Floriile, Intrarea Domnului în Ierusalim – semnificații și tradiții

Intrarea Domnului în Ierusalim este pe jumătate o sărbătoare festivă, și pe jumătate o zi înveșmântată în tristețe. Hristos vine, însă El pășește pe drumul presărat cu flori care duce spre moarte.

Floriile, Intrarea Domnului în Ierusalim – semnificații și tradiții

Floriile, Intrarea Domnului în Ierusalim – semnificații și tradiții: Basilica.ro

Intrarea Domnului în Ierusalim

“Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis:

„Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.

Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegaţi?”, să-i spuneţi aşa: „Pentru că Domnul are trebuinţă de el.” 

Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul?” Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.”

Şi au adus măgăruşul la Iisus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el şi au aşezat pe Iisus, călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.

Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.

Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”

Unii farisei din norod au zis lui Iisus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga” (Luca, cap. 19).

… mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau:

“Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!” Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: “Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei”.

Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta” (Ioan, cap. 12).

Semnificații duhovnicești

Duminica Floriilor ni-L prezintă pe Dumnezeu cu chip de rob, smerit și blând, Care vine la noi călare pe un mânz.

El este Mielul lui Dumnezeu, Care de bunăvoie se dă pe Sine pentru viața lumii, având bucuria răscumpărării neamului omenesc de sub robia păcatului, a morții și a iadului și totodată durerea că jertfa Sa nu va fi de ajuns pentru mântuirea celor care nu vor să creadă în El.

Intrarea în Ierusalim înseamnă de fapt intrarea lui Dumnezeu în cetatea sufletului nostru, cel mai sfânt și curat loc al omului, și fericit este acela care-L primește cu credință și cântări de bucurie.

Această intrare este dureroasă și dificilă, din pricina mulțimii păcatelor care sălășluiesc în noi și care au nevoie de curățire.

Sfinții Părinți spun că mânzul asinei este chipul firii noastre înjosite și îndobitocite de păcat, și totodată chipul smereniei desăvârșite prin care Dumnezeu se coboară în mijlocul făpturilor Sale.

El, Care este foc arzător, lumină orbitoare, slavă neajunsă și iubire mistuitoare, nu se putea pogorî la noi astfel, ci a luat chip smerit și blând, pentru a nu ne arde cu dumnezeirea Lui.

Deși lumea Îl primește ca pe un împărat și-l ovaționează, înfățișarea Lui umilă ne spune că Hristos nu este un împărat pământesc, ci Fiul supus al Tatălui Care L-a trimis, împărat al unei împărății cerești și veșnice.

Mulțimile și copiii, în semn de bucurie, purtau ramuri de finic în mâini și aruncau înaintea Lui pe cale frunze de palmier și smochin, care sunt simboluri ale biruinței.

Sărbătoarea Floriilor – tradiții

Credincioșii ortodocși petrec această zi de bucurie ca întărire pentru zilele de tristețe care urmează în Săptămâna Patimilor.

În biserici, sărbătoarea este marcată de ramuri de salcie (stâlpări), care amintesc de ramurile verzi cu care iudeii L-au întâmpinat de Domnul în Ierusalim.

La finalul slujei Sfintei Liturghii, preoții rostesc o rugăciune de binecuvântare, apoi stropesc ramurile de salcie cu agheasmă pentru a le sfinți și a le împărți credincioșilor veniți la biserică.

Cu aceste ramuri se împodobesc icoanele din casă și se păstrează cu evlavie, sau se agață la ușă.

Fiind o sărbătoare a bucuriei, Biserica a rânduit pentru Duminica Floriilor dezlegare la pește.

Sărbătoarea Floriilor este o sărbătoare a primăverii, când toți cei care poartă nume de flori sunt felicitați: Viorica, Viorel, Florin, Florica, Lăcrămioara, Crina, Camelia, etc.

Troparul Intrării Domnului în Ierusalim

„Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.

Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului.”

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

1 comentariu

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.