor;
Psalmul 100: pentru ca Dumnezeu să dea harisme oamenilor făcători de bine, ca să-i ajute pe semenii lor;
Psalmul 101: pentru ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe oamenii cu funcții înalte, ca să ajute lumea cu bunătate și înțelegere;
Psalmul 102: pentru a veni ciclul (la femei) când întârzie;
Psalmul 103: pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze bunurile oamenilor, ca să nu fie lipsiți și să se mâhnească, ci să slăvească pe Dumnezeu: Psalmul 104: pentru ca oamenii să se pocăiască și să-și mărturisească păcatele
Psalmul 105: pentru ca Dumnezeu sa-i lumineze pe oameni, ca să nu se abată din calea mântuirii;
Psalmul 106: pentru ca Dumnezeu să ridice sterpăciunea femeilor;
Psalmul 107: pentru ca Dumnezeu să-i smerească pe vrăjmași, ca să-și schimbe intențiile lor cele rele;
Psalmul 108: pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe lunateci sau să-i miluiască pe martorii mincinoși, ca să se pocăiască;
Psalmul 109: pentru ca cei mai tineri sa aibă respect față de cei mai mari;
Psalmul 110: pentru ca să se pocăiască judecătorii cei nedrepți și să judece cu dreptate poporul lui Dumnezeu;
Psalmul 111: pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe soldați, atunci când merg la război;
Psalmul 112: pentru ca Dumnezeu să dea binecuvântare văduvei sărace, ca să-și plătească datoriile și să scape de închisoare;
Psalmul 113: pentru ca Dumnezeu să vindece copiii întârziați mintal și cu mongolism;
Psalmul 114: pentru ca Dumnezeu să dea binecuvântare și mângâiere nefericiților copii săraci, ca să nu fie disprețuiți de copiii celor bogați și să se mâhnească;
Psalmul 115: pentru ca Dumnezeu sa vindece înfricoșătoarea patima a minciunii.
Psalmul 116: pentru ca familiile să păstreze dragostea și armonia între ele și să-L slăvească pe Dumnezeu;
Psalmul 117: pentru ca Dumnezeu să-i smerească pe barbari când înconjoară satul și-l amenință, și să întoarcă intențiile lor cele rele;
Psalmul 118: pentru ca Dumnezeu să-i lovească pe barbari și să smerească mândria lor, atunci când junghie femeile și copiii nevinovați; Psalmul 119: pentru ca Dumnezeu să dea răbdare și îngăduință oamenilor care sunt nevoiți să fie împreună cu oameni vicleni și nedrepți;
Psalmul 120: pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe robi de mâini vrăjmașe, ca să nu le facă rău pană ce se vor slobozi;
Psalmul 121: pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii ce suferă de deochi;
Psalmul 122: pentru ca Dumnezeu să dea lumina orbilor și să vindece ochii bolnavi;
Psalmul 123: pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe oameni de șerpi, ca să nu-i muște;
Psalmul 124: pentru ca Dumnezeu să păzească proprietățile oamenilor drepți de oameni răi;
Psalmul 125: pentru ca Dumnezeu să vindece pe oamenii care suferă mereu de dureri de cap;
Psalmul 126: pentru ca Dumnezeu să liniștească familia, atunci când se cerată;
Psalmul 127: pentru ca să nu se apropie răutatea vrăjmașului niciodată de case și să se mențină pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu în familie;
Psalmul 128: pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care suferă de migrene, de dureri de cap și să-i miluiască pe oamenii cei împietriți la inimă și lipsiți de discernământ, care îi mâhnesc pe cei sensibili;
Psalmul 129: pentru ca Dumnezeu să dea curaj și nădejde începătorilor, ca să nu se îngreuieze în munca lor;
Psalmul 130: pentru ca Dumnezeu să dea oamenilor pocăință și mângâiere cu nădejde, ca să se mântuiască;
Psalmul 131: pentru ca sa I se facă mila lui Dumnezeu de lume, atunci când din pricina păcatelor noastre se fac mereu războaie;
Psalmul 132: pentru ca Dumnezeu să lumineze neamurile să se împrietenească și să se liniștească oamenii;
Psalmul 133: pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe oameni de orice primejdie;
Psalmul 134: pentru ca oamenii să se adune în vremea rugăciunii și să se unească mintea lor cu Dumnezeu;
Psalmul 135: pentru ca Dumnezeu să-i ocrotească pe refugiați, când își părăsesc casele lor și pleacă să se izbavească de barbari;
Psalmul 136: pentru ca Dumnezeu să-l întărească pe omul care are un caracter nestatornic;
Psalmul 137: pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe mai-marii locului, ca oamenii să afle înțelegere pentru cererile lor;
Psalmul 138: pentru ca diavolul să înceteze sa-i mai ispitească pe oamenii sensibil cu gânduri hulitoare;
Psalmul 139: pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe familistul certăreț, care chinuiește toată familia;
Psalmul 140: pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe conducătorul barbar al locului, care ii chinuiește pe semenii lui;
Psalmul 141: pentru ca Dumnezeu să-l îmblânzească pe răzvrătitul care face rău;
Psalmul 142: pentru ca Dumnezeu s-o păzească pe mama în vremea sarcinii, ca să nu lepede;
Psalmul 143: pentru ca Dumnezeu să liniștească pe poporul tulburat, ca să nu se facă război civil;
Psalmul 144: pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările oamenilor, ca să fie bineplăcute lui Dumnezeu;
Psalmul 145: pentru ca Dumnezeu să oprească hemoragiile oamenilor;
Psalmul 146: pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care au fost loviți și răniți la maxilare de oameni răi;
Psalmul 147: pentru ca Dumnezeu să îmblânzească animalele sălbatice din munte, ca să nu facă rău oamenilor și pagube în semănaturi;
Psalmul 148: pentru ca Dumnezeu să facă vreme prielnică, ca oamenii să aibă belșug de roade și să-L slăvească pe Dumnezeu;
Psalmul 149: ca recunoștință și mulțumire lui Dumnezeu pentru marile lui faceri de bine și pentru multa Sa dragoste, care nu are hotare și ne rabdă (Starețul Paisie Aghioritul);
Psalmul 150: pentru ca Dumnezeu sa dea bucurie și mângâiere fraților noștri înstrăinați, care se afla în străinătate, și fraților noștri adormiți, care se afla într-o străinătate mai îndepărtată, amin. (Starețul Paisie Aghioritul)

(Cuviosul Paisie Aghioritul, “Despre rugăciune”, Ed. Evanghelismos, București, 2013)

Citeşte mai multe despre:

11 comentarii

  1. VA MULTUMESC PENTRU ACEST SFAT NECESAR SI UTIL IN VIATA DE ZI CU ZI A OMULUI

  2. Multumim pentru toate informatiile ,mai ales pentru credinta ,miluiestene Doane pe noi pacatosii

  3. Multumesc ptr indrumare.Doamne ajuta. AMIN.

  4. psalmii se citesc doar cu binecuvantare de la duhovnic. nu cum vrea fiecare.

  5. cititi normal Biblia ,chestia cu psalimarea aste in truc ortodox-luciferian.nu credeti, incercati va rog,multi spun ca au inebunit.citirea normal al Bibliei NU ajunge ? nu e nevoie de nici un mafiot duhovnic,e nevoie doar de Binecuvinterea lui Dumnezeu,Tatal si Fiul sau.Nu va ajunge ?

  6. Marele Preot azis:Veniti la Mine toti cei truditi si impovarati si va voi da pacea Mea,si credeti ca ce ati cerut ati si primit.

  7. 2 ;5 Timotei Caci este un singur Mijlocitor intre om si Dumnezeu :Omul Isus Hristos.Cercetati scripturile a spus Isus(cu post si rugaciune)Ioan 14:14 Daca veti cere ceva in numele Meu voi face.

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.