Îngerul păzitor – un mare dar pe care-l primim la Sfântul Botez

Deşi ne plângem permanent de singurătate, noi suntem mereu însoţiţi de îngeri. Deși nu-i vedem, le putem simți ajutorul când le cerem sprijinul.

Potrivit tradiţiei creştine, îngerul ocrotitor este un dar al lui Dumnezeu pentru fiecare om care primeşte botezul în Iisus Hristos.

Despre Îngerul Păzitor

Despre Îngerul Păzitor

Sfântul Botez este prima taină a Bisericii prin care trebuie să treacă un creştin pentru a fi izbăvit de blestemul strămoşesc şi de izgonirea din Rai.

La săvârşirea Sfântului Botez, preotul cheamă protecţia îngerului asupra celui botezat, rugându-se astfel lui Dumnezeu:

„Însoţeşte-i viaţa lui cu înger de lumină, ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întampinarea celui viclean, de demonul cel de amiază şi de năluciri rele”.

Menirea îngerului păzitor

Îngerul păzitor este cea mai intimă fiinţă pentru noi, dat fiind faptul că el petrece neîncetat cu noi şi vede toate cele pe care le săvârşim şi le gândim.

Rolul îngerului păzitor este să ne arate calea cea bună, să cultive în noi gânduri bune şi să le concretizeze în fapte mântuitoare sufletului.

Menirea îngerului păzitor este aşadar de a-l păzi în chip nevăzut pe cel închinat lui la Sfântul Botez.

Şi de ce anume îl păzeşte? De ispitirile celui rău, de săvârşirea faptelor necurate şi căderile în păcate de tot felul.

Îngerul bun ne îndeamnă prin gând la pocăinţă, la rugăciune către Dumnezeu şi la săvârşirea faptelor de milostenie, care sunt bineplăcute Domnului.

Îngerul păzitor stă mereu de veghe. El nu doarme, nici ne părăseşte, decât numai atunci când săvârşim păcate grele şi ne depărtăm de Dumnezeu.

El stă de-a dreapta noastră şi consemnează toate faptele noastre bune, spre a le prezenta la Judecata de Apoi, când se va deschide Cartea Cunoştinţei. El ne numără paşii pe care îi facem spre biserică, precum şi alergarea noastră în căutarea lui Dumnezeu.

Cei care nu se botează în numele lui Iisus Hristos nu primesc îngeri păzitori, întrucât aceştia nici nu cred în Dumnezeu sau în puterea îngerilor.

Poparele păgâne au doar câte un înger păzitor care străjuieşte la hotarul ţării. Aceştia sunt îngeri din ceata Domniilor, care domnesc peste neamurile pământului. Ei se numesc aşadar îngeri păzitori ai satelor, oraşelor sau ţărilor.

Alţi îngeri slujitori

Îngerul păzitor nu este singurul ajutor primit de la Dumnezeu în taina Botezului. Pe lângă acesta, Domnul trimite şi alţi îngeri de lumină spre a ne întări în lupta duhovnicească şi a ne mângâia în necazuri.

Prin acestea înţelegem că Dumnezeu are mare purtare de grijă faţă de făptura Lui, supusă mereu vicleniei vrăjmaşului. Asta arată că Dumnezeu este iubitor de oameni şi mult-milostiv. El n-a plecat departe şi ne-a lăsat singuri, aşa cum ni se pare nouă.

Din contră, ne-a pus la dispoziţie oşti de îngeri care să ne ajute în dificultăţi. Deşi îngerii sunt superiori omului şi desăvârşiţi prin natura lor iubitoare de Dumnezeu, ei au primit totuşi această sarcină de a locui pe pământ, în preajma noastră şi de a ne sluji nouă, muritorilor.

Prezenţa îngerilor în viaţa noastră este atestată încă din Vechiul Testament, când în diferite ocazii, aceste fiinţe de lumină se descoperă lui Avraam, lui Moise, proorocilor David şi Ilie Tesviteanul.

Apoi, în Noul Testament, îngerii lui Dumnezeu se arată Fecioarei Maria şi lui Iosif, păstorilor din Bethleem, Mariei Magdalena şi mironosiţelor de la mormântul lui Iisus, precum şi Apostolului Pavel.

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


3 comentarii

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.