Sfântul Maxim Mărturisitorul – viața și învățături duhovnicești

Sfântul Maxim Mărturisitorul este prăznuit de creștini la data de 21 ianuarie a fiecărui an. Acesta s-a născut aproape de Constantinopol, în anul 580, și la numai 9 ani a rămas orfan. La o vârstă fragedă se face călugăr, și devine un înfocat apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei monotelite.

Sfântul Maxim Mărturisitorul -Viața și Citate

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Este trimis în exil în Tracia, de împăratul vremii, care era un mare susținător al Monotelismului, unde este torturat împreună cu ucenicul său Anastasie.

Aici i se taie limba și mâna dreaptă. Se mută la Domnul la vârsta de 82 de ani, în urma torturilor neîncetate în fața cărora nu a încetat să apare credința cea dreaptă, mărturisind pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, și ca o Persoană din Sfânta Treime. Din acest motiv el s-a numit Mărturisitorul.

Sfântul Maxim Mărturisitorul învățături

Sfântul Maxim Mărturisitorul a vorbit despre chemarea divină a omului și urcușul acestuia spre îndumnezeire prin har.

Acest proces este unul dificil, și înseamnă în viziunea sa restaurarea chipului lui Dumnezeu în om, care din pricina păcatului strămoșesc a rămas întunecat și plin de patimi.

______________________________________________

Nu te măsura pe tine cu cei mai slăbănogi dintre oameni, ci tinde mai degrabă spre porunca dragostei. Căci măsurându-te cu aceia, cazi în prăpastia închipuirii de sine, dar întinzându-te după acestea, te ridici la înălțimea smeritei cugetări.

___________________________________________________________________________________________

Nu din trebuință e atât de râvnit aurul de către oameni, cât pentru faptul că mulțimea își împlinește prin el plăcerile.

___________________________________________________________________________________________

Dacă vrei sa biruiești gândurile, tămăduiește-ți patimile, și ușor le vei scoate afară din minte. De pildă, pentru curvie, postește, priveghează, ostenește-te și petrece în singurătate. Pentru mânie și întristare, disprețuiește slava, necinstea și lucrurile materiale. Iar pentru ținerea de minte a răului, roagă-te pentru cel ce te-a supărat, și te vei izbăvi.

___________________________________________________________________________________________

Lui Dumnezeu îi place iubirea, cumpătarea, contemplația și rugăciunea, iar trupului lăcomia pântecelui, necumpătarea și cele ce sporesc pe acestea.

___________________________________________________________________________________________

Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, așa și cunoștința lui Dumnezeu atrage spre sine în chip firesc mintea curățită prin dragoste.

___________________________________________________________________________________________

Un om se consideră cu adevărat liber atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.

___________________________________________________________________________________________

Iisus ne-a împăcat, prin Sine, cu Tatăl și între noi.

___________________________________________________________________________________________

Cine posedă egoismul, posedă toate patimile.

___________________________________________________________________________________________

Folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor. Când mintea se întinează, se pătează împreună cu ea și activitatea omului.

___________________________________________________________________________________________

Smerita cugetare este rugăciune neîntreruptă.

___________________________________________________________________________________________

Duhul Sfânt nu e absent din nici o făptură, și mai ales din cele ce s-au învrednicit de rațiune.

___________________________________________________________________________________________

Cel ce crede se teme; cel ce se teme se smerește; cel ce se smerește se îmblânzește; cel blând păzește poruncile; cel ce păzește poruncile se luminează; cel luminat se împărtășește de tainele Cuvântului dumnezeiesc.

___________________________________________________________________________________________

Păcatele ne vin prin reaua întrebuințare a puterilor (facultăților) sufletului. Nici dracii nu sunt prin fire răi, ci prin reaua întrebuințare a puterilor firești s-au făcut răi.

___________________________________________________________________________________________

Iubirea trupească de sine este iubirea pătimașă și nerațională față de trup. Ei i se împotrivește iubirea și înfrânarea. Cel ce are iubirea trupească de sine e vădit că are toate patimile.

___________________________________________________________________________________________

Trei sunt pricinile dragostei de bani: iubirea de plăcere, slava deșartă și necredința. Cea mai rea dintre acestea este necredința.

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.