Rugăciune către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena (22 iulie), izbăvitoarea de duhurile necurate

Sfânta Maria Magdalena este considerată prima și cea mai mare uceniță și mironosiță a Mântuitorului Hristos, și cea care L-a iubit foarte mult pe Domnul. Nu trebuie confundată cu femeia păcătoasă, căci tradiția Bisericii o arată ca pe o femeie cu viață curată.

Numele ei se trage de la cetatea Magdal, ținutul în care s-a născut. Sfânta Maria Magdalena era chinuită de multe duhuri necurate. Aflând însă de Hristos, că umbla în vremea aceea prin cetățile Galileii tămăduind bolile și scoțând afară pe diavoli, a crezut în El cu toată inima ei și a primit slobozire neputințelor ei cumplite

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena

.După cum aflăm din Sfânta Scriptură, Mântuitorul a scos dintr-însa șapte demoni, și a făcut-o din nou sănătoasă, nu doar trupește, ci și sufletește. Căci luminându-i-se cugetul cu cunoașterea dumnezeiască, ea a cunoscut că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Cel trimis de Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea lumii, și i-a urmat Lui împreună cu celelalte femei până la moartea Sa.

Ea a slujit pe Mântuitorul cu dragoste și evlavie până la răstignirea pe cruce și îngroparea sfântului și preacuratului Lui trup. Este pomenită de trei ori de către Sfântul Evanghelist Matei. Odată spune că Maria Magdalena era între femeile slujitoare care veniseră după Iisus din Galileea și priveau de departe. (Matei 27, 55-57)

Altă dată o vedem pe Maria Magdalena și pe cealaltă Marie (Maica Domnului) șezând în fața mormântului Domnului. (Matei 27, 61) Atât de mare era dragostea ei față de Domnul, că nu s-a rușinat de patimile Lui, nu s-a înfricoșat de iudeii răzbunători precum apostolii, și nu s-a dezlipit de El nici după moartea Sa.

În Evanghelia Sfântului Apostol Ioan (capitolul 20), ni se spune că Maria Magdalena este prima căreia Domnul i S-a arătat după înviere. Ea este și prima vestitoare a Înverii Domnului.

Întocmai ca și apostolii, Maria Magdalena a propovăduit multor popoare Evanghelia Domnului, întorcând pe mulți păgâni la credința cea adevărată și săvârșind tămăduiri cu puterea Duhului lui Dumnezeu. De aceea este numită “întocmai cu Apostolii”.

Și-a sfârșit alergarea pământească la Efes, și a fost îngropată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Părticele din sfintele moaște ale Sfintei Maria Magdalena se găsesc astăzi în Sfântul Munte, la Mănăstirile Simonos Petra, Dionisiu și Esfigmenu, în Biserica Sfântul Maxim din Marsilia, în bazilicile Lateran din Roma, dar și în România, la Biserica Mihai Vodă și Biserica Pajura din București.

Rugăciune către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena

O, sfântă și prealăudată mironosiță și întocmai cu Apostolii, uceniță a lui Hristos, Marie Magdalena! Către tine alergăm cu osârdie, și cu inima înfrântă ne rugăm, ceea ce ești bună mijlocitoare pentru noi către Domnul. 

Tu, care, cu harul lui Dumnezeu ai scăpat de tirania demonilor, izbăvește-ne și pe noi din mrejele vrăjmașului prin rugăciunile tale, ca în toată viața noastră să slujim cu vorbirea, cu fapta, cu gândul și cu tot cugetul inimii noastre Unuia Dumnezeu, precum am făgăduit Lui la Sfântul Botez.

Tu ai iubit pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât toate cele pământești, și Aceluia ai urmat în toată viața, hrănind cu dumnezeiasca Lui învățătură nu numai sufletul tău, ci aducând mulțime de oameni de la întunericul păgânătății la lumina lui Hristos. Aceasta știind, te rugăm:

Cere nouă de la Hristos Dumnezeu harul cel luminător și sfințitor, ca să sporim în credință și în viețuire curată, în dragoste de Dumnezeu și lepădare de sine, ca să slujim aproapelui fără lenevire la nevoile lui cele duhovnicești și trupești, avându-te pe tine pildă de viețuire duhovnicească și iubire de semeni.

Sfântă Marie Magdalena, ceea ce ai viețuit pe pământ ocrotită de harul lui Dumnezeu, și cu pace te-ai sălășluit în cer, roagă-te Mântuitorului Hristos să ne învrednicească și pe noi, prin rugăciunile tale, să săvârșim călătoria vieții noastre fără împiedicare, în pace și în pocăință, și să ne sfârșim viața în sfințenie, învrednicindu-ne de fericire în viața veșnică. 

Pentru ca împreună cu tine și cu toți Sfinții, totdeauna să lăudăm pe Dumnezeu Cel slăvit în Sfânta Treime: Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Sursă: http://www.doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantei-mironosite-intocmai-cu-apostolii-maria-magdalena

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.