Psalmul 90 – psalmul răzbunării lui Dumnezeu

Psalmul 93 este o creație a Regelui David, în care face deseori referire la necazurile pe care le suferă din pricina celor nedrepți.

Până când se vor făli cei care lucrează nedreptatea? Până când se vor înălța cei care fac fărădelege?

Psalmul 93 - psalmul razbunarii lui Dumnezeu

Psalmul 93 – psalmul razbunarii lui Dumnezeu

Psalmul 93 – pentru ce se citește

David Îi cere lui Dumnezeu să facă dreptate, să răsplătească celor păcătoși. De aceea el spune încă dintru începutul psalmului că „Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit” acestea.

David Îi cere lui Dumnezeu să-și arate puterea și judecata Sa cea dreaptă. „Înalță-Te Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri”.

Sfântul Arsenie Capadocianul folosea acest psalm cu același scop: „pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oamenii turbulenți care pricinuiesc probleme neamului și aduc tulburare oamenilor, provocând necaz prin neorânduială și dezbinare”.

Proorocul David îi numește neînțelepți pe aceia care asupresc poporul și trăiesc cu falsa impresie că nimeni nu îi vede și nu nimeni nu-i va pedepsi.

Aceștia zic că nu-i vede Dumnezeu și nici nu pricepe fărădelegile lor. Însă David le aduce aminte acestora că Dumnezeu este atotștiutor, ca Cel care a creat toate. Iar pe om îl cunoaște în cele mai adânci străfunduri ale sale.

Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte”.

În a doua jumătate a psalmului, Profetul David arată cât de mult l-a ajutat Dumnezeu în vreme de prigoană și nedreptate din partea oamenilor.

Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu”.

Aceste cuvinte trebuie să le punem la inimă și să ne amintim de ele atunci când suntem vrăjmășiți sau nedreptățiți de semenii noștri.

Să nu judecăm, ci să ne punem nădejdea în Dumnezeu. A Lui este dreptatea și judecata, ale Lui sunt mila și răzbunarea. Dumnezeu mângâie sufletul la vreme de necaz. 

Cei care fac fărădelege nu vor propăși în calea lor. Pentru că Domnul le va răsplăti după faptele lor și după răutatea lor îi va pierde, spune David în ultimul stih din psalmul 93.

Psalmul 93

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri.

Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? Până când vor spune și vor grăi nedreptate; grăi-vor toți cei ce lucrează fărădelegea? Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i-au omorât. Și au zis: „Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob”.

Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor, și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată! Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte.

Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.

Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată, care se țin de dânsa.

Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu.

Când am zis: „S-a clătinat piciorul meu”, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.

Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor vărsa.

Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru”.

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.