Rugăciune 11 septembrie către Sfântul Eufrosin bucătarul, ocrotitorul gospodinelor

Pe data de 11 septembrie creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Eufrosin, numit și „bucătarul”. Acesta nu a fost un simplu bucătar, ci un adevărat sfânt și o pildă de sfințenie pentru toți cei care sunt angajați în această meserie.

Chiar dacă a avut o ascultare care ține de cele ale „Martei”, adică ale trupului, Sfântul Eufrosin ducea o viață de mare nevoință. Pentru smerenia lui cea multă, Dumnezeu l-a sfințit și l-a arătat pildă pentru frații săi din mănăstire, care îl batjocoreau.

Rugaciune catre Sfantul Eufrosin bucatarul, ocrotitorul gospodinelor

Rugaciune catre Sfantul Eufrosin bucatarul, ocrotitorul gospodinelor: Ziarul Lumina

Viața Sfântului Eufrosin bucătarul

Sfântul Eufrosin Bucătarul a trăit în secolul al 19-lea în Palestina. S-a născut din părinți țărani și de aceea nu a avut parte de învățătură în copilărie.

Fiindcă iubea mult pe Dumnezeu, s-a făcut călugăr. Fiind simplu și neștiutor de carte, slujea celorlalți monahi ca bucătar. Petrecea întreaga zi în bucătărie, pricină pentru care ceilalți monahi îl luau în râs.

Eufrosin primea toate defăimările fără să se tulbure. Arăta multă bărbăție a inimii și a cugetului, respingând toate gândurile de îndreptățire și mâniere.

Nu răspundea împotrivă, nu se supăra, fiind liniștit înlăuntrul său. Chiar dacă era simplu în cuvânt și învățătura de carte, era înțelept, căci avea înțelegerea duhovnicească cea bună.

În mănăstirea aceea se afla un preot evlavios, care se ruga mult ca Dumnezeu să-i descopere darurile și fericirile de care se vor învrednici cei care slujesc Lui cu credință și împlinesc voia Lui.

Într-o noapte, pe când preotul acela dormea, i s-a arătat în vis o grădină cu multe bunătăți. În mijlocul livezii l-a văzut pe Eufrosin, bucătarul mănăstirii, care ședea acolo desfătându-se de bunătățile acelea.

Fiind cuprins de multă mirare, l-a întrebat a cui este grădina aceea și cum se a ajuns el acolo. Eufrosin i-a spus că grădina este locuința celor aleși de Dumnezeu, iar pentru multa bunătate a lui Dumnezeu, se află și el acolo.

Preotul l-a întrebat iarăși ce face el în acea grădină, iar Eufrosin i-a spus că a fost pus stăpân peste toate câte se află în ea și că în fiecare zi se bucură și se veselește de frumusețea lor.

Întrebându-l dacă ar putea lua și el ceva din acele bunătăți, Eufrosin i-a spus că poate să aleagă orice voiește de acolo. Preotul i-a cerut să îi dea câteva mere. Luându-le Eufrosin, le-a pus în rasa preotului.

Și îndată a început să se bată toaca în mănăstire pentru slujba Utreniei, iar preotul s-a trezit din somn. Aflându-se în mare nedumerire cu privire la acel vis, a băgat mâna în rasă.

Mare mirare l-a cuprins când a găsit merele pe care i le dăduse Eufrosin în acea minunată grădină, încât a rămas nemișcat mult timp. Iar merele acelea răspândeau o mireasmă dulce și cerească.

Când s-a dus la biserică, l-a văzut pe Eufrosin într-un loc aparte și l-a întrebat unde a fost în noaptea aceea. Nevoind a-i spune, preotul l-a jurat să îi zică lui adevărul. Atunci Eufrosin n-a tăgăduit, ci i-a spus:

Acolo, părinte, am fost, unde sunt bunătățile pe care vor a le moșteni cei ce iubesc pe Dumnezeu, pe care și tu de mulți ani ai dorit să le vezi. Acolo m-ai văzut și pe mine desfătându-mă cu bunătățile livezii aceleia. Pentru că, voind Domnul să te încredințeze pe sfinția ta despre bunătățile cele dorite drepților, a lucrat prin mine, smeritul, această minune”. După care a adăugat: „Însă, părinte, iartă-mă, că eu sunt vierme și nu om”.

După ce s-a sfârșit Utrenia, preotul a chemat pe toți călugării și le-a povestit vedenia și vrednicia de care l-a învrednicit Dumnezeu pe Eufrosin, bucătarul. Ducându-se la bucătărie să îl caute, nu l-au mai găsit. Căci nesuferiind să fie slăvit de oameni pentru acea minune, a fugit pe ascuns din mănăstire, rămânând necunoscut până la sfârșitul vieții sale.

Iar merele acelea frumos mirositoare s-au arătat a fi tămăduitoare de boli și neputințe. Căci fiind date fraților din obște, au început a face minuni, spre slava lui Dumnezeu.

Citind viața Sfântului Eufrosin bucătarul, înțelegem că Dumnezeu iubește și răsplătește smerenia, blândețea, nerăutatea și curăția inimii. Căci grădina aceea plină de bunătăți nu era alta decât grădina Raiului, unde sunt așteptați toți cei care iubesc pe Dumnezeu și împlinesc poruncile Lui.

„Ingredientele” din viața Sfântului Eufrosin erau ascultarea, rugăciunea, dragostea, îndelunga răbdare și slujirea tuturor ca lui Dumnezeu Însuși.

Icoanele Sfântului Eufrosin Bucătarul sunt așezate de obicei în bucătăriile mănăstirilor. Însă ele ar putea fi la fel de potrivite în bucătăria oricărei familii credincioase.

Sfântul Eufrosin poate fi considerat ocrotitorul sau povățuitorul bucătarilor și gospodinelor.

Așa cum spune în rugăciunea către Sfântul Eufrosin bucătarul, el poate fi chemat ca ajutor în biruirea ispitelor de fiecare zi, care vin de la semenii noștri sau din pricina nedesăvârșirii noastre și a propriilor noastre patimi și vicii.

Rugăciune către Sfântul Eufrosin bucătarul

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

O, cuvioase părinte Eufrosin, ajutătorul și ocrotitorul bucătarilor de pretutindeni, tu, cel care din greu ai trudit în greaua-ți ascultare și cerești daruri ai dobândit de la Atotînduratul Dumnezeu, ajută-ne și ne miluiește și pe noi, păcătoșii și neputincioșii tăi robi.

Picură și într-ale noastre inimi înghețate o picătură din dragostea ta cea jertfelnică, ca îngrădiți fiind cu aceasta, să putem birui toate ispitele pe care ni le-ar aduce semenii ori întunecații diavoli.

Nu ne lipsi pe noi smeriții și păcătoșii robii tăi de puternicul tău ajutor, întru care cutezăm a nădăjdui și ajută-ne în ispitele de zi cu zi; întărește-ne așadar în credință, în dragoste și în răbdare, pe care dobândindu-le, să-L slăvim alături de tine pe Atotmilostivul Dumnezeu, pe Care Îl slăvesc și Îl laudă toți sfinții și toate Puterile Cerești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Citește și:

În smerenie se ascunde cea mai înaltă măreție
Dacă ai smerenie, ai dragoste, și dacă ai dragoste, iubești pe tot omul – Starețul Dionisie de la Colciu
Biruința împotriva oricărei ispite stă în smerenie și răbdare

Surse articol:

1. Radu Alexandru, Sfântul Eufrosin Bucătarul – să gătim semenilor ca lui Dumnezeu, Creștin Ortodox: https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-eufrosin-bucatarul-sa-gatim-semenilor-lui-dumnezeu-135809.html
2. Academia.edu, Sfântul cuvios Eufrosin, bucătarul, ocrotitorul gospodinelor (11 septembrie): https://www.academia.edu/44130522/Sf%C3%A2ntul_cuvios_Eufrosin_buc%C4%83tarul_ocrotitorul_gospodinelor_Turcia_11_septembrie_
3. Calendar Ortodox, Sinaxar 11 septembrie: https://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie11.htm

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.