Rugăciune puternică la Pogorârea Sfântului Duh

Rugăciunile pe care preotul le rostește în Duminica Rusaliilor sunt deosebit de puternice. Ele se fac cu genunchii plecați, după cum se numește și slujba în cadrul căreia sunt rostite: Vecernia plecării genunchilor.

Este prima zi, când după mult timp, creștinii stau în genunchi, încheindu-se aici perioada de 50 de zile care s-a scurs de la Învierea Domnului.

Rugăciune de Rusalii

Rugăciune de Rusalii

Am ales doar una dintre cele trei rugăciuni care se citesc imediat după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu au putut să participe la slujbă, și nu s-au putut hrăni sufletește cu aceste duhovnicești cuvinte dătătoare de viață.

Aceste rugăciuni sunt pline de Duh Sfânt, și au forța de a ne ridica din starea în care ne aflăm, de a ne insufla tărie duhovnicească, umplându-ne inimile de nădejde, de lumină și de bucuria care vine din comuniunea cu Dumnezeu în duh, în adevăr și în rugăciune.

După săvârșirea Vecerniei, credincioșii primesc ramuri de tei, a căror frunze simbolizează Duhul Sfânt, care în chip de limbi de foc s-a pogorât peste apostoli la Cincizecime.

Rugăciune de Rusalii (Rugăciunea Întâi)

Doamne, Cel ce ești prea curat, neîntinat, fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, neschimbat, neîntrecut, nemăsurat și fără de răutate; Care singur ai nemurire, locuind în lumina neapropiată; Cel ce ai făcut cerul și pământul și marea, și toate cele zidite în ele; Care plinești cererile mai înainte de cerere.

Ție ne rugăm, și pe Tine Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care pentru noi oamenii, și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din pururea Fecioară Maria, Preaslăvita Născătoare de Dumnezeu; Care, mai întâi prin cuvinte învățând, iar mai pe urmă și cu fapta arătând, când a răbdat patima Sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă, smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor robilor Tăi, să-Ți aducem Ție rugăciuni cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale credincioșilor.

Însuți, mult-Milostive și Iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi Te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta a Cincizecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce S-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta Ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, Care a șezut peste fiecare dintr-înșii, și s-au umplut toți de harul Lui cel neîmpuținat, și au grăit într-alte limbi mărețiile Tale și au proorocit.

Deci auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm Ție, și adu-Ți aminte de noi, smeriții și osândiții, și alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijlocești pentru noi.

Primește-ne pe noi, care cădem înaintea Ta și strigăm: Greșit-am! Înaintea Ta suntem puși din pântecele maicii noastre; Tu ești Dumnezeu nostru. Dar, pentru că s-au scurs în zădărnicie zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău, și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduind în îndurările Tale, grăim către Tine:

Păcatele tinereților și ale neștiinței nu le pomeni, și de cele ascunse ale noastre curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților; când slăbește tăria noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine, și caută spre noi cu bună voință și cu har.

Cumpănește fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău, care stă înainte și așteaptă de la Tine multă milă.

Cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta. Izbăvește-ne pe noi de tirania diavolului. Întărește viața noastră cu poruncile Tale cele sfinte și sfințitoare. Înger credincios păzitor pune poporului Tău, și pe toți ne adună în Împărăția Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine. Iartă-le lor și nouă păcatele. Curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh. Strică meșteșugirile vrăjmașului cele împotriva noastră.”

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.