Rugăciune 20 septembrie către Sfântul Eustație, ajutătorul familiilor sărace, dezbinate, încercate

Rugăciunea către Sfântul Mucenic Eustație și soția sa Teopista poate fi de folos familiilor încercate, dezbinate sau aflate în lipsuri și prigoniri.

Acest mare mucenic este prăznuit în ziua de 20 septembrie, împreună cu soța sa și cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist. Toți s-au sfârșit mucenicește prin foc.

Rugaciune catre Sfântul Eustație, ajutatorul familiilor sarace, dezbinate, incercate

Rugaciune catre Sfântul Eustație, ajutatorul familiilor sarace, dezbinate, incercate

Viața Sfântului Eustație

Sfântul Eustație nu a fost de la început creștin. La început se numea Placid, iar soția lui Tatiana. Placid era conducător de oști la Roma pe vremea domniei Împăratului Traian (anul 100).

Chiar dacă erau păgâni și îndestulați cu bogății, duceau o viață virtuoasă, făcând multe milostenii.

Pentru inima lor miloasă și bună față de cei săraci, Dumnezeu a voit a-i aduce la credința cea adevărată, învrednicindu-i încă și de cununa muceniciei.

Odată, pe când Placid se afla la vânătoare, a văzut un cerb mare și deosebit care s-a despărțit de cireadă.

Fiind atras de frumusețea lui, Placid a început a-l goni. Când l-a prins, a văzut în coarnele lui semnul Sfintei Cruci strălucind mai tare decât soarele și pe ea chipul lui Hristos arătat aievea.

Atunci un glas a venit din sfânta cruce, zicându-i: „Pentru ce mă gonești Plachida? Eu sunt Hristos. Mergi la unul din preoții mei creștini și el îți va arăta calea pe care s-o urmezi”.

În urma acestei minuni, Placid s-a botezat cu toată casa lui în Hristos și au numele lor le-au fost schimbate în Eustație, Teopista, Agapie și Teopist.

Preotul care i-a botezat le-a dezvăluit mai înainte ispitele și încercările prin care aveau să treacă pentru credință, insuflându-le răbdare și curaj.

Auzind toate aceste înfricoșătoare lucruri, Sfântul Eustație a zis: „Doamne, de nu se poate altfel să treacă acele ispite, dă-mi-le acum să le rabd, fără numai trimite-mi și ajutorul Tău, ca să nu mă biruiască răutatea lor”.

Și îndată a început diavolul a-i război pe dânșii cu necazuri. Mai întâi le-a risipit averea, apoi femeia sa a fost dusă în robie. Mai pe urmă și copiii lui au fost răpiți de fiare sălbatice.

Sfântul Eustație a rămas fără nicio avere, trăind în mare sărăcie și smerenie, asemenea lui Hristos.

A fost paznic la țarinele oamenilor timp de cincisprezece ani într-un sat din Egipt. Pornindu-se război și fiind în mare strâmtorare, Împăratul Traian și-a adus aminte de căpitanul Placida și l-a căutat. L-a pus în cinstea cea dintâi, aflându-i încă și pe soția și copiii lui risipiți.

Reunindu-se întreaga familie, au petrecut o vreme în pace, până când vrăjmașul a ridicat din nou sabie asupra casei lui. Murind împăratul Traian, la domnie a venit tiranul Adrian.

Fiind chemat să aducă jertfă în templul idolilor, Eustație a refuzat a se supune poruncii împărătești. Pentru aceasta, împăratul a poruncit să-l dea pe el și toată familia lui la fiare. Însă acelea, măcar că erau sălbatice și fioroase, nu se atingeau de trupurile lor.

În cele din urmă, Eustație, Teopista și copii lor au fost osândiți la moarte prin foc. Au fost închiși într-un bou de aramă cu foc și fiind arși de vii, și-au dat sufletele curate în mâinile Domnului.

Părticele din sfintele lor moaște se găsesc și la noi în țară, la Biserica „Iancu Vechi – Mătăsari” din București.

Canon de rugăciune către Sfântul Eustație

Cântarea 1

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Zburdările patimilor mele potolindu-le, prin rugăciunile tale, mucenice al lui Hristos, învredniceşte-mă a lăuda sfânta prăznuire a nevoinţelor tale, preafericite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Chemarea ta nu s-a făcut de la oameni, preaalesule; ci din cer te-a chemat pe tine Hristos, ca mai înainte pe Sfântul Pavel, arătându-ţi-se ţie ca un cerb şi scăpându-te de fiarele cele otrăvitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plin de înţelepciunea cea de sus, mucenice, cu toată buna credinţă ai ales mai de cinste desfătarea cerurilor decât averea şi decât dezmierdarea cea pieritoare, încununându-te cu toată casa ta prin mucenicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine mai Curată decât toată zidirea, Ziditorul şi Dumnezeul tuturor a binevoit a Se Întrupa din tine, Preacurată, voind să prefacă iarăşi pe om ca mai înainte.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai cu tărie, mărite, întreitele valuri ale supărărilor, mucenice al lui Hristos, Sfinte Eustatie, rămânând fără de fiii tăi şi fără de soţie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind mântuiţi de Dumnezeu de la răpirea fiarelor, mucenice al lui Hristos, Mucenice Eustatie, fiii tăi au biruit fiarele cele înţelegătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trecând marea vieţii cea cu supărări, mărite, ţi-ai păzit chipul cel Dumnezeiesc al sufletului nevătămat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Veniţi, credincioşilor, să lăudăm cu cântări de bucurie cinstitul locaş al fecioriei şi al curăţiei.

Se veseleşte de Tine, Biserica Ta, Hristoase, cântând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere Dumnezeiască mântuindu-se soţia ta din tirania vrăjmaşului şi-a păzit ale curăţiei, grăind: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ispitit în multe feluri, te-ai încercat, mucenice al lui Hristos Eustatie şi ai alergat la lupta muceniciei, grăind Stăpânului tău: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Povăţuit fiind de porunca Stăpânului, te-ai arătat împodobit cu sângele muceniciei, pururea pomenite Mucenice Eustatie mărite, împreună cu soţia şi cu fiii tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de nuntă ai născut, Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Pentru aceea prin glasuri neîncetate cu credinţă strigăm ţie, Stăpână: Bucură-te.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Sfinte Eustatie, te-ai arătat asemenea cu Iov, petrecându-ţi viaţa fără prihană, cu dreaptă credinţă şi cu îndelungă răbdare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cine va putea să te fericească, Mucenice Eustatie şi să numere durerile inimii tale, pe care le-ai suferit, mucenice, fiind lipsit de soţia ta şi de fiii tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Maica lui Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Preabunul Cuvânt, Care îmbunătăţeşte pe toţi, tămăduieşte înrăutăţirea sufletului meu.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit-ai, mărite, pe Hristos care ţi S-a arătat şi te-ai unit Lui cu dragoste. Deci te-ai arătat mucenic împodobit cu porfira sângiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alergat-ai urmând Dumnezeieştilor urme ale lui Hristos şi te-ai arătat cu totul părtaş Patimilor Lui şi Împărăţiei Sale, încununându-te, mucenice, cu toată casa ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Slujindu-ne acum de cuvintele Arhanghelui Gavriil, Fecioară fără prihană, grăim: Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Maică Binecuvântată; Bucură-te, Uşă care porţi pe Soarele dreptăţii.

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC

Aievea râvnind Patimilor Lui Hristos şi cu credinţă bând paharul Lui, te-ai făcut părtaş şi împreună moştenitor măririi Lui, Sfinte Mucenice Eustatie; de la Însuşi Dumnezeul tuturor, luând dintru înălţime Dumnezeiască iertare.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii lui Hristos ca într-un cuptor fiind închişi înăuntrul boului celui de aramă care era încins cu foc, cu mulţumire cântau: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unii ce eraţi uniţi cu legătura prieteşugului şi a firii, prealăudaţilor mucenici, cu răbdare aţi suferit în nevoinţe, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeule şi Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu eşti din veacuri cu adevărat mai Înalt decât Dumnezeieştile Puteri cele cereşti, căci ai născut pe Ziditorul lor în chip de netâlcuit, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Stăpână.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ceata mucenicilor celor adevăraţi, care este adunată luminat cu legile firii şi cu cuvântul credinţei, ca pe nişte iubitori de dreaptă credinţă, acum toţi să-i lăudăm şi cu credinţă să cântăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din pronia cea de sus fiind despărţiţi, înţelepţilor, frumos v-aţi împreunat cinstiţilor; şi vopsind cu sângiurile voastre porfira cea de mire, v-aţi sârguit a intra în cămara cea cerească, cântând: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Roadă pântecelui tău şi pe soţia ta, cu dreaptă credinţă bucurându-te i-ai adus lui Dumnezeu, Fericite Mucenice Eustatie, făcându-i părtaşi chinuirii, pe cei uniţi din fire, cântând lui Hristos: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag din rădăcina lui Iesei eşti, Fecioară, ca pe o Floare Odrăslind pe Atotputernicul Domnul, Care ne-a înmiresmat pe noi, împreună cu toţi cei ce cântă: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu buna faptă încingându-se tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te de Lumina Treimii cu bucurie, acum te veseleşti cu căpeteniile oştilor celor îngereşti, Sfinte Mucenice Eustatie. Cu acelea împreună roagă-te neîncetat să ne mântuim toţi cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru nevoinţele tale cele de pe pământ şi nevoile cele de multe feluri, ai primit acum veselia cea din ceruri împreună cu drepţii; pe care învredniceşte-ne să o dobândim şi noi cei ce te lăudăm pe tine, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin osârdie cu totul mă aduc pe mine ţie, Mucenice Eustatie, ca să te câştig pe tine pricinuitor mântuirii celei Dumnezeieşti şi părtinitor către Stăpânul, Cel Ce poate a mântui de toată primejdia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Ceea ce fără ispită de bărbat ai născut pe Dătătorul de viaţă şi Mântuitorul, toţi, cei ce te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu, neîncetat te rugăm, ca prin rugăciunile tale, Maică Fecioară, să ne mântuim de toată nevoia.

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu te mărim.

SEDELNA

Între coarnele dobitocului văzând chipul Crucii şi în aceasta icoana lui Iisus, înspăimântându-te de vedenie, ai căzut la pământ şi cu toată casa ai venit la Dumnezeiescul Botez; iar sărăcind, ca al doilea Iov te-ai arătat. Deci, întărindu-te împreună cu soţia şi cu fiii, ai grăit: Domnul a dat şi Domnul a luat. Sfinte Mucenice Eustatie Stratilat, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA

Vitejind întru ispitele vieţuirii şi cu ostenelile răbdării strălucindu-te pentru buna credinţă, nou Iov te-ai făcut, mucenice prealăudate. Căci, pătimind lipsirea de cele veselitoare ale vieţii, ai mulţumit lui Dumnezeu împreună cu soţia şi cu fiii tăi. Drept aceea, sfârşitul nevoinţelor tale, biruitorule Sfinte Eustatie, l-ai încununat cu vărsarea sângelui pentru Hristos, Căruia roagă-te să dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu dragoste prăznuim sfântă pomenirea ta.

SEDELNA 

Cinstita Elena, aflând Crucea Mântuitorului ascunsă în pământ, a luat-o şi a umplut marginile lumii de bucurie, poruncind să fie înălţată în Biserică; şi ca un sceptru îl aduce la curţile împărăteşti. Pentru aceasta strigă către fiul său: întinde-ţi, stăpâne, mâinile tale şi primeşte Crucea, care se arată tuturor tărie, iar ţie, înţelepte şi biruinţă; cu darul învaţă dar neamurile să se închine Cinstitei Cruci şi Patimilor lui Hristos.

Citește și: Rugăciune pentru întărirea familiei

Surse articol:

1. Cuvânt de Folos, Sfinții zilei – Sinaxar 20 septembrie: https://cuvantdefolos.ro/sfintii-zilei-sinaxar-20-septembrie/
2. Ștefan Sfarghie, Sfinții Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist, Ziarul Lumina: https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/sinaxar/sfintii-mari-mucenici-eustatie-si-sotia-sa-teopista-cu-cei-doi-fii-ai-lor-agapie-si-teopist-174680.html
3. Doxologia, Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Eustație și a celor împreună cu dânsul: soția sa Teopisti cu cei doi fii ai lor Agapie și Teopist: https://doxologia.ro/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-mare-mucenic-eustatie-celor-impreuna-cu-dansul-sotia-sa-teopist

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.