Psalmul 22 – pentru liniștirea sufletului și alungarea fricii de moarte

Domnul este luminarea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? (Ps. 26, 1-2).

Al Domnului este pământul și plinirea Lui; lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el (Ps. 23, 1-2).

Psalmul 22 – pentru linistirea sufletului si alungarea fricii de moarte

Psalmul 22 – pentru linistirea sufletului si alungarea fricii de moarte

Domnul este făcătorul și stăpânitorul pământului și al tuturor celor de pe el și de sub el. Lumea și toți locuitorii ei aparțin Lui și se află sub oblăduirea Lui. Aceasta știind, ce loc mai există de teamă, îngrijorare și neliniște?

Psaltirea abundă în astfel de versuri, care fac referire la nădejdea Proorocului David în Dumnezeu. Cel care se îndetelnicește cu citirea psalmilor se umple de aceeași nădejde și credință în ajutorul lui Dumnezeu. Când rostește acele cuvinte este ca și cum însăși inima lui le-ar grăi.

Psaltirea este o carte insuflată de Duhul Sfânt și este plină de puterea lui Dumnezeu. De aceea psalmii lucrează în chip tainic și profund asupra sufletului și cugetului.

Psalmul 22 – pe care îl prezentăm în acest articol – arată limpede de cât de multă pace se împărtășește cel care are cheamă mila lui Dumnezeu cu credință.

Acest psalm se citește la vreme de tulburare, primejdie sau frică de moarte. Versurile sale sunt dătătătoare de pace interioară și liniște sufletească.

Cel care se lasă în voia lui Dumnezeu și se încredere în purtarea Sa de grijă se simte ca un prun în brațele maicii sale. Unuia ca acestia nu-i lipsește nimic, după cum mărturisește Proorocul David.

El petrece în pace și odihnă. Nici de ar fi împresurat de primejdia morții nu se pierde cu firea și nu se înfricoșează. Căci știe că Domnul este alături de el și că mila Lui îi înconjoară.

Psalmul 22 poate fi tâlcuit și ca un psalm profetic care arată bunătățile și desfătarea din Rai. Acel „loc de pășune” sau loc de verdeață închipuie Raiul.

Se leagă profund de experimentarea (pregustarea) zilelor cerurilor pe pământ (încă din viața pământească). Atmosfera de seninătate și de contemplație indică faptul că citirea acestui psalm ajută omul să-și regăsească pacea interioară, liniștea sufletească”.

Este un psalm în care autorul aduce mulțumire lui Dumnezeu și totodată își arată deplina încredere în El.

În trecut, Psamul 22 se cânta în noaptea Învierii de către cei care primeau Sfântul Botez. De aceea este un psalm asociat cu înnoirea sufletului.

Psamul 22 mai este numit și „Psalmul Bunului Păstor”, deoarece primele versuri arată chipul părintesc al lui Dumnezeu Care poartă grijă de toți și de toate. „Sub grija Păstorului cel bun „oile” trec cu ușurință peste toate vicisitudinile vieții”.

Părintele Arsenie spune că oile cele blânde biruiesc pe lupii cei îngrozitori în chip minunat, cu ajutorul lui Dumnezeu. Virtutea care atrage ajutorul lui Dumnezeu este ascultarea față de El și viața curată.

De aceea face pomenire psalmistul de „togaiul și varga” Domnului, Care îl povățuiește pe calea dreptății și care îl mângâie prin îndreptarea pe care i-o dă.

Sfântul Maxim Mărturisitorul găsește prin „toiag” o referire clară la judecata lui Dumnezeu, iar „varga” este de fapt providența Lui, purtarea de grijă cu care mângâie sufletele oamenilor”.

Căci care este tatăl care nu-l ceartă pe fiul pe care îl iubește?

Psalmul 22 este scurt și dulce. Poate fi ușor de reținut, astfel încât să îl putem spune la nevoie pe de rost.

Psalmul 22

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi.

2. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit; la apa odihnei m-a hrănit.

3. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-ma pe căile dreptății, pentru numele Lui.

4. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești.

5. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat.

6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.

7. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

Citește și:

Psalmul 55 – se citește la vreme de frică, deznădejde, tulburare și neliniște sufletească
Psalmul 6 – leac pentru tulburarea sufletului, depresie, suferințe psiho-fizice
Rugăciuni pentru liniștea sufletească
Cum să ajungi la liniștea adevărată și bucuria vieții – Pr. Varnava Iankos

Surse articol:

1. Biblia Ortodoxă, Psalmul 26: https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=26
2. Biblia Ortodoxă, Psalmul 22: https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=22
3. Biblia Ortodoxă, Psalmul 23: https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=23
4. Părintele Arsenie Boca, Psalmul 22, – Cărarea Împărăției și Psaltirea lui David, Psalmii 31-60, Vol. II, Editura Cristimpuri, Ploiești, 2014, pp. 119-123

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.