Diavolul nu îndrăznește să intre în casele în care se află Sfânta Scriptură – Sf. Ioan Gură de Aur

Într-o casă în care se găsește Sfânta Scriptură nu îndrăznește diavolul să intre, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Atât de mare este puterea ei.

Când demonizații din ținutul Gadarenilor l-au văzut pe Iisus de departe, diavolii din ei au început să strige către El cu mare frică (Matei 8, 28, 31). Au recunoscut că El este Fiu al lui Dumnezeu și se temeau de puterea pe care o avea asupra lor. Simpla Lui prezență îi chinuia.

Diavolul nu indrazneste sa intre in casele in care se afla Sfanta Scriptura

Diavolul nu indrazneste sa intre in casele in care se afla Sfanta Scriptura

Diavolii nu îndrăznesc să se apropie de cei care Îl au pe Dumnezeu în suflet și în mintea lor. Nu pot acționa asupra celor care se roagă mult și citesc Sfânta Scriptură. Însuși numele Lui îi pune pe demoni pe fugă, pentru că este foc care îi mistuie.

Sfânta Scriptură este cartea cărților, deoarece în ea se găsește Cuvântul lui Dumnezeu, exprimat prin Fiul întrupat.

Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul”, spune Apostolul Ioan (Ioan 1, 1).

Biblia este plină de putere dumnezeiască, deoarece cuprinde învățăturile pe care Dumnezeu le-a descoperit oamenilor prin prooroci, prin Însuși Fiul Său și prin apostoli.

Citirea Sfintei Scripturi îl întărește pe creștin să lupte cu patimile din sufletul său și să recunoască vicleniile diavolului.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că prin cugetarea la învățătura Sfintei Scripturi omul poate să oprească atacul demonilor.

„Când ne vede că studiem mult cărțile duhovnicești, nu numai că nu ne atacă, dar nici nu îndrăznește să caute la noi, pentru că știe că încercarea lui e zadarnică și că îndrăzneala se întoarce pe capul lui”.

Vedem, așadar, că citirea Biblie este o ca întrarmare pentru noi, care suntem neîncetat vânați de duhurile rele din văzduhuri. Sfântul Petru ne îndeamnă la trezvie:

Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Căruia stați împotrivă, tari în credință, știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume” (I Petru 5, 8-9).

Trezvia minții se lucrează prin rugăciune și prin cugetarea la cuvântul lui Dumnezeu, adică la poruncile Lui.

Sfântul Ioan Gură de Aur merge până într-acolo încât spune că diavolul nici nu îndrăznește să intre măcar în casele celor care au Sfânta Scriptură.

Citirea din Biblie „întărește curajul, răcorește și odihnește sufletul mai bine decât umbra unui frunziș bogat pe un călător ostenit de oboseala drumului”.

Sfânta Scriptură este scut împotriva păcatelor și ușa care duce către Împărăția cerurilor. În ea găsim nu numai poruncile Domnului revelate nouă, ci și exemplul sfinților și drepților care au trăit după poruncile Lui.

De aceea, Sfânta Scriptură este îndreptare de viață creștină foarte bun. Cuvintele și pildele rostite de Mântuitorul sunt pline de duh și lucrătoare asupra sufletului. Câți oameni simpli sau chiar păcătoși nu s-au îndreptat spre o viață de sfințenie după ce, intrând în Biserică, au auzit anumite cuvinte din Evanghelie?

„Luați în mâini dumnezeieștile cărți și primiți cu râvnă folosul cuprins în ele. Mare este câștigul ce ni-l dau ele!”

Îndeletnicirea cu citirea din Biblie întrarpiează sufletul și îl înalță. Îl luminează cu lumina care vine de la „Soarele dreptății”, spune Sfântul Ioan.

Cuvintele Domnului sunt cuvinte vii, pline de viață și în stare să schimbe sufletul omului și să-l întoarcă spre bine și spre virtute. Unii s-au vindecat de patimi grele și vicii citind din Sfânta Scriptură.

„Scapă totodată de vătămarea gândurilor rele și se bucură de tihnă și liniște multă. Este hrană duhovnicească; întărește cugetul, face puternic sufletul, îl face mai tare și mai înțelept și nu-l lasă să alunece spre patimi rușinoase; îi dă aripi ușoare, și, ca să spun așa, îl mută în cer”.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Sfânta Scriptură trebuie citită cu multă atenție și seriozitate.

„Cu multă evlavie, cu multă luare aminte, ca să putem fi povățuiți de Sfântul Duh la înțelegerea celor ce sunt scrise și să culegem mult folos din ele”.

Avertizează în același timp că cel care citește și înțelege învățăturile scrise acolo trebuie să începe să lucreze virtuțile.

Dacă nu se silește spre a-și îndrepta felul de viață și a se despătimi, citirea Bibliei nu este doar inutilă, ci chiar vătămătoare, spune marele orator.

Citirea Sfintei Scripturi are ca scop dobândirea vieții veșnice. Ea este hrană pentru suflet. Dar și mai mult, este medicament pentru rănile sufletului.

Rugăciune pentru citrea cu folos a Sfintei Scripturi

Înainte să deschidem Sfânta Scriptură pentru a citi, este bine să rostim această rugăciune, pe care o spune și preotul înainte de citirea Sfintei Evanghelii în cadrul Sfintei Liturghii:

Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne lumina cea neînserată a cunoștinței dumnezeirii Tale, și deschide ochii cugetului nostru spre cunoașterea evangheliceștilor Tale propovăduiri; pune întru noi și frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viață duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le și făcându-le. Că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Citește și:

Poruncile din Sfânta Scriptură sunt aducătoare de lumină, înțelepciune, pace și viață
Biblia – cartea cu o mie de leacuri (pentru tristețe, deznădejde, răutate, mânie, vicii, ispite)
Rugăciuni vindecătoare “ascunse” în Biblie
12 versete din Biblie pentru întărirea sufletului în vreme de necaz

Surse articol:

1. Doxologia, Rugăciune pentru citrea cu folos a Sfintei Scripturi: https://doxologia.ro/sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-folosul-citirii-sfintei-scripturi
2. Doxologia, Sfântul Ioan Gură de Aur despre folosul citirii Sfintei Scripturi: https://doxologia.ro/rugaciune-pentru-citirea-cu-folos-sfintei-scripturi

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.