Pentru ce bem AGHIASMĂ MARE timp de 8 zile – pentru sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare

Este foarte important să știm pentru ce anume luăm Aghiasma Mare, și care sunt darurile lui Dumnezeu ce vin prin stropirea cu ea sau gustarea din ea.

Găsim răspunsul la această întrebare în cererile pe care preotul le face în timpul slujbei de sfințire a apei mari:

Aghiasma Mare

Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viață veșnică, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta dintr-însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne învrednicim noi să ne umplem de sfințenie prin gustarea din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm.

La fiecare dintre aceste cereri, credincioșii care participă la slujbă rostesc într-un glas „amin”, adică „așa să fie”. Ei se roagă împreună cu preotul în taina inimii lor pentru ca Dumnezeu să reverse peste dânșii lucrarea curățitoare prin stropirea și gustarea apei sfințite.

Poate că unii credincioși nu au posibilitatea să participe la slujba de Sfințire a Apei Mari în ziua Bobotezei, din binecuvântate pricini, și nu au prilejul să audă rostindu-se aceste rugăciuni minunate. Sfințirea apei se face prin intervenția nevăzută a Duhului Sfânt, deci nu este o lucrare omenească.

Iată darurile pe care Dumnezeu le trimite asupra apei pe care preotul o pune înainte și pentru care face rugăciuni:

„Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta, cu Duhul Tău cel Sfânt. Dă tuturor celor ce se vor atinge de dânsa și se vor stropi și o vor gusta: sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare.

Și-i dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnicie, plină de putere îngerească.

Ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta dintr-însa să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecare patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat.

Deci prăznuind pomenirea acestei taine dumnezeiești, ne rugăm Ție, Stăpâne, Iubitorule de oameni, stropește și peste noi, nevrednicii robii Tăi, după făgăduința Ta cea dumnezeiască, apa cea curățitoare, darul milostivirii Tale, ca să fie bine-primită bunătății Tale cererea noastră, a păcătoșilor, pentru apa aceasta; și printr-însa să se dăruiască nouă și tot poporului Tău celui credincios binecuvântarea Ta, spre slava sfântului și închinatului Tău nume.

Rugăciune la Sfințirea Aghiasmei Mari

Să cântăm credincioșii mărimea binefacerii lui Dumnezeu către noi, că făcându-Se om, pentru păcatele noastre, pentru curățirea noastră Se curățește în Iordan Cel singur curat și nestricăcios, sfințindu-ne pe noi și apele, și zdrobind capetele balaurilor în apă. Deci să luăm apă cu mulțumire, fraților, căci celor ce o iau cu credință, se dă în chip nevăzut harul Duhului, de la Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor noastre.”

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

[bws_google_captcha]