Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu Împărăteasa tuturor

Când ne adresăm mamei, nu putem cere decât dragostea ei. Cu atât mai mult când ne rugăm Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Ea este Maica Domnului și maica noastră, a tuturor.

Rugaciune catre Maica Domnului

Rugaciune catre Maica Domnului

Fiți fiii Maicii Domnului și veți vedea!” spune Arhimandritul Arsenie Papacioc.

Ea este stăpâna cerului și a pământului. Pe ea a așezat-o Dumnezeu deasupra tuturor îngerilor, serafimilor și heruvimilor.

Ea stă alături de Dreptul Judecător și Îl roagă neîncetat pentru neamul creștinesc.

Rugăciunea ei este la fel de puternică precum puterea lui Dumnezeu.

Pe ea trebuie să o chemăm clipă de clipă să ne ajute. Pentru că nu există om pe care ea să nu îl audă când strigă către ea în vremea necazului și să nu se plece spre el cu mângâiere.

„Este la dispoziția fiecărui creștin. Nu există o rugăciune cât de mică, trăită, să nu te audă Maica Domnului, să nu coboare”.

A fi fiii Maicii Domnului înseamnă a împlini poruncile Fiului ei. Căci atunci când i-a ajutat pe nuntașii din Cana Galileii le-a spus să facă tot ce le va spune El, adică Mântuitorul Hristos.

Să fim și noi cu luare aminte la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos și să împlinim poruncile Lui cu toată inima.

Cererile creștinului cu o viață curată ajung grabnic la cer.

Dacă lui Dumnezeu îi place să locuiască în inima omului, cu atât mai mult Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care este din neamul nostru omenesc.

Ea este cea mai smerită dintre toate făpturile pământești. De aceea inima ei de mamă nu poate rămâne indiferentă la cererile fiilor ei.

„Aveți încredere în Maica Domnului până la urmă. Te scapă din starea în care ești”.

Rugăciunea către Născătoarea de Dumnezeu Împărăteasa tuturor

Această rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu Împărăteasa tuturor a fost alcătuită de Calist Monahul.

Iubitoare de oameni, iubitoare de bine, iubitoare de milostivire, Maică Fecioară, mireasă a lui Dumnezeu, Stăpână și Doamnă a toată zidirea cea văzută și gândită, ca ceea ce în chip negrăit ai născut pe Făcătorul și Stăpânul acestora și pentru aceasta ai îndrăzneală către Dânsul neasemănată.

Caută cu dragoste spre mine ticălosul și nevrednicul robul tău, care în lenevire și în trândăvire necurmat viețuiesc și cu dulcețile mă amăgesc și mă mângâi, și tot trupul mi-l întinez prin vedere, prin auzire, prin limbă, prin pipăire, prin mirosire, și în scurt să zic, cu totul m-am făcut păcat nici o parte nu mi-a rămas sănătoasă.

Căci o dată biruit fiind de păcat, sunt tras către orice vrea el. Pentru aceea, de mare ajutor îmi este trebuință, care, în afară de al Tău, nu se află în toată zidirea, Atotputernico.

Așadar, nu mă trece cu vederea, Preacurată. Căci toți m-au trecut cu vederea și au trecut pe lângă mine, văzând nevindecarea mea – proorocii, apostolii, dascălii, drepții, dumnezeieștii părinți – și am rămas singur, ca un mort în mormânt, întru cele întunecate și în umbra morții.

Și nu este nimeni care să-mi ajute nicidecum. Dar mai având puțină rămășiță de viață, cu mic glas strig către Tine, Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce toate le poți, ceea ce toate le săvârșești.

Pentru că cele ce tu vrei și le voiești, acelea și Fiul tău le voiește. Căci tu, Împărăteasa tuturor, foamea și setea Lui o saturi, adică mântuirea oamenilor, și pentru aceasta te-a făcut pe tine Maică a Lui, ca să împlinești dprințele Lui.

Căci se bucură și se veselește când ceri îngăduință pentru cei obosiți, și mai ales pentru mine, cel ce port rană pe tot trupul.

Cercetează neputința mea, Binecuvântato! Tămăduiește rănile mele, Preaslăvito! Vezi chinuirea sufletului meu, cea cu dar dăruită. Întru deznădăjduire mă aflu și curând va cădea în iad sufletul meu, de nu îmi vei ajuta tu, Stăpână.

Ai milostivire, ai iubire de oameni, de aceea nu trece cu vederea această ticăloasă rugăciune a mea ce ți se aduce din buzele spurcate, ci stai de față mie, celui ce de-a pururea te chem și-mi fii mie mângâiere neîntinată.

Să-mi fii mie îndemnare nestricată, liniște preaplină, podoabă, Mireasă prea frumoasă a Părintelui Celui ceresc.

Să-mi fii mie apărătoare, păzitoare, părtinitoare, scăpare, ajutătoare, acoperîmânt în toată vremea și locul, ziua și noaptea când dorm, iar după ce mă scol, când umblu. Căci poți, și nimic nu îți este cu neputință.

Năpădirile și năvălirie celor potrivnici risipește-le și le pierde de la mine, Preasfântă. În vremea ieșii ticălosului meu suflet sârguiește-te, și de silnicia cea netrecută și înfricoșartă a viclenilor draci izbăvește-mă.

Să nu lași, Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, să se bucure de mine, ci Fiul tău și sfinții îngeri să se bucure de mântuirea mea, iar vrăjmașii Lui și ai zidirii Lui, cu deșarte nădejdi să se amăgească.

Și în ziua cea de obște și înfricoșată a Judecății a toată lumea, de munca cea veșnică izbăvește-mă și al slavei cele negrăite a Fiului tău și Dumnezeu moștenitor arată-mă. Așa, mult-milostivă Marie, Mireasă a lui Dumnezeu, ca să te laud, bine să te cuvântez și să te măresc pe tine, cea mai înaltă decât toate oștirile arhanghelilor, cea mai cinstită decât heruvimii, cea mai slăvită decât serafimii, Maica lui Dumnezeu cea curată, nădejdea mea cea adevărată și întemeiată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Surse articol:

  1. Rugăciunea către Născătoarea de Dumnezeu Împărăteasa tuturor a lui Calist Monahul, Cele mai Frumoase Rugăciuni ale Ortodoxiei, Editura Anastasia, București, 1827, pp. 26-30

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.