Rugăciune pentru izbăvirea de stres și dobândirii liniștii lăuntrice

Stresul este unul din dușmanii cei nevăzuți ai omului de azi. Mai demult, acesta nu era atât de prezent în rândul tinerilor. Oamenii din vechime duceau o viață mult mai simplă și trăiau mai aproape de Dumnezeu, prin felul în care munceau, gândeau și se raportau la existența lor pe pământ.

Și ei aveau griji și responsabilități (familiile erau mult mai numeroase), dar nu „se stresau”, adică nu își făceau griji inutile cu privire la ziua de mâine. Credința în Dumnezeu îi menținea sănătoși și la suflet și la trup. 

Rugaciune pentru eliberarea de stres

Omul de azi este profund afectat de lipsa de credință, deși el nu știe aceasta. Este stăpânit de gânduri multe, frământat de dorințe și planuri, este temător, îndoielnic, șovăitor, neliniștit și veșnic nemulțumit.

Citește și Împlinirea dorințelor lumești nu aduce bucurie, ci stres

Nici atunci când în jurul lui se face liniște el nu se poate calma. Nu-și poate găsi pacea sufletului deoarece mintea lui continuă să urzească planuri și preocupări.

Rugăciunea în schimb, ține mintea omului curată și liberă de gânduri deșarte. Ea este o cale mai ușoară de dobândire a lucrurilor de trebuință sufletului și trupului, deoarece Dumnezeu este sursa tuturor bunătăților. Oricât ne-am strădui noi să facem sau să obținem ceva, dacă Dumnezeu nu îngăduie, nu vom izbuti nimic.

Părintele Timotei Kilifis spune că viața omului de azi a devenit stresantă și îngrozitoare.

„Viteza cu care se desfășoară toate, societatea de consum, lipsa credinței, precum și o anumită predispoziție genetică ne conduc spre boala contemporană care ne afectează pe toți, numită stres”.

Banii, serviciul, relațiile de dragoste și eșecurile din viața socială sau familială sunt factorii principali de stres.

Citește și Simplificarea vieții ne eliberează de STRES și de NELINIȘTE – Sfântul Paisie Aghioritul

„Vă este frică de viitor, de ceea ce veți face și de atâtea probleme pe care abia începeți să le conștientizați. Mulți dintre voi vă întrebați ce o să îndurați atunci când problemele se vor înmulți, iar stresul odată cu ele”.

Părintele Timotei Kilifis are 3 recomandări în acest sens:

1. Conștientizarea scopului vieții noastre pe pământ

„Dacă vă dați seama că trăiți pentru un scop înalt, nu vă veți mai stresa niciodată. Scopul sfânt nu provoacă stres”.

2. Dobândirea unor criterii corecte de viață și de fericire

„Viața fericită nu constă în dobândirea de bunuri materiale. Practic, acestea provoacă stresul. Fericirea constă în folosirea corectă a bunurilor pe pământ”.

3. Punerea în practică a credinței

„Să vă însoțiți de credință, care vă poate oferi răspuns la toate problemele, și implicit la cele legate de stres”.

Rugăciune pentru izbăvirea de stres și dobândirii liniștii lăuntrice

Dumnezeiescule Părinte Efrem, sufletul nostru este cuprins de tulburare și de multă îngrijorare, iar frica și neputința ne-au învăluit cu totul. Mintea și inima sunt istovite de cugete neguroase, iar valurile întunecate ale grijilor se abat neîncetat asupra noastră.

Puterile nu ne mai țin, și nicidecum nu mai putem răzbi în această furtună sufletească; de aceea te rugăm iar și iar, arată mila ta peste noi, și cu blânda ta dragoste, întinde-ne mână de ajutor și ne scoate la limanul cel binecuvântat al liniștirii lăuntrice.

Fă tu să înflorească și în viețile noastre voioșia lăuntrică, dimpreună cu nădejdea și credința în Dumnezeu. Fă-ne părtași îndelung-răbdării tale, pentru a putea pricepe, fie și măcar în parte, cât de ziditoare este lucrarea celui care își săvârșește zilele în pocăință și în lucrarea sfintelor porunci ale Evangheliei, întru care sunt ascunse toate tainele Împărăției Cerurilor.

Picură și în sufletele noastre ploaia cea curățitoare a umilinței, ca astfel să fie adăpată și țarina cea lăuntrică a inimii, dintru care să răsară roadele cele dulci ale păcii veșnice a lui Dumnezeu.

Așadar, punându-ne întru tine nădejdile, credem cu adevărat că nicicând nu te vei lepăda de noi, ci însuți ne vei lumina conștiința, arătându-ne în fiecare clipă ce este mai de folos a alege pentru mântuire.

Fii de-a pururea binecuvântat, Preacuvioase Părinte Efrem, căci prin tine Domnul ne-a binecuvântat pe toți cei care trăim azi, și năzuim a-L cunoaște pe El întru lumina Sa cea neapusă. Laudă aducem, dimpreună cu tine, Dumnezeului tău și Dumnezeului nostru, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Surse:

1. Părintele Timotei Kilifis, Stresul de azi, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/stresul-de-azi
2. Carte de Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou, Rugăciune pentru izbăvirea de stres și dobândirii liniștii lăuntrice, Editura Sophia, București, 2019, pp. 128-130

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.