Rugăciune pentru ajutor la naștere și pentru sănătatea pruncilor, către Maica Domnului

Nimeni alta nu mai este numită „maicășifecioară” ca Maica Domnului. Dumnezeu a păzit-o nevătămată și la naștere și după naștere, iar Pruncul Care S-a născut dintr-însa a fost zămislit de la Duhul Sfânt, fără sămânță bărbătească.

Nimeni alta nu le poate ajuta pe femeile însărcinate să ducă sarcina la capăt și să nască un prunc sănătos, decât Maica Domnului. Toate femeile ar trebui să se roage ei pentru ocrotirea familiilor și a copiilor lor.

Încă și cele care vor să-și întemeieze o familie să facă rugăciuni către Precurata Maică a Domnului pentru a le izbăvi de căsătorii nepotrivite. Iar cele care nu pot avea copii, să se roage ei pentru dobândirea de prunci.

Așa cum Maica Domnului s-a smerit pe sine și și-a închinat toată viața slujirii Fiului ei, tot la fel trebuie să facă și femeile care dau naștere la prunci. Să se păzească în curăție și cumințenie, pentru ca pruncul lor să se nască sănătos și neaplecat spre patimi. Să îi ofere pruncului toată dragostea și căldura de care are nevoie pentru a crește armonios.

Rugăciunea din timpul sarcinii este esențială pentru creșterea și dezvoltarea morală și spirituală a copilului. Viitoarele mame trebuie să se roage ca Dumnezeu să dăruiască pruncul cu cele mai bune înclinații. Să fie credincios, iubitor de Dumnezeu și de oameni, să fie blând, ascultător, cuminte și supus în toate părinților.

Dacă se vor ruga așa, le va fi mai ușor să îl educe în frica de Dumnezeu și să facă din el un om drept și bine-plăcut lui Dumnezeu.

________________________________________________________________________________________________________

Rugăciune către Maica Domnului pentru ajutor la naștere și pentru sănătatea pruncilor ce se nasc

Preamilostivă Doamnă, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare! Primește smerita noastră rugăciune și nu ne lepăda pe noi, ocrotirea și scăparea noastră. Și nu te îngrețoșa de noi, nevrednicii, ci ca o milostivă, nu înceta a te ruga Celui născut din tine să ne dăruiască iertarea multor noastre greșeli, și să ne mântuiască cu judecățile pe care le știe.

Miluiește-ne pe noi, Stăpână, miluiește-ne pe noi, că nu este nouă mântuire din faptele noastre. Pentru aceasta, cu credință strigăm ție: miluiește-i pe robii tăi și inima noastră stearpă arat-o roditoare de fapte bune. Caută spre noi, nevrednicii, că tu ești nădejdea și acoperământul nostru, viața și lumina inimii noastre.

Ca ceea ce ai născut din pântecele tău Lumina cea neînserată, luminează, Curată, sufletul nostru, și depărtează de la inima noastră tot întunericul. Dăruiește-ne umilință, pocăință și zdrobire de inimă, învrednicește-ne să facem în toate zilele vieții noastre voia Fiului tău și Dumnezeului nostru, și să plăcem în toate înaintea Lui.

O, Maica lui Dumnezeu! Nu înceta a te ruga Celui ce s-a născut din tine pentru toți cei ce aleargă cu credință la sfântă icoana ta, și dă-le lor grabnică ajutorare și mângâiere în necazuri și în nevoi și în pătimiri.

Izbăvește-i pe ei de clevetirea și răutatea oamenilor, de vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți, și de toată nevoia și întristarea. Mântuiește patria noastră, orașul acesta și toate orașele și ținuturile de toate nevoile și necazurile. Milostiv fă-L către noi pe Dumnezeu nostru, abate toate mânia Lui cea pornită asupra noastră, și ne izbăvește pe noi de cuvenita și dreapta Lui amenințare.

De Dumnezeu iubitoare Stăpână, podoaba îngerilor, slava Mucenicilor și bucuria tuturor Sfinților! Roagă-L dimpreună cu noi pe Domnul ca să ne învrednicească a sfârși alergarea vieții noastre în pocăință, iar în ceasul morții, Preasfântă Fecioară, izbăvește-ne de stăpânirea drăcească și de cumplitele întrebări, de vămile cele amare și de focul cel veșnic, ca să ne învrednicim de slăvita împărăție dumnezeiască, mărindu-te pe tine și slăvindu-L pe Cel întrupat din tine, Hristos Dumnezeu, Căruia se cuvine slava, dimpreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

1 comentariu

  1. 1 Timotei cap.2 vers.5

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.