Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail pentru biruirea răului și amăgirilor diavolului

Sfântul Arhanghel Mihail este unul din voievozii cerești cei mai puternici. El s-a luptat cu Lucifer și l-a biruit.

Râvna și devotamentul său pentru Dumnezeu sunt pentru noi pildă și model de urmat.

Rugaciune catre Sfantul Arhanghel Mihail pentru biruirea raului

Rugaciune catre Sfantul Arhanghel Mihail pentru biruirea raului

În lupta contra răului nu putem izbuti singuri. Războiul acesta este nevăzut. El se dă în planul minții, pentru că diavolul ne ispitește prin gânduri și sugestii.

Sfântul Apostol Pavel clarifică acest aspect în Epistola sa către Efeseni. El spune că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, adică nu este împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor căzute care sunt în văzduhuri (Efeseni 6, 12).

Apostolul numește pe diavoli stăpânitori ai întunericului acestui veac și duhuri ale răutății. Ce arme putem folosi împotriva diavolului? Arme duhovnicești, adică armele lui Dumnezeu.

Acestea sunt adevărul, dreptatea, pacea, credința, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, privegherea. Acestea sunt uneltele care ne ajută să ținem piept uneltirilor diavolului și să stingem „săgețile cele arzătoare ale vicleanului” (Efeseni 6, 13-18).

În acest război nevăzut îi putem lua în ajutor și pe îngeri. Asemenea demonilor, ei sunt făpturi netrupești care poartă lupta cea bună împotriva duhurilor răutății.

Îl avem în primul rând pe îngerul nostru păzitor, pe care Dumnezeu ni l-a dat din pruncie spre păzirea sufletului și a trupului și spre toată povățuirea cea bună.

Apoi îl putem lua în ajutor și pe Arhanghelul Mihail. Este este biruitorul diavolului. Când s-a făcut război în cer, Mihail și cu ceata îngerilor celor buni s-a luptat împotriva lui Lucifer și a îngerilor care l-au urmat în mândrie.

La fel ca Lucifer, toți putem cădea în mândrie. Aceasta este de fapt principala ispită cu care ne ademenește diavolului, vrând să ne despartă pe toți de Dumnezeu, din ură și invidie.

Lucifer a fost la început un înger bun, ba chiar era cel mai frumos și mai strălucit dintre toți îngerii. Dumnezeu nu a creat răul, El fiind sursa a tot binele.

Asemenea nouă, îngerii sunt înzestrați cu libertate și putere de alegere. Prin voie proprie Lucifer s-a făcut rău, vrând să uzurpe puterea lui Dumnezeu.

Căderea îngerilor din cer s-a făcut prin respingerea lui Dumnezeu ca Stăpânitor a toate. Ei nu au vrut să se mai supună Lui. Din răzvrătire și neascultare au căzut, iar sursa acestora este trufia.

A te trufi înseamnă a te lăuda cu ceea ce nu-ți aparține. Dumnezeu este creatorul și sursa tuturor lucrurilor. Nimic nu este al nostru. De aceea se cuvine a petrece neîncetat în smerenie și mulțumire față de Dumnezeu pentru toate darurile sale.

Smerenia biruiește cel mai mult pe diavol. Este focul care îl mistuie și-l alungă de la noi. Sfântului Antonie cel Mare i-a arătat Dumnezeu toate cursele diavolului întinse asupra lumii. Și când a întrebat cine poate să le biruie pe toate, un glas i-a spus: doar smerenia.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Doamne, Dumnezeule, Împărate preamare și fără de început, trimite, Doamne, pe Arhanghelul Tău Mihail spre ajutorul meu, ca să mă scoată de la vrăjmașii mei cei văzuți și nevăzuți.

O, dumnezeiescule Mihaile, Mare Arhanghele cel cu șase aripi, întâiule domn și voievod al cereștilor puteri! O, minunatule mare Arhanghel Mihaile, păzitoru al celor negrăite, fii mie ajutător întru toate nevoile: întru scârbe, întru mâhniri, în căi, în răuri, în mare și-n liman.

Și mă izbăvește, mare Arhanghele Mihaile, de toată înșelăciunea diavolească, când mă vei auzi pe mine, robul tău, rugându-mă ție și chemând numele tău cel sfânt!

Grăbește spre ajutorul meu și auzi rugăciunea mea. O, mare Arhanghele Mihaile, biruiește pe toți cei ce se împotrivesc mie! O, mare Arhanghele Mihaile, ajută-mi mie, păcătosului robului tău și mă izbăvește de cutremur, de potop, de foc, de sabie și de năpraznica moarte și de tot răul, de înșelătorul vrăjmaș și de furtuna cea fără de veste și de cel viclean mă izbăvește cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului, cu rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale sfinților îngeri și apostoli, cu ale sfântului marelui făcător de minuni Nicolae și cu ale Sfântului Prooroc Ilie.

Cu alte sfinților marilor mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință și Dimitrie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou.

Cu alte sfinților marilor mucenici Nichita, Evstratie, Mercurie și Hristofor; cu ale cuvioșilor părinți și cu ale cuvioșilor ierarhi, mucenici și mucenițe și cu ale sfintelor cereștilor Puteri.

O, mare Arhistrategule al Domnului, ajută-mi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin”.

Citește și:

Rugăciune către marele Arhanghel Mihail – pentru ocrotire și luminare
Rugăciune către Arhanghelul Mihail pentru îndepărtarea lucrării demonilor
Rugăciunea de luni către Sfântul Arhanghel Mihail

Surse articol:

1. Philip Kosloski, How did St. Michael defeat satan? https://www.philipkosloski.com/how-did-st-michael-defeat-satan/
2. Daniela Popescu, Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail, voievodul cetelor cerești, Pr. Constantin Nicula: https://www.facebook.com/groups/susinima/posts/883354729683909

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.