Psalmul 31 – un psalm care luminează mintea să pricepem rostul suferințelor și să depășim problemele vieții

Psalmul 31 este un psalm al înțelegerii și al luminării minții. Principalul „efect” al acestui psalm este dobândirea înțelepciunii.

Se citește de către cei care vor să înțeleagă rostul suferințelor și doresc să aibă înțelepciunea pentru a trece peste ispitele și problemele vieții”.

Psalmul 31 – lumineaza mintea sa pricepem rostul suferintelor si sa depasim problemele vietii

Psalmul 31 – lumineaza mintea sa pricepem rostul suferintelor si sa depasim problemele vietii

Psalmul 31 îi face pricepuți pe care care îl citesc

În lume necazuri veți avea, spune Mântuitorul. Nimeni nu este ferit de încercări și dureri în viață.

Învățătura creștină ortodoxă ne ajută nu să evităm necazurile, ci să le depășim cu bărbăție, cu mărinimie de inimă și cu deplină înțelegere.

Toate evenimentele din viața noastră – inclusiv cele nefericite – au un scop, au o însemnătate. De aceea, atunci când trecem prin situații dificile, trebuie să cerem de la Dumnezeu să ne lumineze mintea să pricepem sensul și taina suferinței.

Cuviosul Eftimie Zigabenul spune că psamul 31 îi face pricepuți pe cei care îl citesc. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu ne ajută să depășim mai ușor încercările vieții, știind că în spatele lor se ascunde pronia divină. Dumnezeu pe toate le rânduiește spre folosul și mântuirea noastră.

Un psalm al pocăinței și spovedaniei

Psalmul 31 este totodată un psalm al pocăinței, care arată puterea mântuitoare a căinței pentru păcate și nădejdea celui care își mărturisește păcatul cu sinceritate.

Psalmistul spune că nu va tăgădui păcatul, căci ascunderea lui față de ochii lui Dumnezeu nu-i va fi de niciun folos, ci numai spre osândă.

Darurile care vin din asumarea și mărturisirea păcatelor

Descoperirea păcatului și părerea de rău pentru el aduce iertare și izbăvire. Cel care a fost iertat mărturisește cu tărie că Dumnezeu este ajutorul, izbăvitorul lui din necaz și bucuria cea adevărată. Iată care sunt roadele pocăinței.

Acest psalm este plin de dulceața virtuții creștine pe care o numim nădejde”.

Psalmul 31 poate fi văzut așadar ca un psalm care îndeamnă la pocăință și spovedanie.

Mărturisirea înseamnă recunoașterea păcatelor pentru a-I permite lui Dumnezeu să-și reverse asupra omului fericirea iertării la care face referire în mai multe locuri acest psalm”.

Atunci când traversăm o etapă dificilă în viața noastră ar trebui să reflectăm mai mult asupra noastră și să căutăm partea noastră de vină. Apoi, prin spovedanie curată, să ne mărturisim duhovnicului și prin dezlegarea primită să ne ușurăm și să primim mila lui Dumnezeu.

Tradiția Bisericii recomandă acest psalm ca fiind un foarte bun medicament după ce omul cade într-un păcat grav”.

Spovedania îl reașază pe om în starea de dinainte de păcat. Faptele lui îi sunt iertate, iar consecințele păcatelor sunt anulate.

Psalmul 31 descrie și fericirea omului care, după ce și-a mărturisit vina, a primit iertarea”.

Profetul David arată, prin acest psalm, bunătatea lui Dumnezeu, care „acoperă păcatele celor care cunosc puterea mărturisirii”.

Nu se știe dacă Proorocul David a scris acest psalm în urma înțelepciunii primite de la Dumnezeu, sau ca sursă de înțelepciune pentru cei care îl citesc.

Înțelepciunea vine de la Dumnezeu și este un dar. Înțelegerea atrage după sine o anumită responsabilitate. Cel căruia îi este dat să priceapă voia lui Dumnezeu are datoria se facă ascultător lui Dumnezeu și împlinitor sârguincios al poruncilor Sale.

Ca unul care a fost luminat prin cunoașterea lui Dumnezeu, dator este să își schimbe viața și să se îndrepte prin lucrarea faptelor bune.

Psalmul 31

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile și cărora s-au acoperit păcatele.
2. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug.
3. Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele, când strigat toată ziua.
4. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele Tău mă împungea.
5. Păcatul meu l-am cunoscut și fărădelegea mea n-am ascuns-o împotriva mea.
6. Zis-am: „Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului”; și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu.
7. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia.
8. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat.
9. Înțelepți-te-voi și te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aținti-voi spre tine ochii Mei.
10. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere; cu zăbală fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine.
11. Multe sunt bătăile păcătosului; iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura.
12. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă.

Citește și:

Psalmul 26 – puternic pentru luminarea minții, întărire și mângâiere în suferințe
Rugăciune către Sfântul Prooroc Isaia (9 mai) pentru luminarea minții
Rugăciune pentru luminarea minții, către Sfântul Efrem cel Nou

Surse articol:

1. Biblia Ortodoxă, Psalmul 31: https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=31
2. Părintele Arsenie Boca – Cărarea Împărăției și Psaltirea lui David, Psalmul 31, Psalmii 31-60, Vol. II, Editura Cristimpuri, Ploiești, 2014, pp. 7-8

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.