Profeția Starețului Varsanufie de la Optina despre vremurile din urmă

Sfântul Apostol Pavel le spunea corintenilor în urmă cu 2.000 de ani că vremea s-a scurtat, îndemnându-i să lepede plăcerile trupului și să trăiască în curăție, în trezvie și în paza poruncilor lui Dumnezeu.

„Și aceasta v-o spun, fraților: Că vremea s-a scurtat de acum, așa încât și cei ce au femei să fie ca și cum n-ar avea. Și cei ce plâng să fie ca și cum n-ar plânge; și cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura; și cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni;

Staretul Varsanufie de la Optina

Staretul Varsanufie de la Optina

Și cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul acestei lumi trece” (Corinteni I 7, 29-33).

Dacă acum 2.000 de ani Sfântul Apostol le spunea oamenilor că sfârșitul este aproape, ce mai putem spune noi acum? Probabil că și în acea vreme, ca și astăzi, se petreceau multe nelegiuiri și necurății.

Războaiele, luptele dintre neamuri, foametea, ciuma și cutremurele pe alocuri sunt doar începutul durerilor, spune Mântuitorul.

După acestea vor urma prigonirea celor drepți și credincioși.

„Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții; și se vor urî unii pe alții. Și mulți prooroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți.

Iar din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 24, 6-13).

Trăim vremurile de pe urmă, căci se împlinesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice:

„Și aceasta să știi, că în zilele din urmă, vor veni vremuri grele. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie; Lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te de aceștia” (Timotei II, 1-6).

Semnele sunt, le vedem. Noi înșine am devenit egoiști și iubitori de sine, acuzatori ai semenilor noștri, urâtori de aproapele.

Citește și – Care sunt semnele vremurilor din urmă, descrise în Biblie: războaie, epidemii, cutremure, înmulțirea fărădelegilor, răcirea dragostei dintre oameni

Majoritatea marilor duhovnici, stareți și pustnici au vorbit despre încercările prin care vom trece, despre necazurile care vor veni peste noi.

Unele s-au împlinit deja. Starețul Varsanufie de la Optina spunea însă că „Antihrist vine în lume și totuși lumea nu crede aceasta”.

Întreaga lume, spunea starețul, se află sub influența puterii celui rău. Iar această putere vrea să pună stăpânire peste mintea noastră, peste voința și puterile sufletului nostru.

Vrea să ne înrobească deplin, ca să nu ne mai putem întoarce la Dumnezeu.

Părintele Varsanufie spunea că uneltele prin care cel rău lucrează asupra noastră sunt chiar oamenii. Oamenii vicleni.

„Pentru aceea, Dumnezeu i-a predat duhului amăgirii, al înșelării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului”.

Sfântul Apostol Pavel le spune romanilor:

„De aceea Dumnezeu i-a dat necurăției, după poftele inimilor lor, ca să-și pângărească trupurile între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!”

Când diavolul pune stăpânire pe mintea și pe voința omului, unul ca acesta nu va mai fi conștient de ceea ce face.

„Și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine”.

Biserica nu are profeții certe despre sfârșitul lumii, pentru că, după cum a spus Mântuitorul, nimeni nu știe când va fi. Cu toate acestea, putem „citi” semnele timpului prezent.

„Semnele acestea se văd clar numai de aceia care au mintea lui Hristos. Lor, toate le sunt descoperite în chip deslușit. Antihrist vine în lume și totuși lumea nu crede aceasta. De aici, din mănăstire, mrejele diavolului se văd mai bine. Aici ochii se deschid, iar în lume ei se închid”.

Starețul Varsanufie spunea că patimile sunt la fel de contagioase precum bolile infecțioase ale trupului.

Cel care trăiește în lume înconjurat de oameni vicioși se va molipsi și el, după cum spune Psalmistul:

„Cu cel cuvios, cuvios vei fi. Cu cel nevinovat, nevinovat vei fi. Cu cel ales, ales vei fi. Și cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici” (Ps. 17, 28-29).

Starețul Varsanufie a spus că creștinismul va ajunge să fie urât în lume, deoarece credința creștină îi împiedică pe unii să păcătuiască.

„Vor să trăiască fără Dumnezeu, iar urmările sunt evidente. Dar în vremurile din urmă, bisericile se vor dărâma și în locul lor se vor construi temple păgâne. Mănăstirile vor suferi prigoane grele și multe mâhniri. Adevărații creștini vor găsi refugiu în micuțele biserici. Eu nu voi ajunge să trăiesc acele zile, dar voi veți trăi”.

Citește și – „Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie” – Regele Mihai I al României

Mai îndemna Părintele Varsanufie la citirea Sfintei Scripturi, pentru întărirea sufletului. Acum, cât se mai poate.

„Să citiți acum Biblia, căci va veni vremea când nu veți mai avea posibilitatea să o citiți. Veți dori să o citiți, dar nu va mai fi timp”.

Vrăjmașul diavol nu-i mai înfricoșează acum pe creștini cu chinuri trupești, ci lucrează prin ispite subtile. Acestea „țin pe om într-o stare în care nu știe ce să facă, într-o amețeală duhovnicească de gânduri”.

Treptat, aceste ispite slăbesc puterile sufletului și îl duc pe om la deznădejde și nehotărâre.

Dar va veni vremea din nou când creștinii vor fi prigoniți. Dar oamenii nu se gândesc la acestea, pentru că nu mulți nu cred în existența răului.

„Diavolul ne aduce gândul că nu există nici diavol, nici iad”.

Acum, creștinii se împărtășesc foarte rar, unii reușesc abia odată pe an.

Primii creștini din veacurile de început ale creștinismului se împărtășeau zilnic, pentru că trăiau vremuri de prigoană.

„În fiecare clipă erau gata să stea înaintea feței Domnului. Deseori se întâmpla ca un creștin să se împărtășească dimineața, iar după-amiaza să fie prins și dus la Colosseum. Trăind astfel într-o permanentă primejdie, creștinii își pironeau privirea numai asupra trăirii lor duhovnicești și trăiau o viață curată și sfântă”.

Citește și – „În vremurile de pe urmă, omul se va mântui prin dragoste, smerenie și bunătate” – Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos

Sursă: Ortodox Info, PROFEȚIA Sfântului Varsanufie de la Optina: ANTIHRIST VINE în lume și totuși LUMEA NU CREDE aceasta: https://ortodoxinfo.ro/2017/10/30/profetia-sfantului-varsanufie-de-la-optina-antihrist-vine-lume-si-totusi-lumea-nu-crede-aceasta/

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.