Rugăciune 28 august către Cuviosul Moise Arapul pentru izbăvire din patima băuturii

Rugăciunea din 28 august poate fi închinată unuia din sfinții prăznuiți la această data, anume Cuviosul Moise Arapul.

Creștinii se pot ruga acestuia pentru tămăduirea de patima băuturii, fie pentru ei înșiși, fie pentru un semen de-al lor aflat în aceasă cumplită boală.

Rugaciune catre Cuviosul Moise Arapul pentru izbavire din patima bauturii

Rugaciune catre Cuviosul Moise Arapul pentru izbavire din patima bauturii: Orthodoxwiki

Moise Arapul mai este cunoscut și sub numele de Moise Etiopianul. Denumire de „arap” vine de la culoarea pielii sale negre.

Viața Cuviosului Moise Arapul

În tinerețe a petrecut în grele fărădelgi. A fost conducătorul unei cete de tâlhari care făceau multe nedreptăți, furturi și omoruri.

Moise, făcând tâlhării și jafuri împreună cu tovarășii săi, mult sânge a vărsat și a săvârșit multe fapte necurate și rușinoase, făcându-se vestit prin răutatea sa și înfricoșat tuturor”.

Dar Dumnezeu, Care nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, l-a adus întru simțirea păcătoșeniei sale și întru pocăință.

Se spune că acest bărbat fioros și-a venit în fire și fiind mustrat de conștiință pentru relele făcute, își abandonează prietenii săi de jaf și se duce la o mănăstire.

A început a petrece în mari nevoințe și posturi, în rugăciuni și război duhovnicesc, retrăgându-se după un timp singur într-o chilie sihăstrească pentru a-și plânge păcatele.

Într-o zi au năvălit asupra lui niște tâlhari, neștiind aceia că el este vestitul între tâlhari Moise. Fiind foarte puternic, i-a legat pe toți și i-a cărat în spate până la mănăstire. Apoi i-a chemat pe frați și le-a spus:

„Deoarece mie nu mi se cade a face strâmbătate nimănui, iar aceștia venind asupra mea, eu i-am prins; deci, ce porunciți pentru ei?”

Părinții i-au spus să îi dezlege și să îi lase să plece: Nouă nu ni se cade să ucidem pe nimeni”.

Cunoscând tâlharii că cel care i-a legat este vătaful tâlharilor Moise, s-au minunat de schimbarea lui și s-au umilit la inimă, venind întru frica de Dumnezeu. Urmând lui Moise, s-au lepădat de viața lor cea rea și făcându-se călugări au pus început bun de pocăință.

Cuviosul Moise nu a avut multă tihnă în noua lui viață. Timp de 6 ani a fost luptat aprig de dracii desfrânării, care îl ațâțau prin gânduri și pofte ispititoare. Mergând la diverși părinți îmbunătățiți, a fost sfătuit să înmulțească nevoințele cu mai mult post și priveghere.

„De aceea stătea în mijlocul chiliei toată noapte, neplecându-și genunchii în rugăciune, ca să scape de biruirea cea din vis, ci se ruga stând drept”.

Mult timp petrecând în această chinuire, a început o altă osteneală trupească. Noaptea lua vasele fraților și se duce să le umple cu apă dintr-un loc îndepărtat, ca la patru mile distanță.

Rezistând bărbătește împotriva curselor vrăjmașului, Dumnezeu l-a slobozit de patima desfrânării. Cugetul, inima și trupul lui s-au vindecat de toate „închipuirile, cugetele și gândurile de curvie”.

Atât de mult a plăcut lui Dumnezeu prin viețuirea lui curată și plină de umilință încât la bătrânețe l-au sfințit preot. Așa cum devenise vestit ca tâlhar, ajunsese acum cunoscut și iubit pentru sfințenia vieții sale.

Cu el s-a împlinit cuvântul Domnul: cel ce scoate sabia, de sabie va muri. Știind prin descoperire dumnezeiască ceasul și felul sfârșitului său, le-a spus celor din mănăstire să fugă pentru că vor fi atacați de tâlhari.

Fiind rugat să fugă împreună cu ei, el le-a zis că o astfel de moarte i se cuvine, ca plată pentru relele lui de demult.

Șase ucenici au rămas cu el, iar ceilalți au fugit. Când au venit tâlharii, i-au omorât pe toți. Sfântul Moise avea 75 de ani când s-a mutat la Domnul.

Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mare este puterea pocăinței! Nemăsurată este puterea lui Dumnezeu! Tu, Cuvioase Moise, dintâi ai fost tâlhar, însă apoi te-ai îngrozit de păcatele tale, ai dobândit frângere de inimă pentru ele și întru pocăință ai intrat în cinul monahicesc, și astfel, întru mare plângere pentru fărădelegile tale de mai înainte și întru ostenicioasele nevoințe ale postirii și rugăciunii ai petrecut zilele tale până la sfârșit, și te-ai învrednicit prin harul lui Hristos de iertare și de darul facerii de minuni.

O, cuvioase, care de la păcate grele ai ajuns la fapte bune preaminunate! Ajută și robilor lui Dumnezeu care sunt trași la pierzare, prin vătămarea sufletului nemuritor și a trupului, care este biserică a Duhului Sfânt, de întrebuințarea fără de măsură a băuturiim dar care se roagă ție.

Pleacă spre dânșii privirea ta cea milostivă și nu îi trece cu vederea, ci ia aminte la dânșii, care la tine aleargă. Roagă, Sfinte Moise, pe Stăpânul Hristos, ca El, Cel milostiv, să nu îi lepede pe dânșii, neputincioșii și nefericiții, pe care a pus stăpânire patima băuturii.

Să nu se bucure diavolul de pierzarea lor, fiindcă toți, ca zidiri ale lui Dumnezeu, am fost răscumpărați prin Preacurat Sânge al Fiului Lui. Auzi, deci, cuvioase Moise, rugăciunea lor și a noastră.

Gonește de la dânșii pe diavolul, dăruiește-le putere să-și biruie patima, adu-i pe calea binelui, slobozește-i din robia beției, izbăvește-i din pierzarea băutului fără măsură, ca înnoindu-se întru trezvie duhovnicească și întru minte luminată, să îndrăgească toată înfrânarea și buna credință. Și veșnic să proslăvească pe Dumnezeu Cel Atotbun, Care pururea mântuiește zidirea Sa, Căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin”.

Citește și:

Rugăciune către Maica Domnului pentru izbăvirea din patima alcoolului
Rugăciune pentru cei stăpâniți de patima alcoolului, drogurilor, jocurilor de noroc sau a altor vicii
Acatistul Potirul Nesecat – rugăciune către Maica Domnului pentru izvăbirea de patima beției

Surse articol:

1. Doxologia, Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii: https://doxologia.ro/rugaciune-catre-cuviosul-moise-arapul-pentru-vindecarea-de-patima-bauturii
2. Doxologia, Viața Sfântului Cuvios Moise Etiopianul: https://doxologia.ro/viata-sfantului-cuvios-moise-etiopianul
3. Creștin Ortodox, Sfântul Moise Etiopianul: https://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfantul-moise-etiopianul-120990.html

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.