Rugăciune către Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei – milua sute de săraci

Azi, 26 ianuarie, rostește această rugăciune către „sărbătoritul” zilei. Biserica ortodoxă face pomenirea Sfântului Ierarh Iosif Naniescu, Mitropolitul Moldovei.

A fost canonizat în anul 2017, iar proclamarea canonizării a avut loc în 2018. Sinodul a hotărât ca el să se numească „Sfântul Iosif cel milostiv”.

Rugaciune catre Sfantul Iosif cel Milostiv

Rugaciune catre Sfantul Iosif cel Milostiv: Creștin Ortodox

Cine a fost Sfântul Iosif cel Milostiv?

Iosif Naniescu a fost basarabean, născându-se în satul Răzălăi din Soroca. Numele lui de Botez a fost Ioan. El a rămas fără tată de mic, iar mama lui s-a călugărit.

La vârsta de 10 ani a fost luat în grijă de un unchi al său, Teofilact, care era ierodiacon. Acesta avea să îl ducă la Mănăstirea Frumoasa din Basarabia.

Ulterior, tânărul Ioan a ajuns la Mănăstirea Sfântului Spiridon din Iași, din curtea spitalului cu același nume. Aici a slujit oamenilor bolnavi, deprinzându-se cu smerenia și ascultarea.

După doi ani, Ioan și unchiul său s-au dus la Mănăstirea Sfântul Samuil din Focșani, unde se afla de asemenea un spital. De aici au plecat la Buzău, unde Ioan a fost călugărit cu numele Iosif.

La scurt timp a fost făcut diacon, urmând cursurile Seminarului de la Buzău și mai târziu s-a înscris la Academia Sfântul Sava din București.

Acolo avea să învețe limba greacă și muzica bisericească (psaltichia românească), de la Ieromonahul Macarie, care a fost canonizat și el de curând.

Sfântul Iosif a compus câteva cântări bisericești, unul din ele fiind Axionul pe glasul 2 care se află în cartea „Liturghia psaltică”.

Înainte de a deveni Episcop de Argeș, a fost vicar al Mitropoliei Țării Românești. După doi ani, a ajuns Mitropolit al Moldovei.

Pe când era în drum spre Iași, ca nou ales mitropolit, Iosif a văzut în vedenie pe fostul Mitropolit Veniamin care i-a cerut să finalizeze lucrările începe de el la Catedrala Mitropolitană în anul 1826. Această făgăduință a împlinit-o în anul 1886.

A înnoit de asemenea Biserica Sfântul Nicolae Domnesc și Sfinții Trei Ierari din Iași. Tot el a mutat moaștele Sfintei Parascheva de la Trei Ierarhi în noua Catedrală Mitropolitană în anul 1889.

După ce racla în care se aflau a luat foc, iar moaștele au rămas nearse, Mitropolitul Iosif le-a făurit o nouă raclă, di argint.

Sfântul Iosif cel Milostiv a fost cu adevărat un păstor și un ierarh milostiv. Era cunoscut încă din viață ca un om sfânt, milostiv și iubitor de oameni.

A ajuns la inimile multora, de la cei mici până la cei mai mari. În jurul său roiau săracii, oropsiții și neluații în seamă, pe care îi miluia după obicei.

Nu căuta la fața nimănui, ci primea pe toți, pe săraci, pe văduve, pe orfani, pe elevi. Împărțea tot ce avea, uneori dând chiar și rasa de pe el.

Darurile pe care le primea nu le păstra, ci le oferea altora. Când rămânea fără bani se întrista și mergea să împrumute de la duhovnicul său pentru a avea cu ce-i milui pe săraci.

Prefera să fie dator la alții mai înstăriți decât să rămână dator față de cei sărmani care îi cereau ajutorul.

Nu dădea mai puțin decât o pâine, întrucât obișnuia să spună: „Bani pentru o pâine”.

Veneau la el cu sutele săracii, care se așezau pe treptele chiliei sale. Când putea, ieșea el însuși la dânșii și îi mângâia prin cuvânt și milostenie.

Prin pilda vieții sale curate, cinstite și sfinte, a întors pe mulți la credință. Când nu mai putea să meargă, arunca banii de pe balcon la cei săraci.

Ducea o viață de smerenie și pocăință, măcar că era mare ierah al bisericii. Petrecea zilele în rugăciune și citirea de cărți sfinte. Mânca puțin, fiind foarte cumpătat. Era organizat, nu pierdea timpul, fiind iubitor de cele sfinte.

Simțea bucurie când săvârșea Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mulți îl căutau pentru spovedanie și cuvânt. Era blând și înțelept.

A fost păstor al Mitropoliei Moldovei timp de 27 de ani. A adormit întru Domnul în anul 1902, pe data de 26 ianuarie.

Numele de „milostiv” i l-a dat norodul, care s-a bucurat de multele sale faceri de bine.

Să avem parte de rugăciunile lui înaintea lui Dumnezeu!

Rugăciune către Sfântul Iosif cel Milostiv

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Cântarea 1 

Milostivirii lui Hristos cu dragoste urmând, slăvite, către toți ai deschis vistieria inimii; deschide, dar, și mintea mea, ca să te laud, Părinte, rugându-L pe Cel ce a deschis mintea ucenicilor oarecând.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Inimii tale i-a împlinit Mântuitorul Hristos toată cererea, că ai păzit porunca cea nouă cu râvnă, iubind pe Dumnezeu și pe aproapele, Sfinte, precum învață Scripturile; pentru care astăzi te fericim.

Slavă…

Iubind lăcașul cel de pe pământ al Domnului și slava lui, nu ai dat odihnă tâmplelor tale, ci ai împlinit făgăduința făcută oarecând, fericite, către ctitorul cel dintâi; pentru care astăzi te fericim.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Ochii de Maică ridicându-i spre Fiul tău, roagă-L cu dragoste, plecându-ți urechea cu milă la robii tăi, și milostiv arată-L nouă pe Iubitorul de oameni, că poți degrabă câte voiești, Maica Dumnezeului Celui bun.

Cântarea a 3-a

Strălucind precum zarea și luminos precum soarele astăzi te arăți, fericite, pe cerul Bisericii; că slava Domnului a strălucit întru tine, luminând mulțimile drept-credincioșilor.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tuturor celor ce săvârșim acum pomenirea ta cea de peste an, Ierarhe, arată-te milostiv și toată cererea împlinește-o degrabă celor ce te laudă cu râvnă și dragoste.

Slavă…

Iubitorul de oameni, pe Iosif, iubitorul de frați, astăzi ni l-a arătat, pe cel ales al Său, pe rugătorul poporului către Domnul, pe cinstea și lauda românilor din Basarabia.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Văzătorul de cele dumnezeiești, Moise, rug nemistuit, Preacurată, în munte văzându-te, te-a însemnat tuturor, de Dumnezeu Născătoare, ca una ce în pântece Focul ai încăput.

Sedealna

Cu osârdie urmând Domnului Hristos, te-ai făcut celor sărmani preamilostivă scăpare și întărire, o, Ierarhe Iosif, și pururea împlinind cu osârdie porunca cea dintâi, a dragostei, de Dumnezeu ai fost slăvit în ceruri, cu slava Lui, preafericite, Căruia roagă-te, Sfinte, pentru cei ce te laudă.

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, asemenea:

Fiind cumplit înviforat de valul patimilor, din adâncul inimii strig ție: Maică, nu mă lăsa să pier pe mine, întinatul și ticălosul. Ceea ce  ai născut pe Adâncul milelor, nădejdea tuturor dreptcredincioșilor, nu mă lăsa să ajung ocară vrăjmașilor, eu, cel ce pururea mă încred în tine, că poți câte voiești, Fecioară, născând pe Domnul a toate.

Cântarea a 4-a

Următor al lui Dumnezeu întru toate pururea arătându-te, ai umblat întru iubirea Lui, cum îndeamnă Apostolul Pavel, minunate.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lupta bună luptându-te, ai cucerit lesne viața veșnică, sprijinindu-te dreapta Domnului de-a pururea, Sfinte Ierarhe.

Slavă…

Ucenicului întru ascuns, adică lui Iosif din Arimateea, te-ai făcut părtaș, cu numirea și cu faptele, Părinte, ca unul ce ai purtat grijă Bisericii – Trupul lui Hristos.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Izbăvește pe robii tăi, Maică Preacurată, de chinul iadului, ridicând mâinile, Stăpâna cerului, cu îndrăznire către Fiul tău.

Cântarea a 5-a

Inima ardea în Iosif pentru Veniamin, fratele lui după trup, cel din Canaan, iar în tine pentru frații tăi cei după har.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Oaselor ți-a dat Domnul tărie, precum zice David, și ca grădina adăpată te-a făcut și ca izvorul care nu seacă al apei vii.

Slavă…

Soarelui Hristos strălucirile I-ai oglindit ca o oglindă curată, slăvite, pe toți, Părinte, încălzindu-i cu razele milei Lui.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Iernii sufletești aduci sfârșit, că tu ești primăvară duhovnicească, născând cu trup pe Soarele Cel neapus, Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 6-a

Finicul sădit în casa Domnului și înflorit acum în curțile Sale să îl cinstim credincioșii din inimi, pe Dumnezeu lăudând cu osârdie: Drept este Domnul Dumnezeu, minunat și slăvit întru Sfinții Lui!

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Adâncul inimii tale l-ai deschis ca pe o vistierie bogată, scoțând din ea cele bune, Părinte, și învederând omul tainic al inimii, cu duhul blând și liniștit împodobit, și cu faptele dragostei.

Slavă…

Dorirea inimii tale curate împlinind-o Iubitorul de oameni, de fața Lui te bucuri azi în ceruri și sălășluiești întru slavă, minunate, veselindu-te în veci de bunătățile cele făgăduite de Hristos.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Umbrindu-te puterea Celui Preaînalt și venind Duhul Sfânt peste tine, ai zămislit pe Cuvântul, Fecioară, pe Cel de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt; pentru aceasta te mărim, vestindu-te Născătoare de Dumnezeu.

Condacul

Milostivirii lui Hristos urmând, Părinte, tuturor toate te-ai făcut, precum Apostolul, Ierarhe Iosif, cu milostivirea; deci în ceruri, fericite, odihnindu-te, te rogi pentru cei ce-ți cântă cu evlavie, zicând: Bucură-te, Sfinte Iosif, de Hristos înțelepțite!

Icosul

Cuvântul Stăpânului auzind, Părinte Iosif, că judecata va fi fără milă celui ce n-a făcut milă, pe tablele inimii pe acesta ți l-ai săpat; și în inimă punând suișuri, înțelepte, iar în mână ajutor pentru pâinea săracilor, pe toți cu dragoste i-ai întâmpinat; pentru aceasta și Împăratul cel milostiv, după dumnezeiasca Lui făgăduință, primindu-te în sfintele Lui lăcașuri, te-a miluit îmbelșugat și roada însutită a milostivirii tale întru cereștile Lui jitnițe a așezat-o și îndrăznire la tronul Lui ți-a dat, să mijlocești pentru cei ce-ți cântă cu evlavie: Bucură-te, Sfinte Iosif, de Hristos înțelepțite!

Pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a..

Cu credință în Domnul, în dimineți cugetând, precum zice psalmistul, în fiecare zi făceai rugăciuni la chilie și în biserică, înălțându-ți sufletul în tot ceasul către Hristos, pentru care acum te bucuri de vederea Lui, Ierarhe.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lucrător vrednic fiind, ai dat roadele la vreme Stăpânului tău și, calea vieții bine săvârșindu-ți, ai intrat în odihnă cu toți Sfinții, cu care cânți: Binecuvântat ești, Dumnezeul Părinților noștri!

Slavă…

Ai dorit, Sfinte, totdeauna a vesti dimineața mila Domnului și adevărul Lui în toată noaptea, ca David împăratul, cântând cu evlavie: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Ușă lumii spre ceruri ești tu, Preacurată, precum Prorocul te-a numit oarecând. Deschide, dar, și nouă ușile pocăinței, ca să cântăm cu evlavie: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri!

Cântarea a 8-a

Dumnezeiasca milostivire urmând-o, ai fost miluit de Domnul, Sfinte, deci și acum miluiește pe cei ce vin la tine.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arhiereului celui Mare slujindu-I, ai întrecut pe toți, Ierarhe, cu mila, cu blândețea și cu înțelepciunea.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul.

Inimii tale celei curate, Părinte, Hristos i-a dăruit a-L vedea de-a pururea în ceruri, fericite, precum El Însuși a zis.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Scară te-a văzut patriarhul Iacob, Fecioară, care sui pe pământeni către ceruri, născând pe Mântuitorul și Dumnezeu.

Cântarea a 9-a

Aceasta este ziua cu har dăruită a pomenirii slăvitului Iosif; veniți, dar, toți credincioșii acum să ne bucurăm.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Aprinde, Ierarhe, inimile noastre cu focul dragostei de Dumnezeu și de aproapele, cu mijlocirea ta, Părinte.

Sfinte Ierarhe Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bisericii unire pururea mijlocește-i de la Dumnezeu, iconomule al harului, și trimite-i pace, ca un păstor preabun.

Slavă…

Icoana ta cinstită astăzi sărutând-o cei credincioși, cu credință și dragoste, vestim tuturor, Ierarhe, harul și mila ta.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Nădejde neclintită a marginilor lumii, toți credincioșii știindu-te, Fecioară, te vestim Născătoare de Dumnezeu și pururea te lăudăm.

Citește și: Binefacerile care se revarsă asupra celui milostiv (argumente biblice)

Surse articol:

1. Doxologia, Viața Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei: https://doxologia.ro/viata-sfantului-ierarh-iosif-cel-milostiv-mitropolitul-moldovei
2. Doxologia, Canonul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei: https://doxologia.ro/canonul-sfantului-ierarh-iosif-cel-milostiv-mitropolitul-moldovei

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.