BINEFACERILE care se revarsă asupra celui MILOSTIV (argumente biblice)

Nici o faptă bună nu rămâne nerăsplătită, nici un gest, nici o privire, nici un cuvânt mângâietor nu-și pierd plata lor.

Dacă omul care primește ceva de la noi ne răsplătește binefacerea, cu atât mai mult va face lucrul acesta Hristos, Care ne răsplătește chiar și atunci când nu Îi dăm nimic”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Cum rasplateste Dumnezeu milostenia

 

Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, ajunsese să dea cantități imense de aur la săraci, pentru că a văzut că Dumnezeu îi răsplătește însutit.

O dată, când a dat o corabie întreagă cu aur, i-au venit pe mare o sută de corăbii, și a auzit glas din ceruri:

– „Să vedem, Ioane, cine este mai milostiv: tu sau Eu?”

Nimeni să nu se teamă că sărăcește dacă împarte avutul lui cu alții. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Binefacerile care se revarsă asupra celui milostiv sunt menționate în Sfânta Scriptură.

„Cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera”, spune Sfântul Apostol Pavel.

„Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună” (II Corinteni, 9, 6-7).

Pentru a face milostenie nu avem nevoie de bani, ci numai de bunăvoință, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

„Atunci când avem bunăvoință, nu contează că suntem săraci. Bogații nemilostivi vor primi o pedeapsă mai mare decât săracii nemilostivi, pentru că au bani mulți și cu toate acestea, nu își înmoaie inima”.

Maleahi 3, 10:

Dumnezeu făgăduiește celui care dă milostenie că va fi îmbelșugat.

„Aduceți toate zeciuielile la vistierie și să fie merinde în casa Mea și puneți-Mă și pe Mine la încercare”, zice Domnul Savaot, „și veți vedea că voi deschide, la dorința voastră, stăvilarele cerului, și voi vărsa din belșug binecuvântarea, spre binele vostru”.

Luca 6, 35:

Cei care împrumută pe semenii lor la nevoie și nu nădăjduiesc să primească dobândă, vor fi fiii Celui Preaînalt.

„[…] faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi”.

Matei 10, 42:

Împărăția Cerurilor se câștigă cu un pahar de apă dat celui însetat.

„Și cel ce va da de băut unuia dintre aceștia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa”.

Matei 25, 35-40

În chipul celui sărac și necăjit se află Hristos. El răsplătește atât în viața aceasta milostenia făcută, dar mai mult în viața cealaltă.

„Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit. Gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță Am fost și ați venit la Mine.

Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, câte Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine?

Iar Împăratul răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut”.

Matei 6, 1-4

Dumnezeu făgăduiește că va răsplăti celor care fac milostenie în ascuns, căci cei care dau ca să fie văzuți de oameni, își iau plata lor în această viață, din slava deșartă.

„Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri.

Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă; și-au luat plata lor.

Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Ca milostenia ta să fie într-ascuns și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție”.

Luca 19, 8-9

Dumnezeu făgăduiește mântuirea celor milostivi, și desfătare în sânurile lui Avraam în viața cealaltă.

„Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam”.

_________________________

Surse:

1. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Pr. Dr. Mihai Valică, Atributele filantropiei creștine, Spitalul creștin, Editura Christiana, București, 2009, p. 68

2. Doxologia, Sfântul Ioan cel Milostiv primea însutit înapoi milostenia pe care o făcea: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/sfantul-ioan-cel-milostiv-primea-insutit-inapoi-milostenia-pe-care-o-facea

3. SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Milostenia, Problemele Vieții, Editura Egumenița: http://www.ioanguradeaur.ro/736/milostenia/

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

[bws_google_captcha]