Rugăciune pentru întărirea celor care postesc

Aceste fragmente de rugăciune se găsesc în cartea Triodului, din care se citește în Biserici în timpul Postului Mare.

Sunt specifice acestei perioade de curățire lăuntrică, și de aceea ele ne pot ajuta să trecem mai ușor vremea postului, ținându-ne mintea sus, la Dumnezeu.

Este foarte greu pentru un om să postească dacă acesta nu se roagă, nu-L caută pe Dumnezeu, nu se cercetează lăuntric și nu caută să se îndrepte de patimile care îl stăpânesc: mânie, invidie, iuțime, răutate, răzvrătire, îndreptățire de sine, egoism, clevetire, osândirea aproapelui.

Scopul postirii nu este altul decât despătimirea sufletului. Prin osteneala postului ne arătăm pocăința pentru păcatele săvârșite, dorința de a ne împăca cu Dumnezeu și cu semenii, de a pune început bun vieții noastre.

Postul ne ajută să câștigăm mila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor și lucrarea virtuților: dragostea, bunătatea, blândețea, îndelunga răbdare, facerea de bine, pacea.

Fragmentele de rugăciune de mai jos ne întăresc în osteneala înfrânării de la plăcerile trupului și ne ajută să ne păstrăm cugetul la cele duhovnicești. Învățăm totodată din ele că postul nu este numai al pântecelui, ci și al gurii, al mâinilor, al cugetelor și al tuturor simțurilor.

Rugăciuni în vremea postului

Doamne, cel ce Te-ai răstignit cu trupul, și împreună cu Tine ai răstignit pe omul nostru cel vechi; și cu sulița în coastă împungându-Te, ai împuns și pe șarpele cel pierzător de oameni, pătrunde cu frica Ta carnea mea, și cu dragostea Ta rănește sufletul meu.

Ca privind la patima Ta, cu înfrânare să săvârșesc măsura postului, oprind nu numai pântecele, ci și alte năvăliri ale păcatului; și să jertfesc Ție umilința inimii și smerenia duhului, pentru greșelile ce am făcut mai înainte, de care izbăvește-mă, Iubitorule de oameni.

Cunoscut-am că bună este nouă spre pocăință vremea ce ai hotărât. Deci întru aceasta, Dumnezeule, primește rugăciunile noastre, și le îndreptează înaintea Ta ca niște tămâie bună, ca o jertfă bineprimită.

Vremea postului este veselă. Pentru aceasta, săturându-ne din destul de curăția cea luminată, de dragostea cea curată, de rugăciunea cea luminoasă și de alte multe virtuți, să strigăm luminat: Cruce a lui Hristos preasfântă, învrednicește-ne pe toți a ne închina ție cu inimă curată, dându-ne iertare și mare milă.

Având pe Duhul Sfânt în post ospătător bogat, să ne săturăm de darurile Lui, și din destul să ne ospătăm, lăudându-L ca pe Dumnezeul nostru.

Post adevărat să postim Domnului, precum prin înfrânare de mâncări, așa și de limbă, de mânie, de minciună și prin înstrăinarea de toată altă patimă; pentru ca să vedem Paștile curați.

Postul cel bun hrănind inima, odrăslește dumnezeiește spic copt de virtuți; pe care să-l dorim întru aceste sfinte zile, primind sfințenie.

Să aducem Domnului roade de fapte bune prin post, și să ne ferim de gândurile cele vătămătoare, ca să aflăm desăvârșit dumnezeiasca desfătare.

Sațiul păcatului cel pierzător urăște-l suflete al meu, desfătează-te întru sațiul postului cu cuviință; fă-ți mâncare mântuitoarele porunci, care îți mijlocesc îndulcirea bunătăților celor veșnice, prin credință.

Punându-ne înainte postul masă de taină, ne cheamă pe noi să ne săturăm din destul. Deci să mâncăm ca pe niște bucate darurile Duhului cele de-a pururea vii; să bem ca pe o băutură izvoarele lacrimilor cele ce dumnezeiește izvorăsc, și veselindu-ne, să aducem laudă lui Dumnezeu neîncetat.

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play