NĂDEJDEA în Dumnezeu – cel mai puternic medicament împotriva ÎNTRISTĂRILOR și NECAZURILOR

Sfântul Ioan de Kronstadt spune că a avea cineva nădejde în Dumnezeu înseamnă a-și încredința viața lui, soarta și viitorul în mâinile lui Dumnezeu. Și nici o clipă să nu se îndoiască de mântuirea lui.

Pot avea nădejde doar cei care au credință multă în Dumnezeu. Iar credința este un dar de sus. Cu toate acestea, nădejdea poate fi cultivată și prin rugăciune.

Nadejde

Rugăciune nu înseamnă să citești un Acatist sau să rostești o formulă specială, ci să-ți deschizi sufletul înaintea Lui, și cum zice psalmistul, să-ți verși rugăciunea înaintea Lui, să-I spui necazul care te apasă.

Printr-o astfel de comunicare sinceră omul poate dobândi nădejdea cea mult folositoare, pentru că nimeni din cei care bat la ușa lui Dumnezeu nu rămân fără răspuns.

Trebuie să căpătăm nădejdea că în toate împrejurările Dumnezeu poartă grijă de noi. El se îngrijește de toate făpturile Sale, cu atât mai mult de om, care poartă chipul și asemănarea Lui.

„Nici măcar o frunză nu cade din copac fără voia Sa cea dumnezeiască, cu atât mai mult omul, fiul Său după har, creștinul, va fi oare în afara purtării Sale de grijă? Nu, dar diavolul, care îți cunoaște neputința, te ispitește pentru a te chinui”.

Toate gândurile de întristare, toată mâhnirea și descurajarea vin de la cel rău, care aflând sufletul neîntărit în credință, îl tulbură ca să-l aducă la deznădejde.

Iată cum luptă Proorocul David cu mâhnirea, aducându-și aminte și cugetând la bogata milă a lui Dumnezeu:

„Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea fețe mele este Dumnezeul meu”. (Ps. 42, 6)

Tot creștinul trebuie să își întărească sufletul cu gândul la atotputernicia, la înțelepciunea și purtarea de grijă a Ziditorului nostru. Această nădejde ne va ajuta să „trecem viața pământească fără frică și fără panică, precum copilul în brațele mamei sale, precum corabia care are o ancoră de nădejde”, spune Sfântul Ioan de Kronstadt.

Nimic din cele rele ale vieții nu trebuie să ne ia bucuria de a avea un Dumnezeu atât de bun și iubitor de oameni. El ne iubește chiar și în păcatele noastre și așteaptă întoarcerea și pocăința noastră, pentru că nu vrea pierderea păcătosului, „ci să se întoarcă și să fie viu”.

Putem noi fi triști și pesimiști, știind că Dumnezeu supraveghează viața pe pământ? întreba Înalt Prea Sfințitul Iustinian Chira.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „cel ce-și pune nădejdea în Dumnezeu, va rămâne neclintit în fața tuturor loviturilor”. Nădejdea este scut de apărare, este armă împotriva ispitelor și a deznădejdii, este leac și medicament pentru sufletul mâhnit și întristat din pricina necazurilor.

Cel care a dobândit nădejde și-a întărit și mintea și sufletul său a prins curaj și nu se teme de nimic. Acesta „Îl are pe Dumnezeu ca pe un ajutor puternic. Căci cine poate să ne facă vreun rău, dacă Dumnezeu nu lasă?”, spune Sfântul Paisie Velicikovski de la Neamț.

„Să ținem minte că suntem în pronia Domnului. Dumnezeu a spus: „Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma” (Luca 10, 19). Să ținem minte că fără voia lui Dumnezeu, „nici păr din capul vostru nu va pieri”.

Nici măcar gândul la moarte nu trebuie să ne înfricoșeze și să ne răpească bucuria, pentru că Mântuitorul ne-a adus viața veșnică și ne-a făgăduit Învierea, prin pătimirile Sale și moartea Sa pe cruce.

_________________________

Surse bibliografice:

1. Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamț, Crinii țarinei sau flori preafrumoase adunate pe scurt din Dumnezeiasca Scriptură, Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei, 1995, p. 53: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/sa-ti-pui-nadejdea-dumnezeu-sa-calci-peste-frica

2. Sfântul Ioan de Kronstadt, Cum ne mântuiește Dumnezeu, Editura Sophia, București, 2012, pp. 67-68

3. STARETUL EFREM FILOTHEITUL – POVETE PARINTESTI, Despre Credinţă, Nădejde şi Răbdare: http://www.cuvantul-ortodox.ro/parintele-efrem-filotheitul-arizona-povete-parintesti-curaj-incredere-dumnezeu-niciodata-sa-nu-ti-pierzi-nadejdea-mantuirii-rabdarea-mai-bine-mor-in-lupta-decat-sa-abandonez/

4. Catehism Ortodox, Nădejdea în Dumnezeu: https://ortodoxiatinerilor.ro/catehism/nadejdea-in-dumnezeu/

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.