Rugăciune pentru cei bolnavi către Sfântul Arhanghel Rafael

Aceasta este una din cele mai frumoase rugăciuni pentru bolnavi pe care o putem rosti la nevoie, nu atât pentru noi înșine, cât mai mult pentru aproapele nostru, aflat în suferință.

Seara, când ne așezăm la rugăciune, după ce rostim toate cele rânduite pentru propria noastră nevoie, se cuvine să ne îndreptăm gândul și spre semenii noștri știuți și neștiuți, care au trebuință de mila și de ajutorul lui Dumnezeu.

Sfantul Arhanghel Rafael

Creștinul trebuie să aibă o inima largă, în care să-i cuprindă pe toți. Rugăciunea este cel mai mare dar pe care îl putem face pentru semenii noștri.

Oameni din întreaga lume suferă de neputințe trupești și sufletești. În fiecare clipă sunt oameni primejduiți, ispitiți, aflați pe patul de suferință, oameni care se despart de trup, oameni singuri, neajutorați.

Pentru aceștia trebuie să înălțăm rugăciuni, ca Dumnezeu să cerceteze pe fiecare în parte și să le dăruiască ceea ce le este de folos pentru mântuire.

Așa cum ne rugăm pentru noi înșine și pentru rudeniile și prietenii noștri, tot astfel trebuie să ne rugăm și pentru cei necunoscuți, aflați în felurite necazuri.

 

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafael

Cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu Soborul cel îngeresc și cu ceata drept-măritoare a Sfinților, auzind glasurile noastre îndelung rugătoare, înduplecă-te spre noi, Rafaile, Sfânt și Înaripat Voievod, și cercetându-ne îndeaproape, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, nu ne lipsi pe noi, nevrednicii, de puternicul tău ajutor întru care cutezăm a nădăjdui.

Și purtând lamura rugăciunilor noastre dinaintea lui Hristos, Domnul vieții și al Învierii, mijlocește pentru noi, ca mila Lui asupră-ne să se pogoare în tot ceasul, plinind trebuințele noastre sufletești și trupești, după voia înțelepciunii Lui, iar nu după cugetul nostru cel întinat.

Fie ca tot sufletul creștinesc aflat în boală sau în neputință, tulburat în casa sau în patul lui, călător pe uscat, pe apă sau prin văzduh, fiecare după nevoia pe care o poartă, să capete, prin îngereasca ta mijlocire, îndreptarea și ocrotirea Domnului Dumnezeu, în ceasul de față și în toată vremea vieții lui, și răspuns bun la Judecata cea înfricoșătoare, când și tu de față vei fi, cu oștirile cele cerești.

Nu ne măsura cu asprime, Sfinte Arhanghele Rafail, puținătatea credinței, și nedesăvârșirea cuvintelor, ci plinește tu, dinaintea Tronului Slavei, cele de lipsă nou, ca un ales între aleși, și neamului oamenilor pururea sprijinitor.

Și pe milostivul Dumnezeu roagă-L, cu întreg Soborul Puterilor Cerelti celor fără de trup, ca mai presus de toate, să ne dea nouă harul iubirii atotcuminecătoare, și buze vrednice a proslăvi dimpreună cu corurile cele îngerești, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

_______________________

Sursă: Doxologia, Rugaciune catre Sfantul Arhanghel Rafail: https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciune-catre-sfantul-arhanghel-rafail

Cautari:
    Sf arhanghel rafael rugaciuni |

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.