RUGĂCIUNE pentru izbăvirea de GÂNDURI rele

Lupta cu gândurile este una din cele mai anevoioase lupte ale omului care voiește să se curețe de patimi și să se facă bineplăcut lui Dumnezeu.

Sfinții Părinți spun că rădăcina tuturor păcatelor se află în cugetele cele rele. De aceea se cuvine să ne îngrijim de ceea ce lucrează mintea noastră, și să încercăm pe cât posibil să punem pază strașnică, alungând toate cugetele necurate.

Rugăciune

Rugăciune

Sfântul Marcu Ascetul spunea că lui Dumnezeu nu i se ascunde nici un gând al nostru. El măsoară și cântărește toate gândurile noastre. Vom fi judecați nu numai după fapte, ci mai ales după gândurile și intențiile noastre.

Cel ce primește gândurile rele care-i vin în minte și nu le taie de îndată, vorbește cu ele și se învoiește cu ele, ajunge în cele din urmă să săvârșească păcatul. Gândurile rele nu ar avea asupra noastră nici o putere dacă ne-am strădui să le izgonim la timp din mintea și din inima noastră.

Rugăciune pentru izbăvirea de gânduri rele

Dumnezeule mai înainte de veci, Care cunoști cele ascunse, Care cerci inimile și rărunchii, Cela ce șezi pe heruvimi și vezi adâncurile, Care de departe pricepi gândurile mele!

Tu știi că urăsc gândurile necurate, scârbavnice, hulitoare, care năvălesc fără de rușine asupra mea, și că nu mă învoiesc cu ele, și rog bunătatea Ta:

Ceartă duhul cel hulitor, ca să se depărteze de la mine, izgonește toate gândurile rele, ca să nu mă mai necăjească. Alină tulburarea inimii mele, potolește viforul gândurilor mele, rușinează-l pe vrăjmaș, care smintește conștiința mea, ca să nu se mai bucurie potrivnicul meu de mine.

De Tine ascultă toate: poruncește viforului și tulburării minții mele ca să se liniștească, încât să slujesc fără îndoială și tulburare Ție, Domnului meu, în toate zilele vieții mele. Amin.”

Sfântul Dimitrie al Rostovului îi povățuiește pe cei tulburați de gândurile rele și hulitoare să nu se teamă, nici să se necăjească peste măsură, ci să se roage cu credință Domnului pentru a izgoni această ispită.

Gândurile de hulă sunt semănate de cel rău în mintea celor credincioși, care se nevoiesc pentru Dumnezeu. Ele nu sunt ale noastre, ci sunt insuflate de vrăjmașul diavol care voiește să ne aducă la îndoială și mai apoi la necredință.

Atunci când ne chinuie gândurile de hulă împotriva lui Dumnezeu, Sfântul Dimitrie al Rostovului spune să rostim Crezul, făcând cât de multe metanii putem.

Dacă aceste gânduri se îndreaptă împotriva Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să rostim o rugăciune către Maica Domnului, un tropar al ei, cu metanii, zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine păcătosul!”

Gândurile de hulă împotriva Sfintelor Taine ale lui Hristos pot fi alungate cu rugăciunea care se citește înainte de Sfânta Împărtășanie:

„Cred Doamne, și mărturisesc, că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu Celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei credincioși, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacurat Trupul Tău, și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu știință și cu neștiință.

Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașului Tău taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Ci ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ție: Pomenește-mă Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.”

 

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.