Rugăciune la vreme de spaimă și primejdie

Necazurile au marele dar de a ne smeri și a ne face să alergăm la mila lui Dumnezeu, indiferent cât de credincioși ne considerăm sau nu.

Cu atât mai mult ne vedem siliți să apelăm la mijlocirea sfinților, care s-au arătat grabnici ajutători la vreme de primejdie.

Rugăciune la vreme de primejdie

Unul din cei mai mari păzitori ai țării noastre și mari făcători de minuni este Sfântul Grigorie Decapolitul.

Din mărturiile consemnate de-a lungul vremii, acesta sfânt s-a arătat a fi un mare ocrotitor la vreme de încercare pentru români. Procesiunile cu sfintele sale moaște au îndepărtat seceta și bolile cumplite.

În anul 1765, când Bucureștiul căzuse pradă molimei, o epidemie care făcea mii de victime în fiecare zi, Domnitorul Ștefan Racoviță a cerut aducerea moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul în oraș.

Au așezat racla în Catedrala Mitropoliei, și în fiecare zi ieșeau cu ea pe străzile Bucureștilor înălțând rugăciuni pentru potolirea cumplitei urgii abătute asupra țării.

Ajutorul Cuviosului nu s-a lăsat mult așteptat, că molima a încetat în câteva zile.

Nenumărate sunt minunile săvârșite cu cei care l-au chemat în ajutor, mergând la sfintele sale moaște sau citindu-i acatistul. Sfântul Grigorie s-a arătat împăciuitor al celor certați, grabnic izbăvitor de duhuri necurate, de paralizie, de răni grele, dureri mari de cap și alte boli incurabile.

________________________________________________________________________________________________________

Rugăciune la vreme de primejdie, către Sfântul Grigorie Decapolitul

Toată îndrăzneala ce o ai către Dumnezeu, Cel ce te-a preamărit pe tine, pune-o pentru noi, Preafericite Părinte Grigorie, și cu sudorile lacrimilor tale stinge văpaia care pierde cu înfricoșare neamul omenesc.

Frica ce ne-a cuprins ne-a făcut să îndrăznim a alerga la ajutorul tău, ca să rogi pe Atotțiitorul făpturii să înceteze dreapta Sa mânie care este asupra noastră, ca să nu pierim cu totul întru fărădelegile noastre.

Vedem că rodul muncii noastre se distruge repede și cu totul se risipește; auzul se îngrozește și vederea se înspăimântă, iar avându-te pe tine, Preasfinte Părinte Grigorie, luminător și rugător și sprijinitor, ne rugăm, grăbește de îmblânzește cu fierbințile tale rugăciuni pe Împăratul cerurilor, Cel ce ne-a iubit pe noi, ca să ne izbăvească din primejdii, ca să nu pierim mai înainte de vreme pentru păcatele noastre.

Cine va suferi mulțimea păcatelor noastre, și adâncul milostivirii Tale cine-l va pricepe, Preabunule Stăpâne Doamne? Și către cine altul să alergăm ca să ne scape de această pierzare ce s-a pornit din iuțimea mâniei Tale pentru păcatele noastre?

Ci, o Dumnezeule și Ziditorule a toată făptura, frica ce s-a adunat în noi ne-a slăbit puterea noastră, deci împreună cu rugătorii care din veac Ți-au plăcut Ție, și noi, păcătoșii, cu genunchii plecați și cu duhul umilit, ridicăm ochii noștri, fiind cuprinși de spaimă.

Cu smerenie ne rugăm Ție, adu-Ți aminte de milele Tale cele dintru început, și nu trece cu vederea glasurile noastre, ale nemulțumitorilor, și ocrotește pe cei ce i-ai zidit după chipul Tău, ca să nu sufere moștenirea Ta atâta pierzare.

Să nu fie făptura Ta bucuria diavolilor și a necredincioșilor care nu Te cunosc pe Tine, ci pe noi pe primește între aleșii Tăi, ca în bună stare și neclintită nădejde, să preamărim mulțimea nenumărată a milelor Tale”.

6 comentarii

  1. Asa sa ne ajute Dumnezeu prin mijlocirea rugaciunilor Tale Sf.Grigore

  2. Sfinte Grigore Decapolitul ,roagate din cerul sfant la Imparatul ceresc ptr. noi pacatosii !!!

  3. SFANTE GRIGORE DECAPOLITUL,ROAGA PE STAPINUL LUMII SI DUMNEZEU NOSTRU PENTRU NOI PACATOSII,AMIN!

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.