Rugăciune 7 februarie către Sfântul Partenie, tămăduitorul cancerului și tuturor bolilor și alungătorul diavolilor

Sfântul Ierarh Partenie a fost un mare făcător de minuni încă din timpul vieții sale pământești.

Chiar și astăzi, la aproape două mii de ani de la mutarea sa la Domnul, este considerat și cinstit ca un vindecător al bolilor grele și ajutător în lupta cu diavolii.

Rugaciune catre Sfantul Partenie

Rugaciune catre Sfantul Partenie: Doxologia

Sfântul Partenie, Episcopul Lampascului – viața

Sfântul Ierarh Partenie este numit „tămăduitorul cancerului și al tuturor bolilor și biruitorul demonilor”.

Acesta a trăit pe vremea Împăratului Constantin cel Mare, în secolul al 3-lea. Tatăl său era diacon al Bisericii din Melitopole și se numea Hristofor.

Deși nu cunoaștea carte, se îndeletnicea cu diverse lucrări folositoare și pline de milostenie. Uneori pescuia și din ceea ce prindea împărțea semenilor. Încă și numele său „Partenie” însemnează „feciorie”.

Virtuțile și evlavia lui spre cele sfinte erau atât de mari, încât Dumnezeu i-a dat darul de a vindeca tot felul de boli. Primise încă și puterea de a izgoni duhurile cele viclene din cei îndrăciți.

Mai târziu a învățat carte și a fost făcut preot, iar mai apoi a ajuns episcop al Lampascului. Viețuirea sa este plină de mirare, căci nenumărate sunt minunile care s-au făcut prin el. Ba încă și prooroc s-a arătat, văzând și spunând cele viitoare pe care omul nu le poate ști.

Minunile

Primele minuni a început a le săvârși încă din tinerețe, de când avea doar 18 ani. Numai prin chemarea numelui lui Hristos izgonea pe diavoli din oameni.

Odată, pe când se afla pe cale, un om lovit peste obraz de taur cu cornul i-a ieșit înainte. Animalul îi scoses un ochi, iar bietul om îl ținea în mână. Când l-a văzut, Sfântul Partenie l-a pus la loc și după ce l-a spălat cu apă, în trei zile s-a lipit la loc.

Altă dată, o femeie suferea de o boală netămăduită în părțile ascunse ale trupului. Ducându-se la Sfântul Partenie, el a însemnat-o cu semnul Sfintei Cruci pe frunte și îndată s-a făcut sănătoasă.

Diavolul turba de mânie împotriva lui, astfel că o dată, pe când acesta se ducea spre casa unui bolnav, un câine a ieșit din lanțuri și s-a aruncat pe umerii lui voind a-l mușca de față. Dar sfântul, suflând asupra lui și făcând semnul Crucii, câinele îndată a murit.

Când a fost făcut episcop, cetatea întreagă era slujitoare la idolii cei neînsuflețiți. Puțini creștini mai rămăseseră. Ostenindu-se în propovăduirea credinței lui Hristos, prin cuvânt și prin minuni, multe suflete au fost întoarse la credință prin el.

După aceea a cerut blagoslovenie de la Împăratul Constantin să dărâme capiștile idolești și să zidească în locul lor biserici creștine.

Odată, pe când se ridica biserica, un om îndrăcit a venit la el. Și închinându-se ierarhului, l-a cunoscut că avea duh necurat. Atunci a poruncit să iasă din el, făgăduindu-i că-i va da un alt om în care să intre. Diavolul crezându-l, după ce a ieșit din bietul om, sfântul Partenie i-a zis:

„Iată, eu sunt omul, intră și locuiește în mine”. Dar diavolul, temându-se de dânsul căci era locuit de Duhul Sfânt, a strigat: „Mare rău îmi vei face de voi intra în tine. Cum voi putea să intru în casa lui Dumnezeu”.

Mulțime de bolnavi și îndrăciți mergeau la Biserica Sfântului Partenie pentru a primi slobozire și vindecare. Iar el, pe toate le făcea cu puterea lui Dumnezeu și spre slava Lui, neluând nimic de la nimeni.

Pe multe femei chinuite de diavoli le-a eliberat – Dafna, Agalmatia, Zoila, Alexandra, Acavia, Evarhia și probabil multe altele. Pe diaconița din satul Asermiei și copila sa Rufina le-a tămăduit de îndrăcire stropindu-le cu aghiasmă și rugându-se pentru ele. Asemenea și pe altă femeie – Caliopa și copila Kiriachi, le-a slobozit de stăpânirea diavolească.

Un ostaș care avea mădularele slăbănogite s-a făcut sănătos după ce Sfântul Partenie l-a spălat cu apă și s-a rugat pentru el.

Un alt om, sirian, fiind stăpânit de demon, s-a spânzurat în biserica Sfântului Partenie. Și zăcând acolo mort, s-a dus ierarhul în biserică și făcând rugăciune, l-a înviat, alungând diavolul din el.

A mai înviat și pe alt tânăr, care murise din cauza dizenteriei.

Odată, pescarii din toate cetățile și satele acelea nu aveau niciun sport la pescuire. Căci atuci când aruncau mrejele vedeau mulțime de pești, ca prin nălucire, iar când le trăgeau la mal, nu era nimic în ele.

Ducându-se la ierarh, acela a postit și s-a rugat cu lacrimi, Dumnezeu descoperindu-i că diavolul face acele supărări. Mergând la mare, a poruncit pescarilor să arunce mrejele în apă. Și cu rugăciunea lui, abia puteau trage mrejele de mulțimea peștilor prinși.

Nenumărați bolnavi și neputincioși s-au făcut bine prin rugăciunile Sfântului Partenie. Ba încă și pe cei care pătimeau din pricina păcatelor îi făcea sănătoși sufletește și trupește, poruncindu-le să lepede vicleșugurile și faptele lor rele.

Odată, pe când oamenii erau necăjiți din pricina secetei care usca toate răsadurile, l-au chemat pe ierarh să facă rugăciune.

Și ducându-se el la țarini, la grădini și la vii și văzându-le pe toate uscate, plecându-și genunchii s-a rugat cu lacrimi ca Domnul să trimită ploaie pământului. Și pe când încă se ruga el, norii au slobozit picuri de ploaie, adăpând din destul pământul cel însetat.

Ba încă și după moartea lui mulțime de minuni s-au făcut la mormântul său.

Nu numai în viața sa, ci și după moarte, acest doctor fără de plată și făcător de minuni pe cei leproși îi curăța, diavolii din oameni îi scotea și toată boala tămăduia. Iar acum tămăduiește și vindecă sufletele și trupurile noastre cu rugăciunile sale, prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, se cuvine slava în veci. Amin”.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Partenie.

Cântarea 1

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Unit fiind cu lumina cea dumnezeiască, prin fapte bune, Părinte Preasfinţite, te-ai arătat ca o a doua lumină. Pentru aceasta pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea purtătoare de lumină şi pururea pomenită, cu rugăciunile tale îi mântuieşte de întunericul păcatelor.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca o stea luminoasă ai răsărit pe cerul Bisericii lui Dumnezeu, Sfinte Partenie, cu strălucirile tămăduirilor, alungând cu darul tău întunericul patimilor şi aducând la Lumină pe cei ce se apropie de tine, Preasfinţite.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întunericul cel rău al bolilor l-ai risipit, Sfinte Partenie, cu lumina cinstitelor tale mijlociri. Pentru aceasta te rugăm, tămăduieşte durerile sufletelor noastre şi alungă toate neputinţele trupurilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel Bun, Preacurată, fă bine smeritei mele inimi, care este rău ticăloşită de multe patimi şi o întăreşte să săvârşească voia Izbăvitorului nostru, care voieşte să mântuiască pe toţi oamenii.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Surpător al tiraniei celei pricinuitoare de moarte a demonilor ai fost, preafericite şi altarele idolilor le-ai sfărâmat şi ai ridicat locaşuri dumnezeieşti spre lauda lui Hristos, Preasfinţite Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind împodobit cu mari faceri de minuni, boala cancerului cea cumplită ai vindecat-o, ochii cei orbiţi i-ai deschis şi duhurile răutăţii le-ai alungat, cu darul cel dumnezeiesc, Părinte Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înviat-ai pe cel ce murise strivit, care mai înainte slujea lucrului celui dumnezeiesc. Că Dumnezeu, Care a nimicit moartea, ţi-a dat dar, Fericite Partenie, să înviezi pe morţi, prin mijlocirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Petrecut-a cu oamenii Domnul, îmbrăcându-Se, în chip de netâlcuit, cu Trup din tine. Pe Acesta deci roagă-L Preasfântă, să Se milostivească spre mine cel secătuit şi clătinat de loviturile şarpelui.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu rugăciunile tale ai tămăduit nenumărate boli, întărind cu darul, Sfinte Partenie, pe cei slăbănogi, precum şi Stăpânul tău, urmând bunătăţii Lui celei nemăsurate.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tu ai ajutat pe vopsitori a lucra cele de trebuinţă, alungând de la ei pe demonul ce îi necăjea, Părinte Partenie, cu rugăciunile tale către Iubitorul de oameni, Părinte Preasfinţite.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Domnul primind rugăciunile tale, Părinte, a dat pescuire foarte îmbelşugată celor ce aveau trebuinţă, mărindu-te pe tine prin minunea cu peştele, care s-a aruncat singur din apă afară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Rănile sufletului meu tămăduieşte-le, Fecioară; cugetul meu, tulburat de patimi şi întunecat de călcarea Poruncilor Mântuitorului, linişteşte-l.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sălăşluindu-se în inima ta harul nepătimirii, cel sclipitor de lumină, de Dumnezeu cugetătorule părinte, a alungat întunericul cel adânc al iubirii de argint de la întâiul stătător, păzindu-l pe el neatins de boală, prin îndemnurile tale.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe cel ţinut de multă boală, Părinte şi ajuns pe jumătate uscat, l-ai făcut cu totul sănătos, prin rugăciunile tale, cuvioase, slăvind cu mulţumire pe Dumnezeu şi Stăpânul, Care te-a mărit pe tine cu multe faceri de minuni.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind împodobit cu ungerea sfântă a preoţiei, ai luminat-o cu arătarea multor minuni, pe care le-ai săvârşit şi când erai în viaţă şi după moarte, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Partenie, vieţuind ca un înger.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Te rog, Fecioară, izbăveşte-mă de întunecarea patimilor, de smintelile pe care le am din supărările vrăjmaşului şi din chinurile viitoare cele veşnice, cu rugăciunile tale cele către Iubitorul de oameni.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu puterea cuvintelor şi a rugăciunilor tale, s-au surpat templele idolilor, prin har dumnezeiesc, Părinte Partenie; iar poporul cel necredincios a primit credinţa, slăvind laolaltă cu un glas pe Domnul.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu lacrimi ai rugat pe Iubitorul de oameni Cuvântul şi ploi de sus ai pogorât celor ce au cerut, milostivindu-te cu îndurare de poporul ce se găsea în primejdii, Ierarhe al Domnului, Sfinte Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu apele ploilor tale celor tainice ai adăpat toată inima care venea la tine, Sfinte Partenie; şi pământul cel uscat de secetă, primind ploi, în chip minunat a rodit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Să nu mă arăţi osândit în ziua judecăţii; să nu mă vădeşti înaintea tuturor pe mine cel nesimţitor, Dumnezeul meu, Făcătorul meu, având ca Rugătoare pe Stăpâna, care fără de sămânţă Te-a născut pe Tine.

CONDAC

Dumnezeiesc har de minuni ai primit de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Părinte Partenie, făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, părinte şi duhurile celui viclean alungându-le. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al harului lui Dumnezeu.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dumnezeiescul har, care s-a sălăşluit întru tine,te-a arătat prooroc, vestind cele viitoare. Pentru aceasta, înţeleptule, mai înainte ai vestit celui ce avea să primească pe episcopul cel împodobit cu lumini dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Sfântul Ierarh Partenie întâiul stătător al Lampsacului, pe luminătorul cel nespus al Elespontului; pe cel ce a luminat tot pământul cu faceri de minuni şi a risipit noaptea patimilor celor cu multe dureri să-l lăudăm cu toţii.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu mult belşug şi-a dat pământul roada sa, prin mijlocirea ta, Preaminunate Partenie şi via cea bântuită de secetă a făcut struguri; căci aşa te-a mărit Dumnezeu, Cel Ce S-a slăvit prin viața ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Arătatu-te-ai, Preacurată, mai sfântă decât puterile cele de sus; că ai sălăşluit întru tine pe Dumnezeu, pe Care cetele celor fără de trup cu frică Îl slăvesc. Pe Acela roagă-L pururea să miluiască pe cei ce te măresc pe tine.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Preamari răsplătiri ai primit în ceruri pentru ostenelile tale, mărite Partenie; că locuieşti în lumină neînserată şi ai luat slavă netrecătoare, învrednicindu-te de bucurie neîncetată, Părinte.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Stea neapusă făcându-te în viaţă, cu răsăriturile dumnezeieştilor tale fapte, ai apus după Legea firii şi te-ai mutat către lumina cea neînserată, lăsându-ne nouă, cuvioase, razele minunilor tale cele negrăite.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fără de început Tatăl şi Fiul şi dumnezeiescul Duh, strălucire de o împărăţie şi de un scaun se cunoaşte de cei ce cinstesc cu dreaptă credinţă şi cântă totdeauna împreună cu cetele îngerilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Curăţeşte-mă prin mijlocirea ta, Preacurată, de patimile întinăciunii, care vin asupra mea şi te rog luminează inima mea cea împâclată de negurile demonilor; ca să te fericesc pe tine, de Dumnezeu Fericită.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dezlegându-te de trup, Părinte Partenie, te-ai învrednicit a vedea frumuseţile cele nevăzute, de sus fiind înfrumuseţat, cu adevărat, cu toată frumuseţea faptelor bune. Pentru aceasta te cinstim şi pe drept te fericim.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un crin, ca un trandafir, ca o mireasmă bine mirositoare, de tot felul de fapte bune fiind înfrumuseţat, Părinte, te-a sălăşluit Hristos, cu adevărat, întru cele de sus, căci ai păstorit cu sfinţenie poporul Lui, Sfinte Părinte Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Să săltăm oamenii, să dănţuim veselindu-ne şi să adunăm acum praznic sfânt, cântând lui Dumnezeu cu laudă şi fericind astăzi după cuviinţă pe minunatul şi marele păstor, pe Sfântul Ierarh Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pomenirea ta astăzi a strălucit ca un soare mare, luminând inimile noastre, mântuind pe cei ce o săvârşesc cu credinţă, de întunericul patimilor, ierarhe, de boli, de întristări şi de tot felul de primejdii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Luminează-mă cu lumină, ceea ce eşti de Dumnezeu cu har dăruită, ca pe unul ce zac întru întunericul lenevirii celei cumplite şi nu voiesc nicidecum să păzesc Legile lui Dumnezeu; pentru ca să te fericesc după cuviinţă, ca pe o apărătoare a mea.

SEDELNA

Mare făcător de minuni al Lampsacului, ridicându-te la înălţimea faptelor bune, luminezi până la marginile lumii lumina tămăduirilor, risipind cu multă tărie pe demonii cei întunecoşi şi alungând bolile cu chemarea lui Hristos. Pentru aceasta, curăţind tot Elespontul de rătăcirea idolilor, îl luminezi cu minunile. Purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Partenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc, cu dragoste, sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Praznicului Întâmpinării Domnului

Născutu-te-ai din Maică, Cuvinte Cel fără de început; ai fost adus la Templu, Împărate al Slavei, iar bătrânul bucurându-se, Te-a primit în braţe strigând: Acum slobozeşte, pe cel ce l-ai păzit, după cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit să mântuieşti, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

Citește și: Sfântul Partenie din Lampsakos – vindecător al tuturor tipurilor de cancer

Surse articol:

1. Doxologia, Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Partenie Episcopul Lampascului, tămăduitorul cancerului și al tuturor bolilor și biruitorul demonilor: https://doxologia.ro/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-ierarh-partenie-episcopul-lampsacului-tamaduitorul-cancerului-al
2. Doxologia, Viața Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampascului: https://doxologia.ro/viata-sfantului-ierarh-partenie-episcopul-lampsacului
3. Calendar Ortodox, Sinaxar 7 februarie: https://www.calendar-ortodox.ro/luna/februarie/februarie07.htm

Citeşte mai multe despre:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.