Rugăciune de pocăință către Sfântul Înger păzitor

Lucrarea sfinților îngeri în viața noastră este o realitate și nu o închipuire, la fel cum este și cea a demonilor. La Botez, Dumnezeu trimite fiecărui suflet un înger care să-i poartă de grijă.

Rolul îngerului păzitor este să ne ocrotească, să ne îndrume, să se roage pentru noi și să ne ajute pe calea mântuirii. 

Deși ei au mare putere asupra noastră, noi suntem cei care, prin viețuirea noastră rea, alungăm ajutorul lui. Oamenii primesc ajutorul îngerului păzitor doar în măsura în care aceștia se deschid spre Dumnezeu. 

Sfântul Teofan Zăvorâtul spunea că lucrarea îngerului păzitor poate rămâne neroditoare în viața celor care trăiesc în păcate și nu au dorința să se schimbe și să-ți curățească viața.

Îngerul păzitor se străduiește să insufle celui pe care îl ocrotește dorința de mântuire și să îl ajute să iasă din starea păcătoasă în care se află.

Atunci când în suflet este o mare zarvă și neorânduială, și toate gândurile și simțămintele sunt tulburate, înseamnă că asupra lui au înrâurire diavolii, și nu îngerii.

Unui astfel de om, îngerul păzitor nu-i poate insufla nimic bun, pentru că acela nu va lua aminte. El se mâhnește și plânge pentru pierzania sufletului care i-a fost încredințat, și este rănit de păcatele pe care acela le face înaintea lui. 

Când noi ne aducem aminte că avem înger păzitor, și ne întoarcem cu mintea spre el și ne deschidem inima, acesta se apropie de noi și ne învăța toate cele bune: ce, când și cum să facem, ce să nu facem.

Rugăciune de pocăință către Sfântul Înger păzitor

Îngerul cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, către tine cad și mă rog, care ești dat mie de la sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosul meu trup.

Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de frați, cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu mânia, cu scumpătatea, cu desfrânarea, cu mânia, mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile mele cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească.

O, rea voire a mea, pe care nici ființele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine, sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat așa de rău în toate lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul?

De aceea cad înaintea ta, și mă rog, păzitorul meu cel sfânt: Milostivește-te spre mine, păcătosul, și-mi fii mie într-ajutor asupra pizmașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play