12 VERSETE din BIBLIE pentru ÎNTĂRIREA sufletului în vreme de NECAZ

Creștinul nu are nici un scut mai puternic pentru a se apăra împotriva necazurilor care produc multă tulburare în suflet, decât credința în Dumnezeu, nădejdea și rugăciunea.

Citirea Sfintei Scripturi este mijloc de întărire duhovnicească pe calea cea strâmtă a necazurilor, este liman de odihnire sufletească, este izvor de înțelepciune și nădejde de biruire a tuturor greutăților prin credință.

Intarirea in credinta

În lume necazuri veți avea”, ne-a atenționat Mântuitorul, îndemnându-ne însă să luăm îndrăzneală și să nu ne temem. Ori de câte ori îi apuca spaima, deznădejdea sau îndoiala pe Sfinții Apostoli, Mântuitorul îi mustra numindu-i „puțin credincioși”.

Numai un strop de credință de ar avea omul, ar trece peste toate încercările mult mai ușor, cu inima senină și cu încredințarea că ceea ce i se întâmplă are un scop mai înalt, mai bun, pe care L-a rânduit Dumnezeu.

„Pentru că numai Eu știu gândul ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul și nădejdea” (Ieremia 29, 11).

Dumnezeu a făcut totul ca să ne mântuim. Ni L-a dăruit pe Însuși Fiul Lui, Care a murit pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Dumnezeu ne-a făgăduit viața veșnică, și noi totuși ne temem de greutățile ce ni se întâmplă. Ne-a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, și totuși ne simțim singuri și lipsiți de ajutor.

„Trebuie să pornim cu certitudinea că putem trăi în această lume, în situația și în condiția în care ne aflăm, o viață care este o lucrare a lui Dumnezeu”, spunea Mitropolitul Antonie de Suroj.

În fiecare zi trebuie să ne întărim duhovnicește prin rugăciune și citirea cărților sfinte. Sfânta Scriptură ne poate oferi cele mai multe și folositoare învățături pentru viață. Din acest izvor trebuie să ne adăpăm cât mai des, pentru a nu slăbi credința noastră.

Iată câteva versete care ne pot ajuta să biruim deznădejdea și spaima care apar din cauza bolilor, a durerilor, a sărăciei, a neputințelor, a păcatelor, a trădărilor, a greutăților vieții. Să le notăm undeva și să le citim atunci când apar necazurile, ca să rămânem tari în credință.

1. „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare” (Isaia 41:10).

2. „De veți vrea și de Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca” (Isaia 1, 19).

3. „El dă tărie celui obosit și celui slab îi dă putere mare. Cei tineri se obosesc, își risipesc puterile și vitejii luptători vor putea să se clatine. Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le voi crește aripi ca ale vulturului; vor alerga și nu-și vor slei puterea, vor merge și nu se vor obosi” (Isaia 40, 29-31).

4. „Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește” (Filipeni 4, 13).

5. „De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc” (Matei 6).

6. „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăția” (Luca 12, 32).

7. „Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmazul, ca zăpada le voi albi; și de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face” (Isaia 1, 18)

8. „Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi” (Ioan 14, 18).

9. „Să nu se tulbure inima voastră; credeți în Dumnezeu, credeți în Mine. În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt […] Mă duc să vă pregătesc loc” (Ioan 14, 1-2).

10. „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze” (Ioan 14, 27).

11. „Și orice veți cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face” (Ioan 14, 13-14).

12. „[…] iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28, 20)

Surse:

1. Altarul Credinței, „7 versete care te vor ajuta să treci prin perioade dificile”: http://altarulcredintei.md/7-versete-care-te-vor-ajuta-sa-treci-prin-perioade-dificile/
2. Altarul Credinței, „Putem duce o viața creștină într-un mod foarte simplu”: http://altarulcredintei.md/putem-duce-o-viata-crestina-intr-un-mod-foarte-simplu/

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.