SMERENIA risipește toată lucrarea celui rău (pildă din Pateric)

„Rogu-vă pe voi fiilor, pentru Domnul, să iubiți smerenia, pentru că Domnul Însuși S-a smerit pentru noi, până la moarte și răstignire”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Omul smerit cu duhul petrece pururea în pace cu sine și cu ceilalți, netulburat de nimic. Domul Însuși ne spune: „Învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre”. (Matei 11, 29)

Smerenia Risipește Lucrarea Celui Rău

Smerenia Risipește Lucrarea Celui Rău

Mândria înseamnă să crezi că ești mai bun decât toți, și să-i socotești pe ceilalți mai prejos decât tine. Smerenia în schimb, este virtutea cea mai iubită de Dumnezeu, care îl mântuiește pe om și îl face moștenitor Împărăției Cerurilor.

Cel smerit se vede pe sine mai rău decât toți, nu judecă pe nimeni și nu caută interesul său. El are mereu disponibilitate să ajute, să se facă util celor din jurul lui. Un om ca acesta îi slujește pe toți cu dragoste, și este cel mai liniștit și împăcat sufletește. Nu se tulbură din pricina nedreptăților, nici nu se dezvinovățește când este mustrat sau izgonit, ci este gata să ia oricând asupra lui orice necaz, voind să pătimească în locul altuia.

Iată ce frumos vorbește Mântuitorul despre smerenie, și ce înseamnă ea, dându-Se pe Sine exemplu și pildă de urmat:

„Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă.

Că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți.” (Marcu 10, 42-45)

Pildă de smerenie, din Pateric

Smerenia este o forță extraordinară împotriva duhurilor rele. Ea îl îngrădește pe om cu puterea lui Dumnezeu, și îl păzește nevătămat de toate cursele vrăjmașului. Este cea mai puternică armă împotriva diavolului, care din pricina mândriei a căzut din slava cerească și din înger de lumină s-a prefăcut în înger întunecat.

Erau doi frați călugări, care de multă vreme viețuiau în dragoste împreună, amândoi la un loc. Iar vrăjmașul diavol, pizmuind traiul lor cel bun, a vrut să-i despartă pe ei, unul de altul. Deci a făcut între ei o pricină ca aceasta:

Fratele cel mic a aprins lumânarea și a pus-o pe ea la locul ei, iar diavolul, făcând pacoste, a prăvălit lumânarea jos și s-a stins. Ci fratele cel mai mare, mâniindu-se foarte din aceasta, a lovit cu patimă pe fratele său cu palma peste obraz, iar acesta, cu smerenie, s-a închinat lui până la pământ, zicând:

Iartă-mă frate, că te-am supărat, ci așteaptă puținel și iar o voi aprinde.

Dar puterea lui Dumnezeu a pedepsit pe acel diavol până ce s-a făcut ziuă. Iar dacă s-a făcut ziuă, a mers acel diavol în capiștea idolească (templu al zeilor păgâni) și se jeluia mai marelui său, spunându-i toată întâmplarea ce a vrut să facă, și ce a făcut acelor călugări, și cum s-a smerit călugărul cel mai mic celui mai mare, și cum pentru smerenia aceluia, puterea lui Dumnezeu l-a pedepsit pe el până la ziua.

Acestea spunându-le, diavolul se jeluia stăpânului său în capiștea idolească, iar slujitorul cel idolesc, întâmplându-se atunci acolo în capiște, a auzit cele ce se jeluia acel drac, și se mira de neputința lor.

Deci, smerindu-se în inima lui, s-a dus la o mănăstire și s-a făcut călugăr iscusit și smerit, și spunea fraților zicând:

Smerenia risipește puterea vrăjmașului, că eu am auzit dracii grăind și vorbind între dânșii și zicând: De vom face tulburare și vrajbă între călugări, și de se va întoarce unul dintr-înșii și smerindu-se, se va închina fratelui său, atunci acela toată puterea noastră risipește.”

Acestea auzind noi, fraților, să ne silim să câștigăm smerenia, care risipește puterea diavolului, și așa Dumnezeul păcii va fi cu noi și ne va feri pe noi de tot lanțul vrăjmașului.

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.