RUGĂCIUNEA fără de care nu ar trebui să începem nici o lucrare în viața noastră

Este vorba despre rugăciunea „Împărate Ceresc”, pe care o rostim înainte de a începe orice altă rugăciune, deoarece prin ea dobândim ajutorul Duhului Sfânt.

Starețul Nicon de la Schitul Optina spunea că ar trebui să rostim mai des această rugăciune, nu doar în biserică, ci și atunci când lucrăm, cerând ajutorul Duhului Sfânt, iar atunci când o ascultăm, să fim foarte atenți la cuvintele ei:

Rugăciune

„Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule Adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre”.

Teologul francez Olivier Clement spunea că „nu se începe nici o lucrare importantă, nici în biserică, nici în lume, înainte de a o spune”.

După cum spunea Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani (8, 26): „Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite”.

Duhul Sfânt este una din persoanele Sfintei Treimi. Mântuitorul Îl numește „Mângâietor”. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în inima și în ființa noastră se descoperă prin Duhul Sfânt. În traducere din limba engleză, Mângâietorul este cel care întărește și dă adevărata putere sufletului omului.

Duhul Sfânt este suflare de viață și dătător de viață. Totul este pătruns de har. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „Sfântul Duh este prezent în existența însăși a lumii”, în toate ființele și lucrurile create. De aceea se spune în această rugăciune că El este pretutindenea și pe toate le împlinește. Tot ceea ce este viu este însuflețit de suflarea divină.

El are puterea să schimbe lăuntrul nostru, mintea și viața noastră. „Duhul este chiar Dumnezeu în toate, care dă viață și duce toate la desăvârșire, întru frumusețe.”

De aceea Îl chemăm și spunem: „Vino și Te sălășluiește în noi”. El ne umple de toate darurile lui Dumnezeu. Iar roadele Duhului Sfânt, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt acestea: “dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția.” (Galateni 5, 22-24) Acestea sunt semnele prezenței lui Dumnezeu în noi.

Lucrarea Duhului Sfânt este curățitoare – “și ne curățește de toată întinăciunea”, spunem în această rugăciunea. Întinăciunea noastră nu este una exterioară, ci una sufletească. Mântuitorul a spus că ceea ce spurcă pe om nu este ceea ce intră în gura lui, ci ceea ce iese din gură, adică toate răutățile și nedreptatea. “Cele ce ies din gură pornesc din inimă, și aceea spurcă pe om.” (Matei 15, 18).

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play