Sfântul Întâi Mucenic și Arhidiacon ȘTEFAN – mesajul pe care ni-l transmite peste veacuri

Sfântul Mucenic Ștefan este ușa mucenicilor, cel dintâi dintre martirii Bisericii lui Hristos, și una din pildele cele mai vii de curaj și jertfelnicie pentru dragostea lui Dumnezeu, și de iertare față de prigonitori, după însuși modelul Mântuitorului.

Sfântul Mucenic Ștefan

Sfântul Mucenic Ștefan

Sfântul Mucenic Ștefan este considerat un deschizător de drumuri pentru toți mucenicii care i-au urmat modelul hristic. Ștefan îi iubea pe cei care îl prigoneau și care, în cele din urmă, l-au ucis cu pietre, rugându-se pentru ei. El se face nouă, tuturor, pildă de dragoste desăvârșită. Frumusețea și bunătatea lăuntrică a Sfântului Ștefan trebuie să ne schimbe și pe noi, care atunci când ni se face un rău, avem tendința să ripostăm și să răspundem cu rău la rău.

Sfântul Mucenic Ștefan este un puternic rugător înaintea tronului Preasfintei Treimi, și mai ales un grabnic ajutător atunci când avem de trecut prin încercări grele.

Viața Sfântului Mucenic Ștefan

Aflăm din Faptele Sfinților Apostoli că după Înălțarea Domnului la cer și întemeierea Bisericii, cuvântul lui Dumnezeu creștea, iar numărul celor care se converteau la credința creștină se înmulțea foarte în Ierusalim. Din acest motiv, Apostolii aveau nevoie de mai mulți diaconi, bărbați drepți și sfinți, care să îi ajute la predicarea Evangheliei, la botezuri și la alte slujbe ale Bisericii.

Astfel că aceștia au ales șapte bărbați buni și înțelepți: pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae. Și punându-și mâinile peste ei, s-au rugat pentru ei.

Ștefan cunoștea bine Scriptura, iar cuvântul lui avea multă putere. Fiind plin de har, făcea mari minuni și semne în popor. Dar după cuvântul Mântuitorului, toți cei care vor să-L urmeze și să-I slujească, vor aveamari necazuri în lume: “Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.” (Ioan 15, 18-21).

Astfel încât, ridicându-se saducheii și fariseii din sinagoga libertinilor au început a se sfădi cu Ștefan. Dar nu puteau sta împotriva înțelepciunii și a Duhului Sfânt care sălășluia în el. Atunci au adus martori mincinoși să spună că l-au auzit pe Ștefan rostind cuvinte de hulă împotriva Legii lui Moise și lui Dumnezeu, întărâtând astfel poporul, bătrânii și cărturarii. Și năpădind asupra lui, l-au răpit ducându-l în sinedriu. Se știe că în vremea aceea, blasfemia era pedepsită cu moartea.

“L-am auzit zicând că Iisus, Nazarineanul acesta, va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.”

Dar ațindindu-și ochii asupra lui Ștefan, toți cei din sinedriu au văzut fața lui luminând ca și chipul unui înger. Și el, înfruntându-i cu tăria Duhului care via întru el, i-a mustrat zicând:

“Bărbați frați, pentru ce s-au înmulțit răutățile voastre și este tulburat tot Ierusalimul? Fericit este omul acela care crede, și nu se îndoiește de Iisus Hristos, că El este Cel care a plecat cerurile și S-a pogorât pentru păcatele noastre. Acesta neputințele noastre le-a luat, și bolile noastre le-a purtat.

Voi, cei tari la cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotrivă Duhului Sfânt. Precum părinții voștri, așa și voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinții voștri? Și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători și ucigași v-ați făcut voi acum. Voi, care ați primit Legea întru rânduieli de la îngeri, și n-ați păzit-o!”

Fariseii, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor, scrâșnind din dinți împotriva lui. Iar Ștefan, privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu, și a zis: “Iată, văd cerurile deschise, și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”

Iar ei, strigând cu glas mare, și-a astupat urechile și au năvălit asupra lui. Și scoțându-l afară din cetate, l-au bătut cu pietre. Iar Ștefan, se ruga și zicea: “Doamne Iisuse, primește Duhul meu!” și îngenunchind, a strigat cu glas mare:

“Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” Și zicând acestea, și-a dat sufletul în mâinile Domnului. (Fapte 6-7, 1-60)

Potrivit tradiției Bisericii, Sfântul Mucenic Ștefan a fost îngropat în mormântul unui creștin, întrucât cei uciși cu pietre nu puteau fi puși în cavoul familiei. Moaștele Sfântului Mucenic Ștefan au fost descoperite în anul 415.

Nu doar cei care poartă numele Sfântului Mucenic Ștefan trebuie să-i urmeze modelul, ci toți creștinii care Îl iubesc pe Dumnezeu și vor să-I arate aceasta păzindu-i poruncile.

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.