Paraclisul Maicii Domnului tămăduiește, alină și liniștește

Paraclisul Maicii Domnului este una din cele mai tămăduitoare și dulci doctorii pe care Biserica ni le-a pus la dispoziție, neavând altundeva unde să scăpăm în necazuri, primejdii și întristări.

Maica Domnului

Maica Domnului

Acestă rugăciune, de o frumusețe covârșitoare și de o melodicitate aparte, are un efect absolut miraculos asupra sufletului, minții și trupului: tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin, hrană celor săraci, mângâiere spre străini, și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților acoperire și ajutor și maică celor orfani, Maica Dumnezeului nostru.

Am selectat doar câteva fragmente din Paraclisul Maicii Domnului, care rezumă cererile pline de durere și ptofunzime adresate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, căci așa cum se spune, acest paraclis se citește la întristare, boli și necazuri. Și nimeni din cei ce aleargă la Maica Domnului „nu iese rușinat, ci primește dăruirea către cererea cea de folos”.

Cereri din Paraclisul Maicii Domnului

Folositoare și acoperământ vieții noastre te punem pe tine, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, tu ne îndreptează către al tău adăpost, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire.

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu deadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu, vino degrab şi ne mântuieşte din nevoi, ceea ce eşti una grabnică folositoare.

Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, te rugăm să ne scapi din nevoi, căci către tine ne întindem sufletul, mintea și gândurile noastre. Chemând noi adâncul milostivirii tale, dă-ni-l nouă, ceea ce ai născut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine.

Ceea ce eşti neînfruntată folositoare creştinilor şi neschimbată mijlocitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă ne rugăm ţie: grăbeşte spre rugăciune şi nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

De multe ispite fiind cuprinși, de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, tu ne ajută, cerem ajutorul tău Fecioară, că pe tine te știm comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Zăcând acum în dureri și chinuri mari, nu aflăm tămăduire trupurilor noastre, ci rugându-ne, chemăm îndurările tale, ridică-ne cu mâna ta din căderea noastră în patul durerilor.

Nu trece Maică pe cei ce-ți cer ajutorul, ci ne întoarce în sănătate. De trupești neputințe și de multe păcate fiind cu sufletul plini, alergăm cu credință la acoperământul tău fierbinte, rugându-ne, Maica lui Hristos, dă-ne vindecare cu mila ta cea mare. 

Fiind bolnavi cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei dumnezeieşti şi purtării tale de grijă învredniceşte-ne, Maica lui Dumnezeu, ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun.

Tămăduieşte, Curată, neputințele sufletelor noastre, învrednicindu-ne cercetării tale, şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-ne. Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine, de tot necazul ne mântuim, că tu pe toate le poți ca ceea ce ai născut pe Hristos, Cel puternic întru tărie Preacurată.

Amarele chinuri și tulburări, de multă mâhnire bolind sufletele noastre, alină-le fecioară preacurată, cu liniștirea cea dată de Fiul tău. Risipește Fecioară, tulburarea sufletelor noastre, și viforul scârbelor noastre, căci negrăit ai născut, dumnezeiască mireasă, pe Hristos, începătorul liniștii.

Mântuieşte-ne din primejdii, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut mântuirea cea veşnică şi pacea care covârşeşte toată mintea. Ca un zid de scăpare te-am câştigat pe tine, şi sufletelor mântuire desăvârşită şi uşurare întru necazuri, Fecioară, şi de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână, şi acum pe noi de chinuri şi de nevoi mântuieşte-ne.

Izbăvește din nevoi pe robii tăi, de Dumnezeu Născătoare, că toți după Dumnezeu la tine năzuim, ca la o folositoare și zid nesurpat. Izvor de curățire și comoară bogată de mântuire bogată tu ești, Fecioară Preacurată, și ușa pocăinței. Pe prea mult-milostivul, Preacurată Fecioară pe care tu L-ai născut, să-l rogi neîncetat mântuire să dea sufletelor noastre.

Lacrimile noastre să nu le treci, ceea ce ai născut pe Hristos, Cel ce a șters lacrima din fețele tuturor. Bucură Fecioară tristele noastre inimi, ceea ce ai pierdut prin primirea vestirii, grija păcatului. Cu a ta lumină, gonește negura din ale noastre simțiri, cei ce crezând, te mărturisim Maica Domnului.

Umple, Preacurată, de veselie inimile noastre, dăruindu-ne bucuria ta cea nestricăcioasă, ceea ce ai născut pricina veseliei. Îndulcindu-ne, Preacurată, de darurile tale, ţie cântare de mulţumire cântăm, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.