Rugăciune pentru luminarea minții, către Sfântul Efrem cel Nou

Așa cum ochii noștri trupești sunt orbi fără lumina zilei, tot așa și ochii sufletului orbecăie în întuneric fără lumina lui Hristos. Fără luminare de la Dumnezeu nu putem deosebi binele de rău, nu putem lua decizii înțelepte, nu putem vedea calea cea dreaptă în bezna păcatului.

Prima rază de lumină dumnezeiască ce coboară asupra noastră este cea a Duhului Sfânt de la Sfântul Botez. Așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, „lumina lui Hristos luminează  pe tot omul ce vine în lume” (Ioan 1, 79).

Rugaciune pentru luminarea mintii

Această lumină o păstrăm în suflet pe parcursul vieții noastre prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că lumină sunt poruncile Sale pe pământ, după cum spune în slujba Miezonopticii.

Cei care se străduiesc, prin viața lor curată să urmeze Mântuitorului Hristos vor avea permanent cu ei lumina vieții și nu vor umbla întru întuneric.

Întunericul de care trebuie să ne temem nu este cel al nopții, când soarele se face nevăzut de la ochii noștri, ci de întunericul păcatului, când sufletul se depărtează de sursa principală de lumină, care este Hristos.

Păcatul este cel care ne face mintea opacă la lumina lui Dumnezeu și sufletul orb la vederea căii celei drepte.

Se cuvine așadar să cerem în rugăciunile noastre ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne orienteze viața spre Lumina Sa.

Rugăciune pentru luminarea minții

Sfinte Părinte Efrem, viețuind tu pe acest pământ, ai voit să urmezi desăvârșit Mântuitorului Hristos, și ai lepădat toate cele ale lumii, luând chipul monahicesc. Viața ta călugărească e izvodită întru multe osteneli și nevoințe lăuntrice, cele mai multe fiind necunoscute chiar și viețuitorilor din mănăstirea ta, căci ai iubit a-ți ascunde viața în Dumnezeu și a nu săvârși ceva pentru slava deșartă.

Fiind un rugător al rugăciunii lui Iisus, te-ai sfințit prin purtarea în inimă a numelui Fiului lui Dumnezeu, pentru aceasta, în taina chiliei și mai apoi în peștera sihăstrească, adeseori ai fost cuprins de dumnezeiasca lumină. Cele de care te-ai împărtășit atunci sunt peste măsura și puterea noastră de înțelegere, căci sunt mai presus de cugetarea pământească și trupească.

Dar lumina dumnezeiască pe care o purtai în adâncul sufleului s-a făcut cunoscută tuturor din tăria și bărbăția duhovnicească prin care ai înfrânt caznele călăilor tăi, biruind desăvârșit prin moartea martirică.

Nu puteau ei pricepe nicidecum ceea ce se petrecea sub ochii lor: îți omorau trupul, dar sufletul tău era veșnic biruitor cu Hristos; ți-au vărsat sângele pe pământ, iar Dumnezeu revarsă peste veacuri mulțime de minuni prin tine; ți-au ciopârțit trupul spre a-și aduce la plinătate batjocura, iar astăzi zeci de mii de oameni aleargă să se închine sfintelor tale moaște; întru tine se sălășluia Mântuitorul Hristos cu a Sa lumină, întru ei se afla stăpânitorul cel cumplit al lumii dimpreună cu bezna iadului.

Nu găsim cuvinte spre a ne bucura și a-ți aduce cinstea cuvenită, dar după a noastră putere și înțelegere, te rugăm să luminezi și sufletele noastre cu dragostea Domnului Hristos, ca pecetluindu-ni-se inimile întru ea, să punem temelie nouă a vieții, dobândind minte trează și veghetoare, întru care să deosebim duhurile gândurilor noastre. Și fie ca, astfel luminați, să purcedem și noi întru împlinirea poruncilor Sfintei Evanghelii, în care sălășluiește puterea Fiului Tatălui, și care pot să facă lucrătoare Împărăția lui Dumnezeu care se află înlăuntrul nostru.

Îți mulțumim, Sfinte Efrem, pentru tot ajutorul și dragostea ce le-am primit și le primim de la tine, și te rugăm ca tu însuți să ne înveți să le săvârșim pe cele care ne pot curăța și aduce înaintea străluminatei frumuseți și bunătăți a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin”.

Sursă: Carte de Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou, Rugăciune pentru luminarea minții, Editura Sophia, București, 2019, pp. 135-137

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

loading...
Loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.