Treziți-vă! Îngerii sunt în Biserică în timpul Sfintei Liturghii! Unde suntem noi?

„Ah, dacă ați vedea ce se petrece în timpul heruvicului, când preotul citește rugăciunea, ați fugi cu toții. Îngerii urcă și coboară nevăzut și de multe ori simt aripile lor cum mă lovesc peste umeri”.

Aceasta o spunea Fericitul Iacov Țalikis și nu este unica mărturie de acest fel. Mulți sfinți erau înconjurați de îngeri în timp ce slujeau Sfânta Liturghie.

Ingerii sunt în Biserica la Liturghie - unde suntem noi

Ingerii sunt în Biserica la Liturghie – unde suntem noi: România TV

Prezența îngerilor în Biserică în timpul Sfintei Liturghii este consemnată în multe cărți și istorisiri. Oameni simpli, dar evlavioși au văzut de multe ori pe îngeri slujind împreună cu preoții Sfânta Liturghie.

Atât de mare este rangul preotului încât nici îngerii nu îndrăznesc să aducă vreo corecție sau îndreptare acestuia.

Arhimandritul Arsenie Papacioc spunea că preotul ține locul lui Dumnezeu pe pământ. Preoții Îl coboară pe Dumnezeu din cer și Îl naște pe Sfânta Masă.

„Vă dați seama? Sfântul Agneț, pe Sfânta Masă, atunci când facem Sfânta Liturghie! Altarul este plin de îngeri, căci Hristos este acolo! Spun chiar rugăciunile”.

În mai multe locuri din Liturghie Sfântul Ioan Gură de Aur are rugăciuni referitoare la îngeri. Unul este înainte de intrarea mică în Sfântul Altar, când preotul se roagă ca intrarea lui în Sfântul Altar să fie împreună cu a îngerilor.

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor, spre slujba slavei Tale, fă ca intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta”.

Patriarhul Daniel spune că Biserica este locul în care slujesc deopotrivă oamenii și îngerii. Realmente, îngerii coboară și sunt prezenți acolo. La Sfânta Liturghie are loc o comuniune între cele văzute și cele nevăzute, unde oamenii și îngerii deopotrivă slăvesc pe Dumnezeu.

La Liturghie vedem nu doar împreună-lucrarea clerului cu puterile cerești, ci și a strănarilor. Acest lucru este arătat în cântarea heruvimilor, adică a Heruvicului. Înșiși strănarii au pe îngeri împreună cântăreți cu ei. Glasurile lor se unesc cu glasurile îngerilor:

„Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim și făcătoarea de viață Treimi întreit-sfântă cântare aducem”.

La Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite această cântare îngerească este și mai evidentă: „Acum puterile cerești împreună cu noi nevăzut slujesc”.

Cântăreții din strigă imită pe serafimii care neîncetat cântă lui Dumnezeu în ceruri: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava Ta!”

În acel moment, cerul și pământul se unesc. Câtă slavă, câtă măreție! În timpul acestei cântări a serafimilor, preotul se roagă așa: „Cu aceste fericite Puteri și noi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim: Sfânt ești și Preasfânt, Tu și Unul-Născut Fiul Tău și Duhul Tău Cel Sfânt”.

Prezența îngerilor în Biserică este arătată și de chipurile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil pe ușile diaconești, dar și a cetelor îngerești care înconjoară tronul dumnezeirii pe bolta Sfântului Altar.

Inclusiv pe una din ușile Împărătești se află un înger, anume Arhanghelul Gavriil, care binevestește Fecioarei Maria întruparea Fiului lui Dumnezeu din ea.

Dacă suntem atenți la toate aceste detalii, am realiza că Biserica este un spațiu al ființelor de lumină. Iar Liturghia este o slujire dumnezeiască, plină de sfințenie și sfințitoare pentru credincioși.

Treziți-vă! Îngerii sunt de față în timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, spune Mitropolitul Demetrius al Americii.

„Doar dacă i-am vedea pe îngeri cum tremură! Aici, în Liturghie! Mai ales în aceste momente, de la imnul herumic și până la prefacerea Sfintelor Daruri”.

Trebuie să le cerem îngerilor să ne lumineze mintea, să ne ajute să înțelegem Liturghia, să înțelegem iubirea lui Dumnezeu față de noi. Ei sunt ființe de lumină și de iubire, iar Dumnezeu ni i-a dat ca ocrotitori, prieteni, călăuzitori și povățuitori. Este oare puțin acest lucru?

„Îngerii sunt aici, în Sfântul Altar și tremură, uimiți de măreția acestei taine! Dar unde suntem noi?” 

Îngerii sunt prezenți! Nu doar în icoane, nu doar pe pereți, ci în chip real, dar nevăzut. Unde suntem noi când îngerii sunt în Biserică? Mulți lipsesc cu totul de la Liturghie pentru că au alte treburi. Unii dorm în timpul Liturghiei din duminici și sărbători.

Alții sunt cu trupul în Biserică dar sunt absenți din cauză că mintea le zboară în altă parte. Toată grija cea lumească și deșartă trebuie să o lepădăm când participăm la Liturghie, după cum spune la Heruvic. De ce? Ca să Îl putem „primi pe Împăratul tuturor, pe cel Nevăzut, înconjurat de cetele îngerești”, după cum cântă mai departe strana.

Acesta este momentul să ne conectăm cu îngerii, cu Dumnezeu. Nu ne putem să fim indiferenți, distrași sau ignoranți.

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte”. Aceste cuvinte le auzim la fiecare Liturghie, dar nu le luăm în seamă. Sunt chiar cuvintele Arhanghelului Mihail, pe care le-a rostit când Lucifer a căzut din cer din pricina mândriei.

„Vocea Arhanghelului ne spune tuturor să stăm bine, în ispitele acestei vieți să stăm bine, să stăm cu frică. Să fim atenți”.

Încercați să fiți treji și atenți când participanți data viitoare la Liturghie, ne îndeamnă Părintele Demetrius:

„Să stăm cu frică. Să nu fim indiferenți! Și prin ajutorul sfinților îngeri să înțelegem acel singur lucru care trebuiește, cel mai important lucru pentru mântuirea noastră, Dumnezeu Însuși, Iisus Hristos”.

Iar în momentele dificile ale vieții, să ne întoarcem nădejdea spre sfinții îngeri. Aceștia ne-au fost dați ca ajutători.

Citește și: Îngerii celor care nu merg la Biserică au fost văzuți la slujbă

Surse articol:

1. Orthodox Tradition, Wake up! The angels are here. Sermon by Metropolitan Demetrius: https://www.youtube.com/watch?v=aXYwE8BhmTg&t=1s&ab_channel=OrthodoxTraditionhttps://www.youtube.com/watch?v=7H1_UYyVYh4&ab_channel=embodynourish
2. Bancos Brian, Prezența Sfinților Îngeri în spațiul liturgic, Creștin Ortodox: https://www.crestinortodox.ro/liturgica/prezenta-sfintilor-ingeri-spatiul-liturgic-96663.html
3. Stelian Papadopulos, Altarul se umple de îngeri în timpul Sfintei Liturghii, Doxologia: https://doxologia.ro/altarul-se-umple-de-ingeri-timpul-sfintei-liturghii
4. Librărira Ortodoxia, Dar îngerii vin mereu la Liturghie: https://www.librariaortodoxia.ro/blog/articole-duhovnicesti/dar-ingerii-vin-mereu-la-liturghie
5. Arsenie Papacioc, Atunci când se săvârșește Sfânta Liturghie, Altarul este plin de îngeri, Lumina pentru candela din suflet: https://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com/2017/02/13/atunci-cand-se-savarseste-sf-liturghie-altarul-este-plin-de-ingeri/

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.