Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan

Sfântul Iacob, sau Iacov, fiul lui Zevedei, era din Betsaida Galileii, dintr-o familie de pescari.

Era frate cu Sfântul Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, fiind unul din cei doisprezece chemați de Mântuitorul Hristos de la vânzarea peștilor la ucenicie.

Sfântul Apostol Iacob, Fratele lui Ioan (30 Aprilie)

Sfântul Apostol Iacob, Fratele lui Ioan (30 Aprilie)

Viața Sfântului Apostol Iacob

A fost numit Iacob cel Mare, spre a-l deosebi de Apostolul cu același nume, care a fost cel dintâi episcop al Ierusalimului, și care s-a numit Iacov cel Mic.

La chemarea Domnului, cei doi frați au lăsat mrejele, și pe tatăl lor, și au urmat pe Hristos. ei știau, ca foști ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, că Iisus este Hristosul, Mesia Cel mult așteptat pentru mântuirea lumii.

De aceea, atât Iacob, cât și Ioan, credeau în El, luând aminte cu multă râvnă la învățăturile sfinte care ieșeau din gura Lui, fiind martori la multele minuni făcute de Mântuitorul înaintea lor.

Și atât de mult îi iubea pe acești doi frați Domnul, încât unuia (lui Ioan) i-a dat spre rezemare pieptul Său, iar celuilalt (lui Iacob) i-a făgăduit paharul pe care El Însuși l-a băut.

Însă și ei, atât de mult L-au iubit pe Domnul, și atâta râvnă au arătat față de Dânsul, încât și foc din cer au voit să se pogoare peste cei care nu credeau în El. Pe acești doi frați, Hristos i-au numit “fii tunetului“.

Acestor doi, și lui Petru, Mântuitorul le-a descoperit mai mult decât celorlați Apostoli dumnezeieștile Lui taine, precum s-a petrecut pe Tabor, când a voit să-Și arate slava dumnezeirii Sale.

Iar mai târziu, în Ghetsimani, când le-a descoperit tot lor trei, taina cea adâncă a Crucii, și a smereniei Sale.

Tradiția mărturisește că după patima cea de bunăvoie, după Învierea și Înălțarea Domnului la cer, după primirea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Iacob a fost în Spania și în alte părți.

Acolo a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, și că s-a întors la Ierusalim, învățând cu toată îndrăzneala că Iisus este adevăratul Mesia, Mântuitorul lumii.

Aceasta văzând-o păgânii, s-au pornit cu mânie mare și au îndemnat pe Irod Agripa să ridice prigoană asupra Bisericii lui Hristos, iar pe Sfântul Apostol Iacob să-l ucidă.

Deci Irod, punând mâna pe câțiva din fruntașii Bisericii, și a ucis pe Iacob, fratele lui Ioan cu sabia, iar pe Petru l-au închis în temniță.

Și, așa cum spune tradiția bisericii, după tăiere, ucenicii Sfântului Iacob, luând trupul învățătorului lor, după dumnezeiască povățuire, l-au dus în Spania.

Până acum, la mormântul lui de la Compostella, se săvârșesc minuni, întru slava lui Iisus Hristos Dumnezeu, Cel ce este slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, de toată făptura în veci, amin.

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.