Ce este adevărul? – Sfântul Nicolae Velimirovici

Ce este adevărul? O întrebare la care toți credem că știm să răspundem.

Cu toții avem un adevăr în care credem și pe care îl apărăm.

Ce este adevarul?

Ce este adevarul?

Adevărat nu este însă doar ceva logic, etic sau bazat pe o mărturie omenească.

Adevărul, spune Sfântul Nicolae Velimirovici, nu este un simplu cuvânt sau o vorbă rostită.

Nu este o idee, un gând sau o credință. Nu este o lege sau o știință.

Adevărul este o Ființă, spune același sfânt.

Ce este adevărul? A întrebat Pilat pe Hristos în pretoriu.

Și Hristos n-a răspuns, pentru că adevărul Însuși se afla în fața lui.

„Nu trebuie să întrebăm ce este adevărul, ci mai ales cine este Adevărul”.

Dacă Pilat ar fi întrebat cine este adevărul, Hristos ar fi spus că El este Adevărul.

A mărturisit despre aceasta înaintea ucenicilor Săi când le-a spus că se duce la Tatăl.

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6).

Fiul lui Dumnezeu ÎÎnsuși mărturisește că Adevărul este Dumnezeu, și nu un lucru.

De multe ori, Hristos începe să vorbească punând aceste cuvinte înainte: „Adevărat, adevărat zic vouă”.

Mărturie despre adevărul propovăduit de Hristos o dă nu numai El Însuși, ci și Tatăl din ceruri.

„Dar pe Mine, fiindcă spun Adevărul, nu mă credeți” (Ioan 1, 45).

„Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptelui lui, că în Dumnezeu sunt săvârșite” (Ioan 1, 21).

Tot ceea ce ne înconjoară dă mărturie despre atotputernicia lui Dumnezeu. Însă adevărul nu este în realitatea văzută. Ci în Ziditorul ei.

„Adevărul este Dumnezeu Cel în trei Ipostasuri, pururea Același, neschimbat, nepieritor, de Sine stătător, de necuprins, de nebiruit; Alfa și Omega a tot ceea ce viază, începutul și sfârșitul a toată zidirea, flacăra luminii nestinse, leagănul vieții, izvorul înțelegerii și al înțelepciunii”.

Deși privim natura și toate cele făcute de Dumnezeu, nu-L putem cunoaște în ele dacă El Însuși nu ne-ar descoperi aceasta.

La adevăr ajunge cel căruia Dumnezeu i se descoperă. Cel căruia El îi dă din lumina Lui. Cel căruia îi dă înțelegere și înțelepciune.

„Eu pentru aceasta M-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu” (Ioan 18, 37).

„Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 18, 31-31).

Adevărul S-a arătat pe pământ întrupat, în chip văzut. Fiul lui Dumnezeu a luat trup și a locuit printre oameni. Și toți cei ce au crezut în El au înțeles adevărul și taina vieții lor.

„Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1, 17).

„Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (Ioan 1, 9, 14).

Păgânii, ateii, ignoranții și necredincioșii acestei lumi cred că adevărul este materia, realitatea înconjurătoare, știința, raționamentele logice.

Însă adevărul nu este ceva impersonal, ci este Însuși Ziditorul tuturor celor văzute și nevăzute. Este Duhul Care pe toate le însuflețește și le face să vieze.

„Adevărul este o putere dătătoare de viață. Adevărul este Ființă care cuprinde toate ființele”.

Adevărul nu este schimbător sau relativ. El este veșnic, precum Însuși Dumnezeu este.

Sursă articol: Sfântul Nicolae Velimirovici, Adevărul, Dicționarul Vieții Veșnice, Editura Egumenița, trad. Monahia Domnica Țalea, Galați, 2013, pp. 13-15

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.

Pasionată de nutriție, medicină naturală, alimentație și rețete sănătoase. Îmi place să mă documentez în aceste domenii și prin sfaturile pe care le ofer, să ajut oamenii să se vindece de boli, să preia controlul asupra sănătății lor și să ducă un stil de viață cât mai frumos și echilibrat.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.