Rugăciune către Maica Domnului a Sfântului Ioan Damaschin

Toate rugăciunile către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu sunt pline de frumusețe și mângâiere, însă cele alcătuite de Sfinții Părinți sunt deosebite prin faptul că poartă în ele o încărcătură spirituală covârșitoare, izvorâtă din multă dragoste, lacrimi, smerenie și umilință a inimii.

Rugăciune Către Maica Domnului

Rugăciune Către Maica Domnului

Sfântul Ioan Damaschin, autorul acestei minunate rugăciuni, este unul din cei mai mari părinți ai Bisericii Ortodoxe, care a scris și compus numeroase texte despre dogma creștină, poezii și cântări bisericești.

Faptul că Sfântul Ioan Damaschin o prețuia foarte mult pe Maica Domnului și credea în puterea mijlocirii sale se vede și din minunea care s-a săvârșit atunci când Sfântul s-a rugat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să-i vindece mâna tăiată din pricina apărării sfintelor icoane.

Iar ajutorul Maicii Domnului nu a întârziat să apară, căci ea, lipindu-i în chip minunat mâna la loc, arătându-i-se în vis, i-a zis Sfântului Ioan Damaschin: “Vezi că sănătoasă s-a făcut mâna ta. De acum nu te mai supăra pentru aceasta, ci fă-o pe ea trestie a scriitorului ce scrie degrabă, după cum mi-ai făgăduit mie.”

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Născătoarea Luminii celei neînserate, ia aminte la mine, cel ce mă mărturisesc ție. Că m-am întinat și m-am spurcat, și cu totul m-am întunecat eu, ticălosul, cu păcatele mele cele multe, care, suspinând, strigă acum asupra mea către Judecătorul cel nemitarnic, aducând asupră-mi, vai mie, și martori: cerul împreună cu soarele și stelele. Viforul gândurilor m-a cuprins și mă afund întru deznădejde. Iar sufletul meu plin de cutremur așteaptă hotărârea.

Născătoare de Dumnezeu, toată nădejdea mea spre tine am pus-o eu, ticălosul. Iată, fața mea este plină de rușine, ci roagă-te neîncetat Celui pe Care L-ai născut să Se milostivească spre mine, nevrednicul.

Dezleagă legăturile mele cele nedezlegate, ceea ce ai născut lumii pe Izbăvitorul. Albește-mă cu lacrimile pocăinței pe mine, cel ce m-am înnegrit și întunecat. Ridică-mă pe mine, cel omorât de trândăvia cea multă, ceea ce ai născut Viața mea. Și mă întoarce pe mine, cel înstrăinat, către Dumnezeu și îngerii Lui.

Cu adevărat, minune mare este că a suferit Domnul păcatele mele. Cum de nu m-a pogorât de viu în fundul iadului pe mine, ticălosul? Cum de nu a trimis de sus toiag sau sabie, să mă bată? Numai tu, cu adevărat, Stăpână, mi-ai dăruit viață cu rugăciunile tale, așteptând pocăința mea, pe care tu însăți, Preabună, dă-mi-o mie, robului tău. Că tu îmi ești zid și liman, și tărie.

Strălucește peste mine lumina feței tale celei dumnezeiești și mă scoală din somnul lenevirii. Dăruiește-mi umilință, suspin neîncetat și lacrimi fierbinți. Spală întinăciunile mele cele sufletești și dă-mi iertarea cea desăvârșită, ca ceea ce ești om purtător de Dumnezeu și ai născut Dumnezeu purtător de om.

Te voi vedea pe tine, Marie Preacurată, cu ochii gânditori și mă voi bucura. O, milostivire! O, nădejde ne-rușinată! O, viață și lumină dulce a robului tău! Primește rugăciunea aceasta din gură spurcată și limbă întinată. Și mă izbăvește de patimi și de greșeli, și de necazuri, căci acum este vremea de ajutorare. Ca să se bucure de mine, Stăpână, îngerii și sufletele drepților.

Iar eu, cu mulțumire și cu veselie, să măresc numele tău cel preasfânt, Prealăudată, ceea ce poți toate cele ce le voiești, că ai născut pe Dumnezeu, amin.”

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.